PBM-17

sebelum>>| awal>>| lanjut>>

Laman: 1 2 3

Telah Terbit on 24 Juli 2010 at 13:50  Comments (90)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/pbm-17/trackback/

RSS feed for comments on this post.

90 KomentarTinggalkan komentar

 1. Sugeng sonten Pak Patpam.
  Sugeng sonten cantrik mentrik sedoyo.

  • sebelum didusel oleh ki pandan…

   • ndusel ki banu ahh….

    luwih enak ndusel Ni MN opo Ni KP

    • he…he…he…

 2. lho, … isih salah, … dadi suksarana, … dasar cubluk…

 3. Lho…lho… wes bukakan gandok anyar tho.

  Nderek ngantri ah..

 4. antri nomer papat ah….
  neng mburine
  Ki Arga
  Ki Sukasrana
  Ki sI_ToLE
  ……
  mepet ora iso diseseli maneh..

 5. ……. tutuge (2/3) besok pagi saja ya….

  haiya…ya…ya…

  but matur thank you Ki Arema
  matur thank you Pengeran Panji Satpam

 6. @ki si_tole,
  deep burner sampun katampi. saestu nyata peng-pengan.
  hasilipun mak josssss, …. ubuntu 10.04 langsung boot.
  kinclongipun mboten kawon kaliyan browser safari/mac-book.
  sakmenika nembe dipun cobi kangge tuwi gandhok pbm-17. (padune arep pamer, ….)

  sakwangsulipun, mangga kula aturi mirsani kothak pos (mailbox).

  matur sembah nuwun ki.

  • Sami-sami Ki… nderek bingah, manawi sendarenipun saget bermanfaat kagem panjenengan.

   he he he…. sumonggo bermigrasi ngagem linux 🙂

   • U(sus)Buntu 10.4 memang mak Nyus kok Ki, kulo nJih sampun dangu hijrah ….

 7. Sugeng siang Ki Arema. Wah nuwun sewu, ternyata Ki Truno yang sudah gantung pecut, disuruh mulang ilmu pecut lagi, jadi agak jarang nongol. Lagi sibuk golet pecut sing wuled je!.

  • Hikss….
   Dados, sampun saged dipun sebut Ki Ajar Trono Podang nggih.

   • maksude niku pecute ki Truno sampun getas…xixixi, mangkane padhos pecut engkang wuled….nopo dipun permak kemawon ki kanthi direndem ngangge klorin + formalin

 8. sugeng dalu Ki Ajar pak Satpam,
  matur nuwun tutugane rontal 16.

  (tinimBang andadosaken mangkel, kula mBoten wantun mBikak senthong 4, paling2 isine…ana tutuge…)
  he….he….he…..

  • Sugeng dalu Ki
   Kados punten kawontenan tlatah lendut benter?

   Pak Satpam isih njagong manten.
   Hikss…, pada kena akal-akalane Pak Satpam
   Arek-arek pancen pinter nggawe kemrungsung.

  • Sentong sekawan sampun ical tutuge Ki Gembleh… sampun dipun pindah sentong angka gangsal. he he he

   • matur nuwun Ki Nakmas si_TolE.

 9. Sugeng nDalu Ki Arema, Pak Satpam dan Ki Ismoyo ….
  Pundu candake ……
  Jarene ana tutuge …. he he he

  • Lho sampun wungu to Ki
   Kok gasik temen.

 10. Teng… 12 x
  eh…, wis kliwatan maneh

  Sugeng dalu sedaya kemawon
  Niki P. Satpam nembe rawuh (salah ya, awake dewe kok dibasakke).
  Hikss…, kelingan…, sering didukani Ki Arema, mergo mbasakne awake dewe.

  • Pak Satpam semestinya berkata demikian:
   Igsung lagi ngunjuk kopi lan dahar tempe batjem.
   Apa para cantrik kabeh wis pada ngombe banyu lan mangan tiwul? ….

   Nanti pasti dikudang sama Ki Arema. “Le … kowe kok wis pinter tho …. sopo sing ngajari ….” Di Universitas Pertanian kan tidak diajar demikian?”
   Hiks …….

   • Like this (jempol 2)

   • hikss….. (tiru-tiru Ki Arema)

    sugeng sonten Pak De Wid.
    Sami wilujeng ?.
    Ki Arema ngendiko, bilih panjenengan biasanipun kundur ing tanah Jawi wulan Agustus.
    Menapa tahun meniko saestu kundur?
    (bener apa ora ya basane)

    • Mundur sewulan Pak Sat ….
     datang bulannya terlambat … hiks …
     Mangke kulo kabari …

 11. Lingsir wengi, sepi tanpo biso nendro..
  Kagoda janji wedaran rontal kang angreridu ati
  Sugeng ndalu, sugeng makaryo, sugeng ngibadah sing puwoll

 12. Sugeng enjang para kadhang,
  nyuwun pangestu lan nyuwun pandonga panjenengan sedaya, enjang punika wargi tlatah Lendut-Benter gadhah gegayuhan nemtokaken sinten ingkang kawogan jumeneng mandegani tlatah Lendut-Benter.
  Mugi Gusti paring berkah saha pepadhang dumateng para kawula ing tlatah Lendut-Benter supados saget milih pandega ingkang :
  – Jer budi bawa leksana
  – Paring boga lan sandangan kawula kang kesrakat
  – Paring kekaryan kawula kang tuna-karya

  Menawi Ki Panembahan, Ki Seno, Ki Ajar pak Satpam :
  tansah paring rontal cantrik kang sakaw…….?!

  welha, ajar basa sing bener bae uangele puoooor….!

  • mugio tansah sinengkuyung kabehane jalmo tinoto

   maksude opo tho yo, aku yo bingung je…

  • Amin…

 13. matur nuwun, sampun ngundhuh ki.

  ngginakkaken ubuntu 10.04 gancang sanget ki, mboten ngantos 5 detik sampun kumplit. (mode pamer: on).

  • Selamat Ki Sukra,bagaimana dengan sound, video sudah sempat dicoba ??? Saya sedang mencari cara bagaimana menjalankan aplikasi GIS di ubuntu. Mudah mudahan nanti dapat pencerahan dari para sedulur cantrik.

   • sugeng sonten, ki djojosm…

    geographic information systems?

    • Injih ki Banu, napa kagungan info , GIS di ubuntu?
     Matur nuwun

  • Kados pundi Ki Sukra, sampun dipun install, punapa taksih mawi live CD? Monggo lho, dipun install, kajengipun saget dipun maksimalaken 🙂

   Matur nuwun P.Satpam, Ki Arema. Sampun ngunduh.

 14. matur nuwun,
  rontal sak gebung sampun kula pendet, ora sah nunggoni ana tutuge maneh.

  he…..he…..he…..
  sugeng sonten Ki Ajar pak Satpam.

 15. matur nuwun, sampun ngunduh

 16. s.e.l.a.m.a.t. m.a.l.a.m.
  Ki sanak sadaya, Ki Bancak, Ki gembleh, Ki sI_TolE, Ki banuaji, Ki djdjosm, Ki pandanalas, Ki Arema, Ki “P” Satpam, Ki “said”……………………………….
  numpang lewat…………………………………..

  • Sugeng dalu ugi Ki LJ,

   sumangga, nDerek langkung……………….

   • selamat malam juga, ki lelono jagad…

    sugeng dalu, ki sanak lan nyi sanak sedaya…

    semangkin malam, semangkin ramai yang ngrondha…

    • Sugeng dalu ki LJ
     @ Ki Banu matur nuwun

     • sami-sami, ki…

 17. ki djojosm, ki si_tole,

  taksih ngginakkaken cd ki. sakalangkung kepengin, nanging dereng wantun ng-install amargi hd kelajeng dipun format ntfs. kajawi menika datanipun kathah sanget (primary hd=500gb). miris ki.

  kalawau, sakbibaripun ngginakkaken ubuntu 10.04. lare kula pindah winxp, nanging suwantenipun dados bisu (program crash). dereng nate kedadosan ing saklaminipun ngginakkaken versi 9.40. saksampunipun registry dipun ewahi saged wangsul kados wingi uni.

  pramila, katinimbang was-was, kula aluwung milih nyebar godhong kara sakperlu pados hd rumiyin.

  oh inggih ki, kula sampun damel portable ubuntu ngginakkaken usb-8gb lumantar program “universal usb installer”. mlampah lancar ing pc & notebook.

  semanten rumiyin ki, mangke matur malih.
  matur nuwun tumrap kawigatosanipun.

 18. Ki Sukra kula nembe mawon install video player alhamdulillah sampun mlampah lancar

  • sokur bage, mbenjang menawi sampun install ing hd, kula nyuwun pirsa caranipun.

   • ki djojosm, ki si_tole, ki banuaji,

    informasi forum diskusi linux: —http://www.kaskus.us/forumdisplay.php?f=19—

    mangga.

    • Sungguh gayeng berkali-kali (nggak hanya sekali), “kursus kilat” elmu perkomputeran; aku ndak ngarti (karena bukan bidang yang aku kuasai), tapi saluuutttt buat semuanya yang telah ber”sharing-ria” transfer knowledge.

     Ilmu yang bermafaat bagi sesama, adalah amal, maka amal itu dihitung sebagai ibadah, yang pahalanya akan mengalir terus bagi mereka

     Hampir tengah malam, siapa yang rondha?

  • dual boot ki ?

   partisinipun kadamel langkung rumiyin menapa nalika nginstall ubuntu-nipun ki ?

   nuwun.

   • Sugeng enjing ki Sukra
    Kulo install ubuntu langsung ke HD 40 Gb ex. mandriva. Partisinipin langsung nalika pengistalan, niki taksih cobi2 dan mboten dual boot.
    Videonipun kagem muat .Avi lancar namung kagem >mp4 kok agak patah patah walaupun mutu gambar ok.

    • hmmm…

     mbok kulo dikentuni videone ki…(engkang 21 lainnya, sing 2 sampun didownload LM + CT)
     hiksss….

 19. Sugeng enjang poro kadang,
  Sedino wingi ora sambang padepokan.
  Alhamdulillah kok soyo rame.

 20. O… ha… hem…..

  Isih ngantuk, mari nonton uber-uberan Lorenzo ambek Pedrosa.

  Tampaknya semalam banyak yang ronda
  he he …., P. Satpam malah singidan.
  Ngapunten Ki sanak

  • aku malah ngantuc ngenteni wedaran pbm-18 …hikss

   genk enjenk Padmi Satpam

   • Lho Ki P Satpam sudah ganti nama toh.

    S.e.l.a.m.a.t. p.a.g.i.

    • Assalamu’alaikum,
     p.a.g.i.s.e.l.a.m.a.t….

     • itu k.u.l.a.w.i.k miss

     • Miss Nano wis mulai kelawik-kelawik tanda terinfeksi virus mBeling

     • virusnya dari Ki Pan ?????

     • Iyo iku virusne buandel buanget
      koyo rajane xixixi…

     • karo ratune..xixixi

     • Hai… Ki Kartoj Pha kabar…..
      kamana wae….
      Masih 1 lagi neh anggota 3 masgeteer
      yang belum absen…….
      Ki YuPram pha kabarnya yach….?

     • Weh..Miss Nonaku..khabar-e sae Jeng !…..Ki YP hadir koq….taksih ngglibet teng wingking..hikss

     • ngadeg ning Mburine
      ni Nona aaah….!!!

     • APEs2…ha-lah kedHisikan ki Menggung KartoJudo,

     • Tuh..kan tenan ngglibet neng mburi…ayo siap2 Ni….ditembak kebelakang !…hikss

     • Ha ha ha ha, mantap dah pada absen..
      semakin banyak yang hadir..
      jadi semakin cepat buka gandok anyar..
      bener ndak poro kadang?

     • kalo mbukanya dikit…lebih ruame lagi Ni….

     • kalo dikit itoe namanya
      bukan MbuKa ki…!!

      tapi ter-SIngKAp…he5x

     • tersingkap itu kalo nggak sengaja,
      jika disengaja berarti di….

     • di-SIngKap dewe Ki…!!

     • sing bener :

      3 Mas Kenther …

   • he he …..

 21. Selamat siang, ikutan hadir, ikutan unduh dan ikutan komen.

  • Weh !..Ki Wiek..euleuh2..kumaha Ki khabarna daramang ?….

   • ha-lah kalah meneh….HahahahaPES !!

    • xixixi…Ki Wiek wis tak rangkul Ki..lha njenengan ndodok neng mburi terus nunggoni mentrik masak….

   • sae ki Karto,
    nembe saget absen, banyak yg harus dikerjakan jadi belum sempay sowan kiaine.

    hikks,

    • Monggo Ki Wiek monggo.. di sekecaaken…sekedap malih nek Ki Tmg. YP sorak…berarti wis wonten sing mateng..hikss

  • ndherek HADIR ki Wiek,

   ning ndhuwur arep NUNUT ni Nona
   malah ke-dhisik-an ki Kartojudo

   yo wes ANTRI buka-an Gandhok ning
   Mburine ki Wiek….hehehee !!!

   • Ki YP, nek masalah tlusap tlusup koyone ki Karto pancen siip.

    • Nek nlusup-ke dom sing cilik kulo mboten wasis Ki….hiks

    • njih ki,

     tlusap-tlusup…..tlesep
     sluman-slumun…..slamet

    • betul itu Ki Wiek…
     Kalo Ki Kartoj, tlusap tlusup nyungsep xixixi
     (Wah Asli sueneng tenan aku pagi ini…
     Makasih yach dah buat aku ketawa baca komennya)

     • Nyungsep ?…xixixi..gelem aku….

     • xixixi..
      aku yo gelem, he he..

     • aku melu nyungsep APA
      isih MuAt…hehehee !!

     • Isih !…neng ngisor longan…xixixi

     • Hoi…. wis bukaan tuch gandok anyare
      silahkan ngantree…

 22. Awan-awan maoe mendagel doeloe ah, eh sapa tahoe, hal ihwal begini dapet memboewat Ki P Satpam berkenan memboeka gandhok baroe…..

  Antara janda, keperawanan, dan politikus

  Seorang wanita yang sudah tiga kali kawin-cerai periksa di dokter kandungan. Waktu dokter mau periksa dalam, terjadi percakapan.

  Wanita (W) : “Hati-hati periksanya ya dok, saya masih ‘perawan’ lho …!”

  Dokter (D): “Lho? Katanya ibu sudah kawin-cerai tiga kali, bagaimana mungkin masih perawan …?”

  W: “Gini lho dok, bekas suami saya yang pertama ternyata impoten.”

  D : “Oh gitu, tapi suami ibu yang ke-2 gak impoten kan?”

  W: “Betul dok, cuma dia gay, jadi saya gak diapa-apain sama dia.”

  D: “Lalu suami ibu yang ke-3 gak impoten dan bukan gay kan?”

  W: “Betul dok, tapi ternyata dia itu politikus….”

  D: “Lalu apa hubungannya dengan keperawanan ibu …?”

  W: “Dia cuma janji-janji saja dok, ‘gak pernah direalisasikan!!!

  D: “?!?!?!?!????”

  Hiks……hiks………hiks………

 23. terima kasih, ki arema, ki ismoyo, ki pak satpam, dan para bebahu padepokan sekalian…

  sugeng dalu, ki lan nyi sanak sedaya…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: