SUNdSS-01

sebelum>>| awal>>| lanjut>>

Laman: 1 2 3

Telah Terbit on 7 April 2010 at 00:01  Comments (152)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/sundss-01/trackback/

RSS feed for comments on this post.

152 KomentarTinggalkan komentar

 1. Kisanak sadoyo, monggo ingkang kagungan “tit-tit” dipun siagakaken.

  • Kulo njihh kagungan “tit-tit” Ki…sampun selalu siogo…

   • Yen di-spell “tit tit” sing jelas ukuran-e cilik atau super cilik ….
    Yen ukurane “large” atau XL atau XXL piye yo nyepel-e?

    • “Tot-tot !!”

 2. Pada halaman 2 Pak Satpam bilang:
  Tetapi, Ki Arema belum bisa memberikan sinopsisnya, karena memang belum membaca naskahmya. Hikss…, PdLS saja sampai sekarang baru sampai jilid 66, masih kurang 13 lagi.

  Pak Satpam:
  Kebetulan saya ada waktu untuk bisa membaca SUNdiSS sampai selesai. Tolong semua rontal dikirim ke ranggawidura@yahoo.com
  Saya jamin dalam beberapa hari saya bisa memberikan sinopsisnya.

  Hitung-2 meringankan tugas Ki Arema. Matur Suwun …

  • ki Rangga…..gotong-royong meringankan
   tugas-tugas ki AREMA, saya selalu siap
   menerima lontaran rontal.

   alamat email saya taruh di Padepokan
   sebelah…..tit-tit-tit

  • Hikss…

 3. geng enjing ki Seno, ki tmulyono, ki Atrakdj, para sederek cantrik sunsser.
  @ ki KartoJ, kuli njih gadha namung mboten selalu siaga ki. Kedah dipun timang-timang rumiyin.

  • Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah selalu berserta anda Ki Djojos dan seluruh warga padepokan ini.

   Amin…..

   • Matur nuwun ki Truno

  • Mboten namung kedah di timang2 thok Ki Djojosm….ugi kedah asring disemprit-ke Ki..supados mboten buntu..xixixi

   Sugeng enjang sedoyo…

 4. Kami sabar menunggu ki arema…karena hanya modal nunut thok gak bisa bantu scanning

 5. Bekasi hawane panas, srengenge sumunar ngangeti bumi. Bledug sesliweran digebah roda2 montor cilik utawa sing gede. Bocah sekolahan ana sing wis pada bali cepet, blekeran pada jajan es sashee. Wong2 sing pada dodolan ana sing seneng panganane diserbu bocah bubaran sekolah, ana uga sing njepaprut praene peteng, langka bocah sing ngampreng banene. Mbaka tek cicipi pancen dodolane babar blas langka enake. Ingatase dodolan dawet rasane kaya rujak sepet. Arep tek wei weruh mbok serik atine, ………. ya wis ngonoh muga2 suwe2 weruh dewek. Jan2e sih melasi ya, ………….wis duwe anak siji bojone lagi meteng maning.
  Angger dipikir suwe2 menarik ndeleng kahanane bebakulan nang kene. Usahane nggo mayokaken dagangan peng-pengan temenan. Ana tukang gorengan awake nganti ireng gosong merga nguber-uber regol sekolah sing mbukak. Deweke pindah2 sekang sekolah siji meng sijine ngoyok-oyok bocah kon tetuku.
  Terkadang pada bengkerengan rebutan pelanggan. Sing siji dodol kaya kiye ditiru sijine dodol kaya kiye, ben melu payu ujare. Lha dadine rejekine diparo, buntut2e pada prengutan.
  Ha ha ha ha, ……. saya harus mulai belajar etos kerja mereka.

  • Wonten sing sadhean sempritan mboten Ki….

 6. lali durung ngunduh…eh..durung wedar tho..pdhal wis dino jum’atn (koyo janjine)

  hiksss..lali durung absen

  hikss….

 7. Katur Ki Arema,

  Pinanggih malih Ki, ngasto oleh-oleh punåpå Ki.
  Pikantuk wangsit mboten.
  He he he.

  Hikss….
  Oleh-olehipun kesel kabeh….
  Menawi wangsit mboten angsal, sangsalipun “pangsit”, he he …..

  Ki Bayuaji
  Acara pembukaan (dengan bukaan gandok) sudah dimulai
  Wedaran baru nanti malam.
  Sebelum wedaran rontal lebih baik ada yang pimpin doa, agar wedaran rontal dapat ajeg seperti sedia kala, sekali-sekali bisa memberikan bonus.
  Monggo Ki Bayuaji, do’a dipun pimpin.
  Menawi dereng wonten ingkang mimpin doa, rontal dereng saged dipun wedar

  • berdo’a ssi dgn keyakinan masing2…dimulai

   • Amiiinnn….!

 8. Pengumuman…
  Kalo ada Cantrik atawa Mentrik yang ultah hari ini, Ki Arema bersedia memajukan wedaran rontal..
  Apakah ada yang percaya dengan pengumuman ini…?
  Saya yang nulis aja kagak..
  Sampun duka Ki..
  Namung gegojegan tamba stresss.

  Percaya!!!
  Hayoo….
  kalau memang ada yang ulang tahun dengan mengirimkan foto copy eh…. hasil scannning KTP (bisa juga difoto)

 9. Matur Nuwun sanget..Ki
  Hayo cepat..para Cantrik dan Mentrik
  Kalo saya sih..ultah masih jauh, desember..

 10. masuk gandok sesuai arahan pak satpam
  yang tugas di gardu depan :

  SP : masuk gandok SundSs ambil arah ke
  KANAN ki….arah yang kiri buntu.
  CT : pat satpam…dipapan petunjuk arah
  ke KIRI kok masih ada,gak dilepas…??

  SP : memang ki….tapi semalam sama pak
  tukang jalan-nya dibuntu,
  CT : kenapa pak…memang-nya kenapa.

  SP : gandok yang ada di arah KIRI, yang
  kemaren dipakai antri cantrik-mentrik
  sebetulnya belum selesai seluruhnya ki.
  CT : maksud pak satpam,…gandok-e tidak
  bisa dipakai.

  SP : betul ki,….atapnya belum dipasang
  baru rangkanya tok,
  CT : hiks, pak satpam tau ngak….antrian
  digandok KIRI lebih cepat 1 hari lho.

  SP : tau ki….saya tau, kan kemaren yang
  pasang papan saya sendiri.
  CT : jadi saya ambil arah KANAN, dan antri
  wedaran SundSs.

  SP : bener ki,…memang hasil rapat kemaren
  malam seperti itu ada-nya.
  Gandok arah KANAN khusus dipersiapkan untuk
  wedaran awal ki.
  CT : tit….apa gak bisa dimajukan sedikit
  lebih cepat pak…..hiks-hiks 😀

  SP : tit….tit ra pareng diutak-atik tiiit
  CT : hahahaha….tit-tit pak satpam, mobil
  ki RANGGA mau masuk….”LOEPA” njih.

  ki SENO sugeng sonten, pak SATPAM putri-nya
  ulang tahun hari….bisa dibuktikan langsung
  pada beliaunya.

  monggo

 11. 😀

 12. Nuwun,

  Menawi mekaten, monggo pårå kadang samyå dongå, sebentar lagi sandhé jabung sampun ing surup amasang sandhé. [sandyakala saat rembang petang, matahari menjelang terbenam, ketika pelita-pelita telah dinyalakan pada tempatnya.]

  Atas perkenan Ki Arema, mohon ijin, Cantrik Bayuaji mengajak kepada pårå kadang berdoa sejenak memohon kepada Allah SWT keselamatan, rahmah dan keberkahan. Agar Dia menjadikan padepokan kita ini tempat yang baik. Demikian juga untuk kita semua para ‘penghuni’nya.

  Rabbi anzilnii munzalam mubaarakaw wa anta khairul munzilin

  Ya Rabb. Tuhanku, tempatkanlah kami pada tempat yang Engkau berkahi. Dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. [QS Al Mu’minuun (23):29]

  Sumonggo.

  Nuwun,

  cantrik bayuaji

  • amin…

  • Amiin….

   • amiiin …

    dan maturnuwun ki Arema

    Waduh…., begitu muncul langsung ngunduh duluan
    Monggo Ki Laz.

    • wah dapet berkat kenduri.. asyik… Ki Bayuaji mbagi ingkungnya yang adil nggih…
     matur nuwun ki Seno…

     • amiii,,,n and matur suwun .

     • Amiiiiiiin…..
      Matur nuwun Ki Seno.

     • Amin….Amin…Amin
      Matur nuwun Ki Seno.

 13. matur nuwun ki….
  nggak ikut seremonialnya tapi diantar beseknya

 14. Gangsal dinten absent, jebul sampun pindahan wonten ing gandok enggal. Matur nuwun Ki Arema / Ki Ismoyo, SUNdSS-01 sampun kulo undhuh.
  Matur nuwun ugi katur Ki Bayuaji, dongengipun sampun kulo tampi.
  Sugeng dalu……….

 15. Adimas Kompor…cepetan nih, “tit-tit” (eh, amplop) dari Ki Seno udah dititipin ame Ki Bayu.
  Cepetan diambil, ntar keburu angus…..

 16. Sampun angsal SUN di SS …. Ki Seno …
  Cuma sewaktu diajak doa Ki Bayuaji ….. masih tidur …
  Suwun … diimbu disit ..

 17. Sugeng enjang Ki Arema,
  Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, lan kekiyatan saenggo wedaripun kitab SUNdss nir ing sambekolo.
  Matur nuwun berkat sampun dipun rahabi.

  Amin…….
  Sami-sami Ki

 18. Sugeng enjang KiBayu dalah poro cantrik/mentrik sedoyo.
  matur nuwun sampun mendet berkat saking Ki Bayuaji.

 19. Selamat Ki Senopati,
  Selamat pagi Ki Sanak semua,

  sudah mulai menyimak dan mengogrok-ogrok Ki Senopati dengan serial PdLS-2….SUNdSS (Sepasang Ular Naga di Satu Sarang)…..he he he.

 20. Amin, ka pidoana Ki Bayuaji.

  wilujeng enjing bin sugeng enjang.
  h(m)atur nuh(w)un Ki.

 21. lali..durung matur nuwun..

  esuk2..uthuk2..kudu nggowo mentrik2 mlebu alas…

  • Matur nuwun Ki Seno, geng enjing Kang PLS. Akeh mentrik toh kang. Teng enggen kulo taksih sepen, wontene cantrik sing lemu, duwur mung rodho telmising siji neh cilik duwur mung ya ngono iku kakehan cengengesan. Mlebu alas nggowo mentrik…… bakalan adus nang blumbang.

   • ngestoaken ki Djojosm…

    niki mentrike taksih alit2…nembe belajar nyampluki wulu….xixixi

 22. wadhuh enake, ….
  mlebu gandhok langsung ngundhuh.
  matur nuwun ki.

 23. Sugeng sonten Ki Arema…
  Semanten ugi sedaya Cantrik Mentrik ingkang samya sowan ngabyantara wonten gandhok.
  Dinten punika Sabtu malem Minggu, kawula namung ngemutaken, mliginipun dumateng para cantrik, sampun ngantos malem minggu kagem nindakaken pakaryan ingkang mboten wonten pigunanipun. Mendra saking wisma tanpa garwa dalah putra alias ijen tanpa rowang, namung badhe pados lelipur manah ingkang pungkasanipun saget ndadosaken cengkaripun bale wisma.
  Pramila, kawula aturi wonten bale wisma kemawon sinambi gegojekan kaliyan garwa dalah putra. Parandene Ki Ageng Arema karenan ing penggalih badhe medhar rontal SUNdSS-02 dalu punika, mugi Gusti Ingkang Akarya Jagad paring bebana dumateng panjenenganipun ingkang sampun sabyantu ngempalaken bale wisma.
  Nuwun

 24. Nuwun,

  Ki Arema,
  Amanat sudah disampaikan kepada para sanak kadang. Mudahan-mudahan ridha Allah SWT tansah mbanyu mili kepada kita semua. Aamin.

  Nuwun.

 25. Nyuwun sewu, ngrepoti malih, dhateng pundhi nggih panggenanipun SUNdSS-01? Matur suwun sakderengipun

  Nuwun

  • @ Ki Kentang panjenengan pirsani komenipun ki Bayuaji ingkang mirip teng ngandap mriki;
   “On 9 April 2010 at 17:03 bayuaji Said:
   Nuwun,……..”

   lajeng dipun klik tulisan bayuaji ingkang warni abrit ( merah ) monggo ki.

   • Matur suwun Ki Djojosm

 26. Komputer lagi ngeblank kena virus, jadi enggak bisa hadir kenduri, untung anak tertua tau hoby “pak kompor”, dengan ikhlas pinjamin laptopnya.
  Begitu buka pintu, kangmas Gembleh bawa kresek berkat kenduri, makasih kangmas, makasih semuanya….

 27. kiaine ndak pundi njih…nopo wonten acara JAGONG MANTEN tlatah malang

 28. mohon mangap, baru bisa ngunduh sekarang… 😦
  setelah berputar-putar karena lupa jalan ke padepokan…

  terima kasih kami haturkan kepada ki arema, ki ismoyo, ki bayuaji, ki kartojudo, dan para bebahu padepokan.

  terima kasih juga kami sembahkan bagi para sanak kadang sekalian…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: