SUNdSS-06

sebelum>>| awal>>| lanjut>>

Laman: 1 2 3

Telah Terbit on 18 April 2010 at 00:01  Comments (74)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/sundss-06/trackback/

RSS feed for comments on this post.

74 KomentarTinggalkan komentar

 1. nomor wahid

  • Nomer Abdurrahman ….

 2. On 18 Oktober 2009 at 22:35 Arema Said:
  Hadir lagi.

  Ronda malam, menemani Ki Ismoyo.
  Monggo Ki cangkrukan wonten gardu mriki.
  Sampun cemawis wedang sere kalian tetel bakar, taksih anget..

  Menjelang “penutupan” padepokan, banyak “alumni” cantrik yang hadir di padepokan ini, untuk sekedar reuni.

  Canda-ria, sebagaimana reuni sekolahan.
  Olok-mengolok sudah lumrah, justru menambah keakraban.

  Akankah keakraban ini tinggal kenangan?
  Sebagaimana reuni sekolahan.
  Canda-ria, lalu…., selesai….

  @kompor said :semoga persaudaraan kita abadi

  • Hikss….
   Baru wisata jelajah padepokan ya Ki.

 3. Hadir dan ikut ronda…

 4. Selamat malam

  Ikutan ronda sambil nonton TV acara ekspedisi mamberamo (suku wanita) di papua.

  suwun

 5. Saya bisanya absen selalu habis subuh.
  Sugeng enjang Ki Arema, Ki Ismoyo, Ki Widura, Ki Raga Tunggal,Ki Anusapati, Ki Kompor.
  Lho Ki Pandanalas koq nggak pernah nongol apa lagi ngunduh jagung ya.

  • kulo sowan ki….

   • Kok wis anteng nJih ….
    Resep-e menopo?

 6. Sugeng enjing Ki Arema ……
  kulo sowan malih, badhe nderek antri.

 7. Sugeng enjing kI Arema, para sedulur cantrik sunsser tumut antri lontar sunss 06

 8. Hadir pagi,
  Selamat berhari Minggu

 9. Coper depan kayaknya wajah Mahesa Agni, keren abis…meski udeh ubanan, sayang belon juga punya bini..patah hati kali ???.

 10. Ngisi daftar hadir siang hari.

  • langsung pamit mau lihat Hamilton ngoyak Vettel.

 11. Hadir lagi ………

 12. Assalamu’alaikum wrwb.
  Selamat sore Ki Seno, selamat sore semuanya!
  Apa kabar, semoga anda semua senantiasa dalam lindungan Allah swt.
  Mohon maaf sedang banyak kesibukan jadi jarang sebo di padepokan.

  • sugeng dalu Ki TruPod,
   menawi panjenengan tuwin Ki Pls mBoyen ngrawuhi padhepokan, para mentrik inggih sami ngilang sedaya.
   he….he….he….

   • Ikut ngungsi….

    • sugeng dalu Ki KartoJ…

  • Waalaikum salam wr. wb.
   Alhamdulillah, Ki Truno sudah hadir kembali.
   Selamat malam Ki.
   Amin….
   Hikss….., sibuk wonten Lembah Madu punopo lintunipun Ki

 13. hadir…
  di wayah sepi bocah….

 14. Sugeng ndalu…

  ngisi daftar hadir sekalian antri kitab.

 15. Sugêng dalu pårå kadang sêdåyå.

  Mugi-mugi nJêngandikå lan sêdåyå umat pikantuk karaharjan.

  Sugêng dalu
  Amin…
  Nyuwun pangapuntên, dềrềng sagêd mindhah dongềngipun Ki Bayuaji.

 16. suwun ki…
  sampun ngunduh….

 17. Matur sembah nuwun ki Arema , Ki Pandanalas sing wis anteng, teng, teng ( sanes suantenipun tiang listrik di tutul palu ).

  • Yo ngono lho …. le (toLe) ….
   yen anteng maneh …. angko diparingi .. SUNdiSS karo jeng Ni KP, atau Nyi Cika, Nyi Sindangsari lan Ni Wie ….

   Matur Suwun Ki Seno ….
   Ki YuPram yang melok-2 anteng kok Sak Meniko … , (jam tidur…. kok sik mancal-mancal)

   • hikss…yang kemaren saya belum sempat
    mancal, malah kepancal duluan ki….!!

  • mangtur suwun dipun titipi..

   nyuwun gunging samodro pangaksami,..kolowingi nembe ngupadi TOYO GESANG wonten pinggiranipun tlatah ki Aulianda (sanes Ni njih…hiksss)

   saestu ndrawasi-isolated….no signal…no TV…no Wifi…namung kemricike toyo engkang mbrengengeng

 18. Matur nuwun katur Ki Arema soho Ki Ismoyo,
  SUNdSS-06 tuwin ralat SUNdSS-02 sampun kulo undhuh.
  Sugeng dalu.

 19. matur nuwun ki Seno, Ki PA (welcome back)….
  hadir…

 20. Kados pundi Ki Widura, aundss-06 panjenengan simpen wonten rak ingkang pundi, lha kok primpen saestu. Makaping-kaping anggen kula jlimeti ngantos arip mripat kula, kok tansah boten sged manggihaken. Punapa jalaran kula sampun udzur, lan lajeng boten premana paningal kula……. Nyuwun pangapunten Ki !
  sakig kula : Ki Dang Talun

  Sugeng rawuh Ki
  Nderek nepangaken
  Monggo sami gegojegan kalian sanak-kadang PdLS & SUNdSS lintunipun.
  Rontal dipun gembol Ki pandanalas.</em

  >

  • Rak nginggil kulo, Ki ….

 21. Selamat pagi, sugeng enjang, Wilujeng …

  Matru nuwun ki, seno.
  Matru nuwun ki, pandan (gembolanipun).
  Rupanya nyepi seminggu slulup terus, sudah dapat ajian apa ki?

  salam buat kadang semua.

 22. Sugeng enjang. Matur nuwun. Lontarne wis diunduh (bener ora ya?)

 23. hadir…..
  pagi yang cerah di ibukota.!!!!
  salam untuk semua…

 24. disini gerimis Ki Bejo

  • wahh..
   biar tetap subur bumi borneo dan hutannya tidak berkurang….

  • pak mantri bilang :

   lebat HUTAN-nya BESAR pohon2-nya

   • Kecuali yang gak ada pohonnya…..

    • lha jenenge hutan opo ki…??

     hutan sing ra ono pohon2-ne,

     • Hutan sing….wingit..

     • hutan “padang-karautan”
      adem tur wingit ki, hiks

     • Hutan beton di Ibukota Ki Yudha

   • rungkut sungute
    ruwet sukete

    • pinggir blumbang omahe

     genk enjang ki PA…

    • nah yang ini baru betul2 Ki Pls.

 25. selamat pagi Ki/Nyi/Ni,
  sek, seek Absen sek..!!

  salah…ben disetip dhewe
  sama PAK SATPAM,

 26. Gumanti sira Panji Tohjaya, anjeneng ratu ring Tumapel.

  Maka bergantilah Apanji Tohjaya menjadi raja di Tumapel.

  Tohjaya menganggap dirinya orang besar, orang paling besar di Kerajaan Singosari yang besar. Singosari memang besar tetapi apakah seluruh Singosari mengakui kebesaran Apanji Tohjaya.

  Dendam itu masih terus dinyalakan di dalam hati, maka Singosari tidak akan sempat membangun dirinya. Singosari tentu akan disibukkan oleh dendam yang tiada henti. turun dan maraknya raja yang satu disusul dengan naik dan tumbangnya raja yang lain, menyusul rangkaian pembunuhan dan darah yang ditumpahkan.

  Dendam yang sulit untuk dihapuskan, bahkan dendam itu sekan-sekan semakin dalam. Tuntutan untuk membalas kematian dengan kematian. Dan ini pasti akan membakar habis Singosari, betapun besar kerajaan itu. Singosari akan hancur terkoyak-koyak dengan sendirinya.

  Dendam masih berkelanjutan……………..

  Tunggu Dongeng Arkeologi & Antropologi selanjutnya

  • nomer antri-an ambil digendhak
   sebelah mana ki,…nomer SIDJI

 27. orang yg optimimis seperti tohjaya tidak pernah kenal introspeksi maka yg ada maju terus senajan kebentus.tapi herannya orang begini banyak didukung,tentu karena pamrih2 tertentu.begitu itu yg berdalih memikirkan negara?kalau tohjaya jaman sekarang lebih canggih lagi siasatnya. dospundi ki,panj penggalih.

 28. Ki Yudha, gendhak belum dibuka kok sudah ngantri piye toh….

  • Ssst…ra pareng rame2 ni, kelambu mpun
   dibuka ki SENO…tinggal gembok pintune,

   monggo, antri kelambu Padepokan Pdls

   • Kelambine sampun dibuka…..Ki Tmg. punopo nek badhe antri kedhah mboten klamben ?

    • Ikutan antri gendhak-e ki Tmg.

     hikks,

     • hiks-hiks 😀

 29. Selamat siang para kadang, terimakasih Ki Arema dan para sesepuh n para bebahu padepokan saya sudah ngunduh.

  Salaam.

 30. waduh suwe ora absen, bak e wis ketinggal adoh men, mulai seko jilid siji ndisik, nyuwun ngapunten ki Seno ijin ngunduh

 31. parikan sek…

  kembang dlangu dironce-ronce, cantrik dangu mangantu unduhane
  kembang klopo manggar jenenge, ancene kulo ngumbar klangenane
  kembang gandok disirami,…nopo leres namine padmi ?

 32. mangantu2 gandok SUNdiSS-07…kudu nunggu jam 00 tut

  Sugeng rawuh Ki
  Monggo sami gegojegan kalian sanak kadang PdLS dan SUNdSS lintunipun.
  hikss…

  .

 33. matur nuwun Ki Seno, nembe ngunduh sakmangke…..

 34. Sugeng dalu Ki Seno,
  Nderek lapor wiwit enjang mboten saget ngunduh.
  Saben-saben save lingk As, sing muncul nama file Pandanalas (website.
  Nyuwun pencerahan.

  Sugeng dalu Ki Honggo
  Kulo mboten mangertos permasalahanipun..
  Nembe kemawon kulo cobi kok mboten punopo punopo nggih
  Monggo, mbokmenawi wonten sanak-kadang ingkang saged biyantu Ki Honggo.
  Kados pundi Ki Widura?

  • kawula nembe kemawon ngunduh Ki Honggo, kasilipun sae-sae kemawon, nuwun sewu formatipun sampun panjenengan rubah dados djvu to ?
   sugeng dalu Ki.

  • Ki Honggo,
   Ki Pandanalas nembe hadir sepisan …. kok bade di “amankan” (save) malih …..
   Mangke saged sutris… lho!

 35. selamet malam, antri lagi……….

 36. Matur nuwun Ki Arema, Ki Widura, alhamdulillah sampun saget ngunduh malah sampun diwaos kanti sae. Sepindah malih matur nuwun.
  Sugeng enjang.

 37. Sugeng enjing sedoyo……

 38. Matur nuwun Ki ….. Kanca estri bingahipun boten kinten2, ngantos jingkrak2 dene ingkang dipun ajeng2 sampun kepanggih. Mila kok kala wingi kula papagan Ki Pandanalas, piyambakipun namung klecam-klecem, jebul nggembol wadi…. eee we…dhi.

 39. Kula nuwun, kula cantrik daftaran enggal ndherek urun rembag kagem para cantrik ingkang sami2 enggal ingkang salah pencet. Ki Pandanalas panjenengan ceklik kanan kemawon lajeng panj pilih save to download folder, insayaallah gembokipun ki Pandanalas badhe ‘jebhol’. Nuwun sewu Ki. Kados biasanipun, anggenipun maos inggih celekit kanan open with djvu. Selesai ……

 40. matur nuwun sundss-06 nya.

 41. Monggo Ki sanak SUNdSS-06 sudah dititipkan “Panjenenganipun” yang sekarang sudah anteng (menurut Ki Widura). hikss…..

  maksudnya dimana yah…?!
  mohon petunjuk….
  haturnuhuuun..

  Selamat datang Ki agus lodra
  Selain petunjuk di halaman 2, coba baca komen sanak kadang pdls-sundss yang sudah mendapatkan letak tautannya.
  Monggo, mulai berburu rontal.
  Kalau masih bingung juga, cari di halaman unduh

  • cari saja nama yang terhormat :
   Ki Pandanalas on 18 april at 06 27 diatas.

 42. makasiih 😀

 43. terima kasih atas kitabnya, ki arema, ki ismoyo, para bebahu padepokan dan panjenengan dalem lorong pasar ingkang lenggah ing alas…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: