HLHLP-042

sebelum>>| awal>>| lanjut>>

Iklan

Laman: 1 2 3 4 5

Telah Terbit on 31 Oktober 2010 at 00:01  Comments (128)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/hlhlp-042/trackback/

RSS feed for comments on this post.

128 KomentarTinggalkan komentar

 1. Sugeng Enjang kisanak ..
  Monggo HLHLP-042 dipadosi piyambang ndik bangsal keramat.

  • kula nderek nggih pakde Wid ?
   pareng to…..?

   • Sugeng enjing poro kadhang

  • Teng Bangsal keramat namung ngantos rontal 041 Ki, 042 nylempit pundhi?

   • Dikerjain kuncen gandhok 42..
    Pdhl luwih asyik ngerjain Nona..hiks ihiks

    • Ki PA, menopo leres Ki Widura sampun dados kuncen ? Menawi leres tamtu gelaripun “Ki Tumenggung Pangrekso Gandhok” (sepuntene Ki, just kidding)

     • Nembe tawar menawar …
      Gelar ingkang kulo incer … Adipati …

     • Tumenggung Pamekso Gendhuk

     • Masd Penewu Rumangsa Gondhok luwih cocok

     • Ronggo panggodho wanito tanpo busono

     • mas Penewu ketampik Mentrik.

    • Ngestoaken ki…
     Ki Ronggo setunggal niki gadhah jalur khusus Padepokan Sengkaling…

 2. No 4

 3. Sugêng énjang pårå kadang.

 4. SUGENG ENJING KADANG SEDOYO.
  Minggu yang cerah.

 5. sugeng enjing

 6. absent menanti wedaran rotal

 7. kunanti rotalmu ki satpam

 8. ikut seba neng paseban

 9. lama banget nggak kut menant rontal,ternyata udah banyak sekali ya yg wedar…
  weleh..weleh..
  bagus,bsgua,bagus…

  selamat bertugas bebahu PDLS..
  tetep semangat euy,,,

  *padahal awake dewe ra tau njedul* 😀

  • maaf para bebahu,jurus dulu waktu di adbm sdh luntur…makloem,ngetik wae salah2..
   nyuwun ngapunten,,,

   • Poro bebahu : kabeh2 sing bau2

    • Sing pertama bau Ki PA, selanjutnya silakan disusun sendiri

     • Endas-gulu-bau-…

     • Minggu2 koq ambu2an..mambu nopo njihh…

 10. Kelingan manis eseme, trus kelingan ramah gemuyune
  Tresno lan kasih, kasih sayange, karep atiku klakon dadi bojone
  Sayange wis nduwe boj, nanging aku wis kadung tresno
  Nelongso rasane ati, yen aku ra klakon melu nduweni

  JAMBU ALAS KULITE IJO…..

  • Jambu alas manis rasane
   Nadyan tilas, dak enteni randane…

  • Sing diambu wis nduwe bojo….

   • Mboten pareng njih Ki. Alias dilarang keras.
    Sing ora dilarang diambung, yo bojone dewek terus yen terpakso ehm…………

    • sugeng siang Ki Djojo,
     sami wilujeng to Ki ?
     Badai sampun berlalu nggih Ki…?

    • Nek mboten sengojo rak mboten mnopo2 tho ki..
     Biasa salah mlebet gandhok ki…

     • Alhamdulillah ki Gembleh, badai telah berlalu namung dereng saged dangu teng ajengan kompi.

     • Syukurlah Ki Djojosm…nek dereng saged dangu2 teng ngajengan Kompi..komandan klepon-e..eh..pleton-e sementara diserahkan Ki Gembleh kemawon Ki….hikss

   • sugeng siang Ki Karto, sami dangan..?

    Ki Pls, mBok ampun dientosi, langsung disrobot kemawon to….!

    • O..Sugeng siang sedoyo…sajak rame dho ra minggonan…ayoo dho masak’an !…

    • Meh dak srobot..mung huwadoh enggone..deweke biasa ngukur TOL Bogor-Jakarta

     • Lha sing jalur pantura dhospundi Ki…..akeh men tho..

     • Sing pantura ora lulus uji kelayakan
      Sing neng mataram jaim puwoll

     • Xixixi…jaim puwol ?

 11. absent, ora wani komentar ndak malah salah maneh

  • Sugeng siang Ki Glagah merah…monggo disekecaaken..

   • Kan wis njaluk ngapura kang, wonge?

  • Sakjane wingi komen opo tho kang ?

  • Absent,
   Ora wani salah malah ndak komentar maneh

   Komen opo to kang, sak jane wingi?

   Ojo takon … aku iso disawati watu sing keijo-ijoan

   Yo kebeneran to isi didadeake akik?

 12. sugeng siyang poro dulur,
  ingkang sampun rawuh lan ingkang dereng rawuh

 13. nuwun sewu, beberapa hari tidak nongol. dateng-dateng langsung ngudhuh rontal 40 & 41.

  kesel banget, mentas kemawon dugi nggriya saking mentawai ki, …

 14. sugeng siang

 15. Sugêng sontên pårå kadang sutrésnå padépokan.

 16. sugeng sonten

  • kadesipun swasana sonten punika sepi nyenyet

 17. matur nuwun ki satpan pbm-42 sampun kulo sedot

  • jan apik tenan critane

  • Ki Jabrik iki ono-ono bae, rontal PBM maksimal 31……..

 18. ki jabrik lagi daftar cantrik anyaran, jangan-jangan durung pernah maos PBM

  • Ki Jabrik menawi dereng nate maos PBM saget njenengan waos saking ngajeng, asyik ki, langkung sae menawi maos saking PDLS jilid 1 (komenne salah ra yo menawi wonten lepat diagung pangaksami para cantrik)

   • Kakang Glagah Mirah kuq sajak sensitif tho…
    Duren yo duren, kwaci ben kwaci..kulo milih durene kemawon

 19. Pak Lik Satpam opo kesangkut neng pucuk gunung po yo …koq durung medar sabdo
  Mugo2 ora ono alangan opo2

  • Amiin

  • pucuk gunung ? aya aya wae….

 20. Sugêng dalu pårå kadang sutrésnå padépokan pêlangisingosari, ingkang dahat kinurmatan,

 21. sugeng dalu

 22. Sugeng dalu, poro kadang.
  Wah dino iki mau jan kuesele puol.
  P. Satpam karo Kiaine lagi ono ngendi yo.

 23. Jan-jane Ki Arema lan ajudane ki wis rawuh ono dalem, mung isih sayah dadi poro kadang yo kudu sabar.

 24. met malam poro dulur,
  met malam Ki Satpam,
  smoga smua dalam perlindungan-Nya.

 25. Cuplikan dari kaca benggala,

  Seorang wanita tua di barak pengungsi tlatah Mentaram diwawancarai reporter kaca benggala :

  ” Ibu, karena sekarang terpaksa berad di barak pengungsi, apa yang Ibu harapkan dari para pemirsa ?”

  ” Kula namung nyuwun pendongane mawon amrih sami slamet sedaya, saged enggal wangsul teng griya..”

  ” Maksudnya apakah Ibu memerlukan bahan makanan atau apa selama berada di barak pengungsi ini…?”

  ” Mboten, lha wong wau mpun diparingi je…!”

  ah….siapa bilang mental bangsa kita adalah bangsa yang serakah….?
  siapa bilang bahwa mental bangsa kita mental peminta-minta….?
  Betapa mengharukan jawaban nenek tua itu…..!!!!
  Seorang nenek tua yang sedang mengalami musibah bisa begitu tegar dan nrima ing pandum, sumarah marang kersaning ALLAH.

  (jadi ingat jaman ketika Ki Pls diwawncarai oleh juru-warta gandhok)

  ” Saat ini apa yang diharapkan oleh Ki Pls…?”
  ” Saya cuma minta pandongane supaya “yang suka ngukuri tol Bogor-Jakarta” sadar bahwa saya pria yang menyenangkan serta lumayan guanteng dan yang di “Mentaram” jangan suka jaim puwoll”
  ” lHO maksudnya mengenai rontal 042 kok Ki…?”
  ” Soal itu nggak perlu tergesa-gesa, kan kemarin sudah diparingi rontal 041..!!!”

  bab pertama adalah kejadian nyata yang terjadi kemarin, sedangkan bab yang kedua hanya sekedar guyonan (itupun dengan harapan Ki Pls tidak marah)
  he….he….he…..

  • Wekeke culucu

   • oooo…begitu toh ceritanya,xixixixii..

 26. Sugeng ndalu poro kadang sutresno. Kanthi pendonga kulo mugio panjenengan tansah manggih karahayon. Puniko wonten crios saduran saking warung tanggi kilen nggriyo.

  OPEN
  Ana wong ndesa mlebu kota, jenenge Pak Joko.
  Teka nang Kota Pak Joko bingung weruh Bangunan Gedhe-gedhe. . .
  pas nang ngarepe BANK,
  Pak Joko maca Tulisan :”OPEN”.
  Pak Joko mikir,OPEN kok gede temen ya….
  Terus Rotine sepira??

  Ora Suwe ana bule arep mlebu BANK kuwe, Pak Jokko mbengok…
  Mas Landa aja mlebu. (Wong Banyumas angger weruh wong bule, konotasine mesti maring wong Landa)
  Kebeneran banget, ora suwe ana Wong NEGRO metu,

  PAk Joko ngomong : Lhaa dalaaa.. domong kon aja mlebu OPEN ora ngandel…

  Siki gosong awakmu !? Rasakena dewek!

  • Ha…ha…ha…
   asli…., lucu ki….
   Kesel-kesel dadi ilang…, nanging weteng dadi kaku.
   Ha…ha…ha…

  • Menopo Ki P.Satpam mangertos boso kulo?

   • lha nggih ngertos to Ki
    milanipun madaran kulo ngantos kaku. he he ..

  • bagus..bagus..bagus, 🙂

 27. Sugêng dalu Ki Panji Satpam,dalah Ki Arema, sarombongan, yang sudah kondur ngêdaton di padépokan

  Mêstinipun nggih rêmên lan sênêng sangêt sagêd nlanglang jagad, njajah deså milangkori.
  Sumonggo ngaso sawetawis………..
  He…he…
  Matur nuwun sampun ngunduh.

  • Monggo Ki.
   Saksampunipun medar rontal, bade istirahat rumiyin.
   nuwun

 28. Sugeng dalu sedoyo,
  Kamsia, baru datang sudah disugihi rontal,
  KAMSIA,KAMSIA,KAMSIA

  • HE-he-he, paklek Satpam tidurnya pulas,
   Met istirohat Paklek………

 29. Lingsir wengi
  Sepi tanpo biso nendro
  Kagodho kenyo kang angreridu ati

  • Sinten to Ki kenyo kang angreridu ati nJenengan punika ??

   He he he. Selamat menjelang lingsir wengi Ki

  • yen lingsir wengi yo kenyo kang iso iber…tanpo swiwi…

   • Yen lingsir wengi wonten “Kenyo iso iber tanpa swiwi” medeni Ki.

 30. Sugeng rawuh lan Matur Suwun ngger …
  nJenengan saha Ki Arema … dahar rumiyen …
  Kula tak maos hlhlp-042 dan hlhlp-043 sekaligus, mumpung prei …

 31. Sugeng rawuh, sugeng kondur Ki Arema soho Ki Satpam.
  Mugi sedoyo “perjuangan” panjenengan sami saged pikantuk piwales ingkang makaping-kaping saking ngersanipun Gusti Allah kang Moho Asih.

  Matur nuwun rontalipun, saged kagem sarapan ing dinten Senin.

  Sugeng lingsir dalu ngancik enjang,
  Sugeng sare poro kadang.

  Kulo tak rengeng-rengeng, ing pangajab putro wayah tansah sehat tebih saking beboyo.

  Ono kidung rumekso ing wengi,
  Teguh hayu luputo ing loro,
  Luput ing bilahi kabeh,
  Jim setan datan purun,
  Paneluhan tan ono wani,
  Miwah panggawe olo,
  Gunane wong luput,
  Geni atemahan tirto,
  Maling adoh tan ono ngarah mring mami,
  Guno dhudhuk pan sirno.

 32. Sugêng énjang pårå kadang sutrésnå padépokan.

  Lintang panjêr rinå sadélå malih bakal sumunar ing bang wétan, kalanipun jago samyå kluruk, mêrtandhani wanci énjing.
  Sumånggå pårå kadang, samyå nênuwun dumatêng Gusti Kang Akaryå Jagad:
  Mugi mugi ing dintên sapunikå langkung saé tinimbang dintên ingkang sampun kapêngkêr, lan mugi-mugi dintên mbénjang sagêda langkung saé tinimbang dintên sapunikå.

  • Amin ..
   Sugeng nyubuhan

   • Amin,
    disebelah Ki PA, jempol gue kegencet pantat Ki PA, geser dikit ah……..

    • Wilujêng énjing, Sampurasun Ki kompor

   • Samyå rahayu ingkang tansah pinanggih Ki Pandanalas

 33. Selamat pagi P. Satpam.
  Membaca cerita petualangannya koq ingat waktu noroyono.
  Matur nuwun sudah ngunduh.

  • kulo kuq kemutan enom2anku jaman semono, isih seneng ngunggahi gunung/bukit …munggah dataran tinggi dieng..sebelah klurak wonosobo wayah udan…kabut pekat (mungkin Panembahan Ismoyo gek latihan ilmu kabut)..dalanan lunyu…grobake mlesat-mleset…asyik mencengkeram…eh mencekam….

   • Kulo mung kemutan ….
    Mbalang pelem-e tanggaku …
    Ora iso ngenekne, malah
    Omahe angkrang gogrog nebloki ndasku …

    • terus mlorot..kathok-e suwek !

     • Kethek-e sing gumandol kopat kapit ..

 34. Sugeng enjing poro kadang.
  Mau pamit dulu baca 42 sebelum aktivitas yang lain.

 35. Selamat pagi,
  Matur nuwun.

 36. Sepi mamring, Ki Satpam-e isih kueesellll puoolllll.
  Ki Arema kepekso makaryo ….. ditunggu para cantrik …

 37. Asslamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuuh…
  Selamat pagi semuanya…semoga hari ini dapat kita lalui dengan baik, berkah dan manfaat buat semuanya..Amin. seperti halnya P. Satpam yang sudah memberikan kebahagiaan buat kita semua dengan memberi kitab… matur nuwun. (bentar lagi 43 nya keluar..)

 38. CANDA SUAMI ISTRI
  [Dari Gemericik, Humor ala Gus Mus (Dr. KH A. Mustofa Bisri)].

  Seorang lelaki yang pendek dan buruk rupanya suatu hari duduk-duduk bersama istrinya yang sangat cantik. Si lelaki tak berkedip memandang wajah istrinya yang cantik jelita.

  Agak tersipu-sipu, sang istri pun berkata, “Kau ini kenapa sih, kok dari tadi memandangku terus?

  Kulihat wajahmu,” jawab si suami, “semakin hari kok semakin cantik saja. Maka setiap kali aku melihatmu, semakin bertambah syukurku.

  Ya, “ kata si istri, ”dan kita berdua nanti akan masuk surga.

  Lho, darimana kautahu?

  Bukankah hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar akan masuk surga. Kau bersyukur karena mendapat anugerah istri cantik seperti aku. Sedangkan aku bersabar mendapat cobaan berupa suami seperti kau.

  Salam taklim kulå, katur dumatêng Gus Mus

  Nuwun, keparêng

  Punåkawan
  (salah setunggal Santri Kalong)

  • Berarti angger aku dadi bojone mbah pandan aku bisa mlebu sorga ya?

   • ora ….

    kuwi ono sanepone : pitik walik sobo kebon nanas

   • nDèrèk pitakèn Ni Kèn Padmi, punåpå Ki Pandanalas dalah Ni Kèn Padmi punikå gambaran nyata dari humor di atas. ???

    Hiks……
    Ni Ken Padmi, saya nggak ikut-ikut lho kalau Ki Pandanalas dukå yayah sinipi, jåjå bang mawingå-wingå.

    Sampun dukå lho Ki PandanAlas

    • kulo ancene sampun tuwo koq ki…

     • tuwå-tuwå kêlåpå

      Semakin tuwå semakin berminyak. Katah santêné Ki.

     • walah…,
      Ki Pandan nyebut kulo Pak Lik, berarti? kulo sampun sepuh sanget nggih.
      he he he ….

     • nek niku namung Diajeng Padmi engkang pirso ki….

      lah niku deweke nembe berangan2 ngajak kulo teng suwargo ndonya

     • Pak Lik Satpam, kulo mbahasakke canggah kulo….

      ampun duko lho…tapi sakjane mnopo taksih sepuh ki?

     • O….
      nggih sampun nek ngaten.

     • kulo nembe ngilen ki…sanes ngetan

     • Ki Pandan ngêndikå:
      lah niku deweke nembe berangan2 ngajak kulo teng suwargo ndonya

      Kula ndèrèk ndonga Ki, mugi-mugi kaléksanan.

      Hiksss…hiks

 39. Pak Like isih kemulan sarung……

  • wah…, nggih mboten pak lik.

   • berarti malah ora sarungan…
    ati2 lho…iso mangsuk ngain

   • walah…, teng kebon kok sarungan.

    • weh..tambah ndrawasi….sobo kebon ra sarungan….

     • wis…, ngalah wae, kalah pengalaman.
      njenengan nek teng wana ati-ati nggih, mangke sarunge kecantol.

     • teng wono mriki malah mboten lazim sarungan Pak Lik…repot anggen cincang-cincing

     • (ket mau isih nggrememeng dewe…Pak Like koq ora ndangmbukan slarak gandok anyar…jian ora pangerten tenan…direwangi ra sarungan)

     • xi xi xi …

 40. Assalamu’alaikum, selamat siang everybody..
  weh beberapa hari ndak nyambang padepokan jadi kangen euy….
  Pha kabar sanak kadang sedoyo, semoga selalu mendapatkan yang terbaik dari ALLAH SWT, Amin.

  • Waalaikum salam … body juga …

   kenyo siji ket wingi dienten2i, tp koq ra rumongso lho…

   • Bar kondangan, panganane uenak tenan dadine nguantuke puoll hehehe…
    Pha kabar Ki…

 41. absen…
  ngunduh..matur nuwun

 42. matur nuwun. sudah ngundhuh hlhlp_042.

 43. matur nuwun lansung ngunduh

 44. Gerbang padepokan sedang diperbaiki, akibat hentakan ilmu dari Ki Buyut Bapang.Sementara itu PakLek Satpam sedang menyiapkan gandhok anyer….asyik takbantuin ah…

 45. Huahhh ngantubb…eh ..ngantuk

 46. sugeng dalu..
  nderek nginguk padepokan pdls..
  wis pirang puluh tahun ora mampir.. 😀

  gimana kabar ki arema, ki p.satpam lan sederek cantrik mentrik pdls?
  moga tetap dalam lindungan Allah semata.. amin..
  Pray for Indonesia pokoke..

 47. Puwoll tenan … Mumets + ngantuk tanpo biso nendro

 48. Makanya sekalian rondha aja ki Pan….
  Teng teng teng….


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: