HLHLP-061

sebelum>>| awal>>| lanjut>>

Iklan

Laman: 1 2 3 4 5

Telah Terbit on 7 Desember 2010 at 00:01  Comments (69)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/hlhlp-061/trackback/

RSS feed for comments on this post.

69 KomentarTinggalkan komentar

 1. selamat malam bbwi, ki arema, ki pak satpam, ki ismoyo, ki tumenggung kartojudo, ki tumenggung yudha pramana, ki tumenggung anatram, ki rangga widura, ki lazuardi, ki zacky_74, ki donoloyo, ki agus sedayu, ki pandanalas, ki truno podang, ki truno prenjak, ki wiek, ki arga, ki gembleh, ki kompor, ki biting, ki sas, ki sutajia, ki masabehingalorngidul, ki sukra, ni nunik, ni ken padmi, nyi chika, ki untari, ki mahisa peteng, ki honggopati, ki si_tole, ki k4ng_t0mmy, ki djoko, dan sanak kadang cantrik serta mentrik semua…

  • SugenG enjanG uthuK-uthuL kI banU ….. sugenG mendeT kejutaN …. hlhlP-60

   • segeng enjang juga, ki widura… selamat mengunduh pakaian tetangga gandhok… 🙂

 2. Hmm… Pak SAPAM pinter mempermainkan perasaan poro Cantrik….

  • ki mbah, ki pak satpam itu lebih pinter dan senang mempermainkan perasaan para mentrik :mrgreen:

   • kI mbaH daN kI banU, kI paK satpaM itU lebiH pinteR daN senanG mempermainkaN perasaaN parA cantriK daN mentriK sing cantiK-2 …..

 3. Ki Arema,
  Ki Ajar Satpam,
  Ki/Nyi/Ni Sanak……..

  Selamat Tahun Baru 01 Muharram 1432 Hijriyyah

  Semoga hari ini lebih bail dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.

  • kI ismoyO akhirnyA keluaR darI pertapaaN. sugenG enjanG, kI iS?
   inI alamaT rontal-E gogroG kaliH bungkuS ….. hikS,

   taK ndeliK disiK ….. nantI kI iS malaH orA wanI sowaN ……

  • Selamat Tahun Baru Ki Ismoyo

   Amin… amin… amin…

   Monggo.., katuran pinarak ingkang sekeco.
   Ngapunten nggih Ki, nggih kados mekaten kawontenan papepokan, berantakan.
   Maklum, para sanak-kadang sami wira-wiri, mlebet-medal, lha meniko malah wonten ingkang klekaran terus kebablasen, ngorok….

   he he, angsal pemeling saking Ki Arema supados wedar bonus tahun baru. Nanging kok nggih mboten ilok, setunggal dalu kok kalih rontal, sekecanipun mangke siang kemawon.

   • nggeR satpaM …..
    ojO nguluR-uluR rezekinE parA cantriK lan mentriK, njiH ….

    hikS,
    TaK mblayU disiT tinimbanG disawaT hlhlP-61

    • he he ….

     • yang ngisi daftar hadir baru 8
      biar pada ngumpul dulu

  • Sugeng rawuh Panembahan…

   • kI ismoyO langsunG ndeliK saK durungE dimintaI jataH rapelaN gandA.

    • Ki Sanak…….

     Gumantung Ki Ajar Satpam ingkang medar rontal…saha Gumantung palilahipun Ki Senopati ingkang mbaureksa lan mandegani padhepokan ugi wedaranipun kitab.

     Kalau saya nyumanggaaken Ki Senopati untuk bonus Tahun baru Hijriyyah, Tahun Baru Syuro, ngemil sinambi INA – THAI.

     Istilah akuntansinya : Persediaan Barang Siap Untuk Dipakai/Diproses…..sudah lebih dari cukup…..he he he.

     Monggo kantun matek aji ngogrok-ngogrok Ki Senopati dalah Ki Ajar Satpam…..hiks.

 4. Sugeng enjing Poro pinisepuh.
  Sugeng enjing Ki Ajar Satpam dan sugeng enjing juga poro kadang sedoyo.
  Kejutannya ternyata rawuhnya Ki Ismoyo.

 5. Selamat pagi sahabat sedoyo,
  bonus rontal 61, mungkin akan diwedar menjalang langit sudah MASAK.
  mUANTAP POALLL

 6. @ Ki Truno Podang,
  [On 6 Desember 2010 at 17:40 Truno Podang said]:

  Sugêng énjang, Mohon tambahan penjelasan Ki untuk kalimat:

  Apakah tidak ada penyesuaian masa berlaku 1 Muharram dengan 1 Syuro pada tahun 1 H, mengingat tahun jawa sudah berlangsung sekitar 500 tahun?

  Yang Ki Truno Podang maksudkan dengan penyesuaian itu apa.

  Dengan tambahan penjelasan dari Ki Truno Podang, Insya Allah, mudah-mudahan saya dapat menjawabnya.
  Saya tunggu Ki. Matur nuwun.

  Kêparêng

  punåkawan

  • Nuwun inggih Ki Puno, nuwun sewu gandeng liburan dados sedinten meniko kulo mabur-menclok saparan-paran.
   Maksud kulo :
   Tanggal 8 Desember 2010 meniko tanggal 1 Suro 1944 Jawi, lan Tanggal 7 Desember 2010 niku tanggal 1 uuharram 1432 H, ……. lha niku mertandani menawi tahun Jawi sampun mlajeng 500 tahun ing sa’ngajengipun tahun Hijriyah. Meniko artinipun sa’derengipun dipun tetepaken hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad saw sebagai tanggal 1 Muharram , teng tanah jawi sampun wonten penanggalan, ….. lan lha kok etanganipun sami, ….. sinaoso geseh nggih namung 1 dinten. Lha nopo penetapan tanggal 1 Muharram meniko mengacu terhadap yang sudah ada duluan inggih meniko tahun Jawi 1 Suro.
   Nuwun

   • Kula nggih nyuwun pencerahan Ki,
    Biasanipun pas dinten riyadin Idul Fitri/ Idul Adha, NU, Muhammadiyah, Depag, mesti ribut prekawis penentuan tanggalipun.
    Wonten menapa menawi pas 1 Muharam lan wulan-wulan sanesipun kok adem ayem mawon?
    Pancen mboten penting? Padahal menawi geseh anggenipun nentokaken 1 Muharam, penanggalanipun sakteruse rak nggih tetep geseh?

 7. Rasido njamasi pusoko…kembang + ayame ora jangkep

  • Kaciaaaaan dech …….

 8. wilujeng mahargya dhawahipun warsa enggal ing wanci tanggal sepisah sura.

  dhuh gusti ingkang maha wenang, …
  mugi sedaya sanak-kadang tansa pinaringan karahayon nir ing sambekala, …

  rahayu.

 9. Cintaku sekonyong2 koder
  Karo kowe cah ayu sing bakul lemper
  Lempermu pancen super..resik tur anti laler

  • Lemperku njih resik…..meskipun sering ngiler…

   • Lempere ki KartoJ mesthi ra dibungkus iki

   • Parah…..hiks

 10. saikI wiS jaM piteT njiH? koK derenG wedaraN? padahaL wiS awaN laN meH sorE, lhO!

 11. nyuwun pirsa, … siyang jam pinten nggih, wedharanipun?, ….

  • Awan2 neng nggone pakDhe Widuro

   • hadU ….. blaiK …. limolaS jaM engkaS! akU laK kebacuT mapaN turU ….

    nguluR-uluR rezekinE padA waE karO nundA jatahE korbaN merapI ……. hiks …

    • awan awan tuku pecel neng pasar kliwon
     luwih becik diwedhar sakniki mawon
     ngalor ngidul ngetan ngulon nggawa gendewa
     supados Ki Pandan, Ki Widura tuwin Ki SuKaS mBoten kuciwa.

     • mboten kuciwa ki, namung nggenahaken kemawon, …

      rak mboten klentu ta ?, ….

     • he….he….he…..
      sumangga Ki SukaS, sak menika senyum Ki pak Satpam sampun muanise puooollll.

   • Pak Like bingung, soale mengko yo meh medar nggo cemilan nonton bal INA-THAI

    yo wis manut … Awan 61, bengi 62

    • yen INA menang maneh 10-0 langsung 063 dicantholke sisan.

     • 063 esuk …. 064 sore …
      MatuR suwuN

    • Wah.., jan mbeling tenan iki.

     Kelingan dek ki Pandan sik cilik biyen, gawe kesebelasan sepakbola ndik kampunge.
     Kalau dilihat gayanya, mana kira-kira Ki Pandan kecil ya?

     yang menjawab betul nanti dititip rontal 062.

     • Matur suwun 61 ne…
      Nek iso, sing 62 pas setengah maen yo Pak Lik

     • wah jangan2 ini sebenernya fotonya Ki P.Satpam hiks….
      kalau aku tebak …no 3 dari kiri kayaknya mirip dech… (mirip pak satpam maksudnya xixixi, soale dari kecil dah suka hormat)
      maaf ojo nesu yo cuma becanda kog….

     • no 3 ko kiwo ki

     • kayane sing nomer 4 saka sisih tengen luwih nyedhaki kasunyatan, rada kemayu sithik.

     • akU orA nyonO, yeN kI pandanalaS duwE duluR sewelaS …..
      hadU …. ngalahakE pamaN tirinE kI demanG ……

      kI pandaN, jenengaN punikO sinG mbareP opO sinG ragiL …

     • Wadhuh. porno

     • No 2 dari kanan
      di cerita aslinya, Ki Pandan Alas bertubuh mungil
      😀

 12. wah….wah….meh telat aku….
  wah yen nganti telat tenanan berarti Ki Pandan sing kudu bertanggung jawab.
  (gumantung karo sapa sing kandha yen wis telat lho)

  he…he…he….
  senyum Ki Ajar pak Satpam sudah menawan.
  matur nuwun.

 13. jan cespleng esem-e Pakde Satpam

 14. wah…wah….matur suwun Mas Satpam, Ki Arema, Ki Is,
  Tahun Baru 1 Muharram dapat rapelan kitab 60&61.

 15. Tahun baru pancen kudu semringah.
  Matur nuwun P. Satpam, nadyan libur dino iki kesuele puool. Sampun ngunduh, nanging diwoco sesuk wae, jalaran bubar Isya langsung nonton Irfan berlaga.

 16. Ki Ismoyo nyerat ing nginggil :
  Semoga hari ini lebih bail dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.

  Sebetulnya tulisan ini ditujukan untuk Ki Pandanalas dan Ki Widura, ………. hanya salah ketik huruf “j” jadi “b”, ……
  Tek mblayu disit, ………….

  • Ki Truno ancene “bail” banget….b = j

 17. Sugeng ndalu….

  Sugeng warso enggal 1 Muharrom 1432H, mugi warso ingkang ngajeng dumados warso ongkang langkung sae, tansah pinaringan kasaenan saking Alloh SWT. Amin

  Matur nuwun bonusipun

 18. Assalamu’alaikum, selamat malam.. selamat menonton bola, semoga INA jadi JUARA untuk yg pertama kalinya…

  • Betul miss Nona, Gooaaaaalllllll 2 – 1 untuk indonesia…..bravo Bambang Pamungkas.

   • Tumut nimbrung Ki Panembahan Ismoyo.
    Miss Nona,INA memang menapat nilai 9 karena tiga kali menang. Namun perjalanan masih panjang karena masih ke semi final dan mudah mudahan bisa ke Final.

    • Sugeng dalu lan sugeng rawuh,
     Ki Panembahan
     Ki Djojo
     tuwin para kadhang sedaya.

 19. Tuku jeruk keprok lan blewah neng pasar mBeji
  mampir pasar Pathuk tuku bakpia isi kacang ijo
  Thailand ndeprok kalah kanti angka loro siji
  karingenteni bonuse Ki Seno rontal sewidak loro

  rak nggih ngoten to Ki Pandanalas….???

  • Janjine Pkalike…medar 62 wengi iki…
   Wengi iki adem tenan
   Udan grimis campur angin
   Wengi iki ono wedaran
   Mung satpame gek masuk ngain

 20. @ Ki Truno Podang
  Sudah têrwåcå wélå-wélå.
  Insya Allah jawaban menyusul.

  Untuk pårå kadang semua:
  Bêdhékan tentang penyebutan cabang olah-raga.
  a. Sepak bola
  b. Lempar lembing
  c. Tolak peluru
  d. Balap sepeda
  e. Angkat besi
  f. Lompat jauh
  dst…dst….
  Kegiatannya atau aksinya disebutkan terlebih dahulu, baru kemudian bendanya.
  Sepak = kegiatan/aksi
  Bola = benda
  Tetapi mengapa:
  bulu tangkis
  bukan
  tangkis bulu

  Månggå Ki Sanak, silakên dibêdhék

  Nuwun

  punåkawan

  • weleh, menawi bab “per-bulu-an” menapa malih taksih kedah dipun tangkis menika domain Ki Pandanalas.
   kula mBoten kumawantun tumut njlentrehaken, ajrih yen malah nggladrah.

   he…he…he….
   Sugeng dalu Ki Punakawan BA.

   • Kulo sakjane ngertos, mung ajrih didukani ki Truno twin ki Honggo

    • Sugêng dalu Ki Gembleh dalah Ki Pandanalas.

     Memang saya sengaja mengangkat permasalahan perbuluan, agar diserahkan kepada ahlinya, ingkang kinurmatan Ki Pandanalas.

     Sumånggå Ki Pandanalas yang menjléntrèhkên

 21. akU kepeksO meleK sewengI nunggonI bonuS.

  saK sampunipuN laN saK derengE, daleM aturakeN mSaUtWuUrN kageM:

  1. Ki Ajar Sekaling ingkanG sampuN maringI dawuH supadoS hlhlP-61 diwedaR.

  2. Ki Panembahan Batam, ingkanG parinG pesaN hlhlP-62
  kanggE suguhaN nontoN sePboL -inA vs thaI

  3. khusuS matuR suwuN (with lovE) untoeK nggeR satpaM yanG dengaN lapanG dadA menyerahkaN hlhlp-63 pada rabU sianG, sebagaI hadiaH oentoek supporteR padepokaN.

  wiS akU nunggU disawaT ronG geboK bukU. ….. 🙂

  • wadhuh, … luput ki, …
   yang bisa diundhuh tulisan:

   “Maaf, tidak ada tulisan yang memenuhi kriteria Anda.”

   • nggeR satpaM nembE madosI pakU, atawi liM.
    sebabipuN menawI nganggE upO … gampiL tetheL …
    kaliH dosA meniT maliH …… hiks …

 22. muantap poall, langsung ngunduh 61 dan 62,betul-betul bonus tahun baru dan gol untuk PASUKAN MERAH PUTIH

  • Walah kulo padosi sing 62 dereng kepanggih..
   Direwangi laku kungkum kok yo mboten ketingal..

   • dibujuki ki Komprot

    • Walah, Tiwas Glagepen toya lepen,jebule…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: