HLHLP-067

sebelum>>| awal>>| lanjut>>

Iklan

Laman: 1 2 3 4 5

Telah Terbit on 16 Desember 2010 at 19:30  Comments (99)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/hlhlp-067/trackback/

RSS feed for comments on this post.

99 KomentarTinggalkan komentar

 1. 1-0

  • (.)(.)

 2. hidup Indonesia, hoooreeee

 3. tunggu bonus Pakde Satpam

  • Setuju Ki bonus untuk 1-0 yaa pak Satpam?

 4. Pak Satpam berani dijewer Ki Arema dan Ki Ismoyo untuk mengeluarkan bonus 067 malam ini.

  Saiki wae Pak Lik…lahwong podho dijewere kuq

  • ssstt.…….
   nonton bola Ki sambil berdoa, semoga menang tanpa kegolan.

   • ssssstttt…..
    nglurug tanpa bOla
    menang tanpa nyanTholake
    masak enek gandhok gak enek rontale…?

    (Ki Seno langsung paring dhawuh, ya wis lah dicantholke saiki kanggo bonus)

  • Mungki setelah bal balan rampung untuk kemenangan Indonesia Ki. Kulo njih sarujuk 200%.

   • Kula nderek sarujuk Ki Djojo,
    ananging Ki Ajar pak Satpam punika sampun mBOTEn tedhas tapak paluning ogrokan je…!

    • 0-1 …..

     monggo dicantholke neng 0 nopo 1 ne

 5. bonus, bonus jadi ini

 6. Yang jelas Indonesia tidak kemasukan.
  Mana janjimu P. Satpam?

 7. Bravo Team Garuda, walaupun hanya satu gol tapi cukup melegakan.

 8. sssttt….., kulo sampun ngantuk
  he he he ……
  janji.. janji .. tinggal janji..
  apa harus ditepati….

  pilih jawaban yang benar
  a. harus
  b. tidak harus
  c. terserah saja
  d. tidak peduli

  • Duh….duh…..Ki Satpam,
   ora krasa apa pancen tega ?
   lha wong dienteni kok malah maringi cois2an.

   • belum pada ngumpul

    • He.. he…Pak Satpam mblenjani janji, takut dijewer Ki Arema.

     • Ki Arga sampun lapur Ki Truno Podang nopo dereng.
      Ki Truno nembe nyensus sanak kadang PdLS
      Panjenengan cu,ondok wonten pundi?

     • Dereng lapor Ki, nembe dhateng meniko. Wonten pundi rumiyin cantelanipun Pak Satpam?

 9. Kula inggih sarujuk bilih wonten bonus, kagem panglipuring manah minangka pahargyan lan nyengkuyung kiprahipun kesebelasan garuda ingkang sampun saged mrantasi Philipina, sinaosa namung saktunggal goal.

  Kados pundi pamanggihipun para kadang sadaya, sarujuk punapa sarujuk…..he he he mblayu umpetan siik.

  • hadu….
   Ki Ismoyo rawuh, monggo Ki.
   lha wong sampun sawetawis cemantel lho ki

   • Lho….. sampun cemantel tho.

    Ki Sanak…Ki Ajar Satpam sampun medar hlhlp_067, monggo sami dipun unduh…monggo.

   • Cemantel wonten pundi to Pak Satpam…. kulo padosi kok mboten kepanggih.

    • Cemanthel wonten Ssssst(.)…..

  • Temtu kemawon sarujuk Ki, matur nuwun.

  • Ki Ajar Satpam,

   Eeh komentar di atas sebelum membaca janji Ki Ajar Satpam di halaman-2 gandhok hlhlp_067.

   Sesuai janji Ki Ajar Satpam apabila Indonesia menang versus Philipina akan medar hlhlp_067.

   Ternyata garuda bisa mrantasi dengan score 1-0 tanpa balas. Peribasa mengatakan janji harus ditepati…..dosa kalu dipungkiri…..he he he.

   Tapi tentunya izin dulu Ki Arema.

   • Ngestoaken Ki
    Sampun cemantel, namung radi primpen
    he he he …, ngapunten

    • Wadhuh… nyerah Pak Satpam!! Keprimpenen le ndhelikke, meh setunggal jam lho anggen kulo madosi nanging tetep mboten kepanggih. Kulo lajengaken mbenjing-enjing kemawon.
     Oo.. njih meh kesupen, sinaosa sensus-ipun sampun dipun tutup, kulo ngaturi pirso menawi kulo cumondhok wonten tlatah Mataram, setunggal kitho kaliyan swargi SH Mintardja rikolo taksih sugeng.

  • Matur Nuwun Ki Beghawan, ngantos tedhak dumateng palagan. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih.

   • Duuhh Ki Truno…..nyuwun sih agunging samodra pangaksama, mbilih dereng saged sowan.
    Inggih…antuk pagestu Ki Truno dalah para sanak kadang, kasugengan saha sih nugrahaning Gusti Ingkang Akarya Loka, tansah pinaringan widodo rahayu tebih ing sambikala.

    Kosok wangsulipun, sakmanten ugi Ki Truno dalah para kadang pdls saha gs tansah antuk barkahing Hyang Widhi.

    Hing wasana, hambok bilih wonten kiranging boja miwah karma, mugi para kadang ngluberaken samodra pangaksama ingkang agung, kula minangka manungsa sakwantah, kathah atur kula ingkang mboten hanuju prana, labet kula ugi hanglenggana kiranging seserepan miwah kirang pana dhumateng ing reh suba sita, basa tuwin sastra, kula amung tumadhah lubering pangaksam.

    Hatur puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Ingkang Maha Agung, karana sih wilasa miwah barkah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula saengga maksih saget kempal (sinaosa mboten pinanggih raga) manunggal kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala. Amin…..wilujeng niskala.

    nuwun.

    • Alhamdulilah…
     Kulo Sanget-sanget bingah ing manah Bilih Romo Panembahan kerso pareng tausiyah dumateng Kito para wargo Padepokan…
     Nderek Nepangaken Kulo Cantrik Enggal ing padepokan mriki pingin ngangsu kawruh..

 10. matur nuwun

 11. Alhamdulillah, Cantrik Truno Podang, yang dibantu full oleh Ki Panji SatPam, dan Ki Pandanalas, serta kesediaan rekan Cantrik/Mentrik semuanya telah berhasil menyelesaikan jejibahan mendata domisili hampir seluruh ponggawa dan cantrik mentrik yang masih aktif berguru sekaligus bergojeg di padepokan Pdls ini.
  Mudah2an data ini bermanfaat terutama bagi yang domisilinya satu wewengkon, …….. untuk dapat menyelenggarakan silaturachim, yang berguna disamping untuk mengharap pahala juga dapat memperpanjang usia.
  Manfaat lainnya paling tidak kita dapat memahami, walaupun kita masing2 menggunakan nama2 ajaib, namun dengan mengetahui domisili kita masing2 jadi menyadari betapa kita yang saling berjauhan ini dapat dipersatukan oleh kepentingan bersama yaitu adanya hobby bacaan yang sama, dengan tanpa melupakan jasa luar biasa dari kebaikan hati Ki Ismoyo dkk. Kesalahan pasti masih ada, oki mohon ralat dan koreksinya.
  Monggo :

  Daftar tentatif, Nama dan Kota domisili Punggawa dan Cantrik/Mentrik Padepokan PDLs Aktif :

  Sabrang Kulon
  1. Ki Ismoyo, Tanjung Pinang
  2. Ki Pandanalas, Pekan Baru
  3. Ni Wie, Pekanbaru.
  4. Ki Waskita, Pekanbaru
  5. Lare Dusun, Batam
  6. Ki Drana, Belitung, Sumatera Selatan
  7. Ki Bancak, Padang

  Bang Kulon :

  8. Ki Sukra, Jakarta
  9. Ki Banuaji, Jakarta
  10. Ki Bayuaji, Jakarta
  11. Punakawan Bayuaji, Jakarta
  12. Ki T Mulyono, Jakarta
  13. Ki Zacky, Jakarta
  14. Ki Donoloyo, Jakarta
  15. Ki Mas Ngabehi Ngalor Ngidul, Jakarta
  16. Ki Angga, Bogor
  17. Ki Setra, Cakung, Jakarta
  18. Ki Djojo’s, Tambun, Bekasi
  19. Ki Truno Podang, Bekasi
  20. Ki TolE, Bekasi
  21. Ki Bitting, Bekasi
  22. Ki Jokowono, Bekasi (asli Gunung Kidul)
  23. Miss Nona, Bogor
  24. Ki Emprith, Citeureup –Bogor
  25. Ki Kompor, Cipondoh-Tangerang
  26. Ki Sukasarana, Tangerang
  27. Ki Mukidi, Tangerang
  28. Ki Lazuardi, Tangerang
  29. Ki Wiek, mBandung
  30. Ki Sastro, Bandung
  31. Ki Honggopati, Cilegon

  Bang Tengah
  32. Ni Ken Padmi, Daerah Istimewa Yogyakarta
  33. Ki Goenas, Jogyakarta
  34. Cantrik Anyaran, Magelang or DI Jogjakarta
  35. Ki Iban, Jogyakarta
  36. Ki Kombor, Sleman
  37. Ki Truno Prenjak, Semarang
  38. Ki SAS (Sabung Ayam Sari) Semarang
  39. mBah (Tentara) Pakis, Purworejo (Kedu)
  40. Ki Arga, Yogyakarta

  Bang Wetan
  41. Ki Arema, Malang
  42. Ki Panji Satrio Pamedar/
  43. Ki Ayasdewe, Malang
  44. Ki Jogotirto, Malang
  45. Ki Saba Lintang, Padepokan Biru, SuHat, Malang
  –. Nyi Dewi Kangsuzi, Malang ??? (betulkah?)
  46. Ki Kartoyudho, Suroboyo rek
  47. Budi Parasojo, Surabaya (asli Nganjuk)
  48. Ki Samy, Banyuwangi
  49. Ki Gembleh, Sidoarjo
  50. Ni Nunik, Ngawi or Sidoarjo
  51. Ki Menggung Yudha Pramana, Bang Wetan (Mana??)

  Sabrang Lor
  52. Nyi Sarsijem, Samarinda
  53. Ki Sanggabuana, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat.


  Monco Nagari

  54. Ki Widura, Madiun or Mountain View, LA-USA
  55. Ki Laskar Sabrang Lor, Melaka Tengah, Malaysia
  56. Ki Hiku, Melaka, Malaysia
  57. Ki Sunda, Ho Chi Min City, Vietnam
  58. Ki Anatram, New Zaeland
  59. Nyi Pitaloka, nomaden: kadang-kadang di Gunungkidul, kadang di Penang, kadang di Dubai, kadang di Texas…
  60. Ki Gendhut, East Coast, USA

  YANG BELUM CONFIRM :
  1. Ki Richy
  2. Ki Glagah merah
  3. Ki Jabrik
  4. Ki Pallawa
  5. Nyi Dwani
  6. Ki Gembul
  7. Ki Amat
  8. Ki Jayaraga
  9. Nyi/Ni Sekar Mirah
  10. Ki Lelono Jagad
  11. Ki Lare Ndeso
  12. Ki Mahisa

  • Ki Panji SatPam, ….. kayaknya ada Cah Ndeso yang di Medan, apa beda ama Lare Dusun ya?

   • Kadosipun sanes Ki…
    Kulo dereng nate ngulambara wonten Bumi Swarna Dwipa…
    Kulo asli Bantul(DIY) trus ten Bekasi Lajeng Pindah ten Batam…
    Suwun..

  • Update Mas Truno:
   37. Ki Widura, LA-USA (Madiun, mecel yen lagi turu)

   – Dulu Ki Telik Sandi tinggal disekitar Mountain View.
   – Ki Guendhut ada di East Coast.

   Nyuwun Sewu,

   Nyimpene hlhlp-068 primpen Saestu nJih!
   Kulo bade nyuwun pitedah dan lapor Ki Arema ….
   nGGer Satpam wis mbueeeeelingg puuooollll

   • Hatur nuhun Pa’De!

    • Ki Trunyo potang..eh..Ki Truno Podang…teman kita Si Ki Gayus itu sudah kedaftar Densus..eh Sensus ! belum Ki..

     Sugeng enjing….

  • Ki Trupod, saya di Belitang itu kota kecamatan sekitar 4 jam dari palembang dan 60 km dari perbatasan lampung sumsel bukan belitung, memang banyak yang salah

  • no 28 Bang Kulon taksih makaryo upo wonten tlatah mBekasi ki Trupod … nuwun sewu dereng saged aktif wonten padepokan … mugi2 mboten kenging DO nggih, menawi her mboten2 menopo2 kok … he3 …

   eh jangan2 bukan saya nih kok jadi GR … monggo lho ki Trupod … salam

   • Matur nuwun Ki Laz, …… sebetulnya daftar alamat dari Ki Banuaji masih ada, hanya saja nyong kelalen nyimpen nang folder sing mendi!

 12. ssst…jangan bilang-bilang kalo udah ketemu cantolannya.
  @ Ki Puna, ssst..muzakarohnya mengenai ngelmu setelah saya membantai rontal ini ??? dimalam bening…….setuju ???
  ssst…jangan bilang sapa-sapa.

 13. Pasutri Rustam dan Rusmini bekerja sebagai reporter di sebuah media. Mereka sepakat menggunakan kode jika berbicara tentang hubungan intim, khususnya di depan anak mereka, Ruri, yang masih berumur lima tahun. Mereka memilih istilah-istilah yang berkaitan dengan mesin ketik sebagai kata ganti.
  Suatu hari …
  “Run, tolong bilang pada Mama, Papa mau nulis surat di mesin ketik,” pinta Rustam, sambil terus membaca koran sore.
  Namun, Rusmini yang sedang repot di dapur menjawab ketus, “Katakan pada Papa, dia tidak bisa mengetik sekarang, pitanya sedang kusut.”
  Run pun kembali ke beranda, disambut wajah pasrah Rustam.
  Beberapa jam kemudian, Rusmini memanggil Run. “Bilang pada Papa, mesin ketiknya sudah siap.”
  Dengan sigap, bocah lincah itu berlari menuju beranda. Sebelum akhirnya berteriak, “Maamaaa! Papa biang, sudah tidak perlu mesin ketik lagi. Papa sudah menulis surat pakai tangan …*** (

  • Dan bolpennya dah dicuci pake sabun…

 14. nGGer Satpam bilang: sssttt…..
  rontal ada di kantong P. Satpam

  Bareng tak rogoh SAK-e kok tanganku kedhuten, nJih …
  Mesti takon Mas Kerto …. opo artine ….

  Hadu ….Sampai lali muni matur suwun!

  • Tangannya dah dicuci belum Ki…

 15. Nuwun

  Sugêng dalu pårå kadang

  Malam ini punåkawan dapat nonton bal-balan Indonesia >< Philipina secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan “hebatnya” dapet duduk di tribun barat nggak seberapa jauh dari jajaran undangan penonton VVIP. wuih ………. !!!! Wah, ngimpi apa aku semalam ya………………………………….

  Ceritanya nih, punåkawan dapêt tiket gratis atawa undangan kehormatan dari Gelora Bung Karno (apa ada undangan tanpa kehormatan ya). Sebenarnya tiket undangan itu untuk Ki Bayuaji, tapi karena beliau masih sibuk di nJaban Rangkah Måncå Nagårå, maka punåkawan dapêt lungsuran tiket. hé hé hé.

  Cuman nggak enaknya, suasana itu byuh…byuh…. byuh….. wiuhh foormaaaal mbangeeet, penjagaan super-super ketat; para punggåwå pråjå yang rambutnya cepak berpakaian baju santai (batik?), juga ada yang berpakaian hitam-hitam wira-wiri, ada yang nggåwå “ulêg-ulêg”, kuping-kupingnye paké “antena”; blum nyang di sebelah pojok-pojok sana berdiri dengan wajah disêrêm-sêrêmin (apa harus begitu ya); punggåwå yang nggak pake “antena” sesekali nempelin ht ke telinganya, sambil kepalanya bentar-bentar tengak-tengok kanan kiri. Jannnn………………..

  Ya ada “atraksi” dan “hiburan” tersendiri selain nonton bal-balane………

  Pokoké Tim Garuda menang. Tak iye……

  Matur nuwun Ki Panji Satriåo Pamêdar Pangapora. Sakalangkong

  punåkawan

 16. gol dapet, rontal juga dapet.
  matur nuwun.

 17. On 16 Desember 2010 at 10:53 punakawan bayuaji said:
  Nah Ki Kompor, mohon dengan hormat yang amat sangat dapat memberikan pemahaman, tentang:
  1. Elmu yang dimaksud itu elmu apa dan elmu yang bagaimana.
  2. Meski Kudu itu yang harus bagaimana;
  3. Guru yang mursid itu apa, siapa dan di mana.
  Lalu bagaimana metode yang disebut Guru yang mursid tadi dalam menyampaikan elmunya.

  Dengan ber-BASMALLAH, saya mencoba menjawab pertanyaan Ki Puna

  Guru yang mursid adalah seorang yang telah dimampukan dapat membimbing dan menuntun saliknya menuju pencerahan jiwa. Guru yang mursid ada dimana-mana dan dapat sebagai apapun, mungkin orang tua kita, mungkin orang yang sudah lama kita kenal, mungkin juga orang yang baru kita kenal. Metode yang disampaikan sebagaimana seorang guru kepada muridnya, penyampaian tahap demi tahap, setetes demi setetes.

  Kudu ada guru, itu memang kudu, karena tanpa pendampingan seorang guru, perjalanan seorang salik mungkin bisa tersesat. Mungkin sebagai orang yang banyak mencari berbagai informasi, Ki Puna mungkin pernah membaca atawa mendengar tentang perjalanan bathin Syech Abdul Qodir Jailani ketika dalam kebeningan malam, ada suara yang memanggilnya :
  “Wahai Abdul Qodir, aku ini Tuhanmu, telah cukup bagimu ibadahmu, telah aku halalkan untukmu segala yang haram.”
  “Pergilah engkau wahai iblis, Maha suci Tuhanku yang telah memisahkan yang halal dari yang haram”, berkata Syech Abdul Qodir.
  Maka enyahlah sang iblis sambil berkata : “Wahai Abdul Qodir Jaelani, sebanyak tujuh puluh tujuh ahli ibadah telah kusesatkan dengan cara ini”

  Inilah sebabnya saya katakan KUDU pendamping seorang guru yang mursid, karena perjalanan laku elmu ini begitu berliku penuh cobaan menuju maqom demi maqom.

  YANG TERAKHIR.

  Elmu ini disebut elmu meng-ESA-kan Tuhan, karena disini seorang salik dituntut ber-LAKU kapan dan dimanapun selalu meng-ESA-kan Tuhan ALLAH. Tiada Tuhan selain ALLAH. Tidak ada Tuhan UANG, tidak ada Tuhan TAKUT MISKIN, menjauhkan diri dari berhala PIKIRAN/HAYALAN.Kapan dan dimanapun berada merasakan ada ALLAH.

  Elmu ini juga disebut sebagai elmu mengenal diri, karena dengan mengenal diri akan mengenal ASMA DAN SIFATNYA.
  Dengan merasakan bahwa Allah itu ada, posisi hati ditempatkan sebagaimana seorang raja, akal dan nafsu berfungsi sebagai menteri yang jujur berkwalitas demi dan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Sekujur tubuh tidak lagi merasakan rasa takut,cemas, gelisah, senang dan susah, yang ada rasa sejahtera. Bila tercetus diri ini berucap : Maha benar engkau Allah yang berfirman : “wahai jiwa yang bersih, masuklak kedalam sorgaKU”

  GITO ROLLIS, dalam lagunya bilang : HIDUP INI ADALAH HARI INI

  Ternyata kita sering tidak hidup hari ini. MENTERI PIKIRAN sering membawa kita kebelakang, ke hari-hari kemaren, membangkitkan rasa penyesalan, kesedihan dan kekecewaan.

  Ternyata kita sering tidak hidup hari ini, MENTERI PIKIRAN sering membawa kita ke hari depan, membangkitkan rasa cemas, khawatir gundah gulana.

  Ilmu ini juga disebut ilmu ALLAH, karena dia sendiri yang akan membimbing siapapun yang dikehendaki, mengenal rahasia kebesaranNYA.

  CUKUP dulu Ki Puna, sebentar lagi subuh menjelang………………….

  • Wilujeng enjing Ki Kompor.

   Saya mau ikut-ikutan Ki Kompor kalu lagi dapet wedaran rontal baru dari Pak Lek Panji Satriå Pamêdar…..:

   KAMSSSIIIIIIAAAAAAAAAAAAA
   …………….nyilem lagi….byurrr……

 18. Alhamdulillah, masuk gandhok pusoko langsung ngundhuh lonthar 66-67, suwun Ki bonusnya. Nanti kalau Tim Garuda masuk final dipun paringi bonus malih nggih..? Dan kalau juara langsung digerojog bonus 3 lonthar langsung……?

  • Mas Budi jarang ngisi daftar hadir neh, ….. sibuk nopo to mas. Ditunggu wejangan2 nya!

   • Nggih Ki, cantrik-mentik sami asistensi ngantos jam 23.00, bibar sholat shubuh sampun dicegat malih ngantos badhe bidhal.

   • Padepokanipun wonten pundi Ki Ajar, nopo Kitha dhomisili sampen leres Ki?

    • Padhepokanipun ITS Ki, domisili sampun leres. Ricianipun saged panjenengan priksani wontwn fb.

 19. Sugeng Enjang kadang sedaya…(mampir dhisik sakdurunge macul),
  wedaran kitab beberapa puluh seri belakangan ini berjalan begitu lancar diiringi beberapa kali bonus rontal, matur sembah nuwun atas pengorbanan Ki Ismoyo (korban waktu, korban dhuwit, korban listrik, korban scanner karena sempat ngadat, korban perasaan dan korban lain-lain) untuk menyiapkan rontal, matur suwun juga untuk bebahu padepokan Ki Arema dan Sam Satpam, dan juga kepada para kadang yang suka ngogrok ogrok sehingga Ki Arema dan Sam Satpam luluh hatinya tak sampai hati menahan lontar lama lama di bilik pusaka.

 20. Mohon maaf kepada sanak-kadang yang merasa dikerjai oleh P. Satpam.
  Bukan maksudnya untuk mempersulit/mengerjai, hanya untuk melihat sejauh mana pengetahuan sanak-kadang dalam hal unduh-mengunduh rontal.

  berikut tip-trip mengunduh rontal tanpa mata melotot:
  1. Pakai IDM, hanya saja harus install softwarenya
  2. Jika tidak install IDM, ikuti langkah berikut:
  – Dudul (pencet) View di kiri atas halaman ini,
  – Kemudian pilih Pagesource
  – akan muncul halaman dengan tulisan wekewekewk…. (pokoknya macam-macamlah)
  – Dudul Edit di kiri atas terus pilih Find
  – Ketikkan files (di kiri bawah), lalu cari tautan yang sesuai, dengan tekan tombol next (cari file-2 yang bertekstensi doc, ppt, dll, bahkan jpg, gif atau apa saja yang kira-kira berisi rontal yang dicari)

  Selamat mencoba.

  • Sudah Kumaapken P.Satpam,
   lebih cepet lagi kalau yang di-find “67.” (kecuali jilid 65.jpg yg memumetkan….

   well, sesudah itu,
   hayo, segera konfirmasi ke Ki TP,
   nama P. Satpam belum ada di daerah Sabrang, di daerah Bang maupun di Monconegari….(langsung ndhelik nok njeron sewek

   • PSatPam = Panji Satrio Pamedar, sampun wonten Lek Satroo. Nuwun

  • Pripun caranipun angsal software -ipu…
   Suwun Ki sakderenge..

  • nGGer Satpam ….
   Punopo gadah software ingkang saged download rontal automatically mulai hlhlp-068 sakteruse sedinten setunggal?

   Mbok kula dipiringi ASAP. Matur Suwun!

   • wonten ki Rangga … kerso menopo? namung kedah dipun pundut piyambak wonten ngandapipun watertorn Sleko nggih ki …. komplit2 plit pokokipun ….

    nyuwun sewu ki Satpam … badhe ngralat sedikit untuk yang nomer 53 di daftar itu … kawulo meniko lare Nambangan ingkang sameniko makaryo upo wonten tlatah mBekasi … sanes wonten Tangerang … namung mbokbilih wonten lazuardi ingkang lain lha nggih nyuwun agunging pangeksami … monggo …

    meniko mundak dipun dukani ki Djojosm … bilih mboten ‘ngaku’ menawi saking tlatah mBekasi …

    • Hadu…..
     Ngapunten Ki Lazuardi, sejatosipun nggih sampun dipun criosi Ki Arema, nanging kesupen: Bekasi menopo Tangerang.
     he he …

    • Ki Laz meniko ‘kan tonggo di belakang rumah saya. Hobby mirip. Kulo remen nyawat pelem-e tetonggo. Ki Laz sing mlintheng jambu monyet-e.
     Wah …. kalau begitu …. pasukan Bekasi nembe ngumpul. Ada Tiga serangkai: Utusan dari Babelan, Rawa Kalong sama Tambun.

     Wis luwih becik mlayu wae …

     • sing sangking Tambun remene nyawat nopo Pak De ?

     • Nyawat manuk ….

     • Remene…gak pake nyawat

   • Ki Baron Widura niki panen wis ketularan udayane wong amrik. Pinter ngogrok ogrok nganging aku melu hapy yen agrokane berhasil terasaken ki. Kulo dukung saking Bekasi.

 21. Matur nuwun P. Satpam,
  hadiah baru diambil, karena tadi malam langsung ada tamu sampai malem.
  Tamunya nginep lagi, jadi baru sekarang bisa diambil.

 22. Sugeng enjing,
  Sugeng makaryo poro kadang,
  Jangan lupa berdoa untuk “garuda” biar terus melayang jauh dan membubung tinggi.

  • Speechless?
   Mbok jajal ditiliki mbok kenapa-kenapa!

   • itu bukan speecless Ki TruPod, tapi keburu2 takut ketahuan xixixi

    • Takut ketahuan ketuaan

  • Memang…, Pak Lik ini ngelmunya sudah mumpuni.
   bibir tidak bergerak tetapi suaranya sudah menggemuruh.
   Demikian juga di sini, huruf ddan kata tidak terketik, tetapi pesannya sudah bisa sampai.
   coba kirim pesan tanpa tulisan, tentu tidak bisa

 23. Syukurlah menang, tapi masih harus banyak berbenah. Jika harus main di kandang lawan berbahaya nih..
  sudah jelas postur rata-rata kalah tinggi, tapi tetap memaksa bola atas.
  Untung kiper lawan membuat kesalahan antisipasi dan jadilah gol…bravo tim garuda
  maju terus…
  matur nuwun lontar 67-nya ki Satpam…

 24. Assalamu’alaikum, selamat pagi…
  Tumben Ki Ismoyo sering ngasih komen di gandok ini (jadi inget ma cerita Nagasasro Sabuk Inten yang ada Panembahan Ismaya-nya, ceritanya seru buanget euy, ech Ki Pandan Banyak Alasan juga ada tuch, hiks)

  • Wa’allaikumsalam…Jeng Miss Nona koyone ceritanya bukan Nagasastro deh…mungkin maksudnya nogosari..eh..nogososro sabuk jinten kale…..hikss

   • halah, Ki Kartoj ini….aya aya wae..
    Aku sekarang lagi baca Naga Sasra Sabuk Intan ki,
    Kalau jinten…habatussaudah donk…hikss..

    • ..O..dah diganti tho..ato mungkin terbitan baru kale…xixixi

    • Nek nang nggonku jinten bukan buat obat…. tapi untuk ditempel tempelkan onde2…..

     • Neng nggonaku, jinten kuwi wong wedok sing edan mergo kasmaran

     • Nek ndik nggonanku, jinten iku nek takon: Nami njenengan jinten?
      aya-aya wae Ki Karto dan Ki Pandan ini

     • “kulo nuwun”
      “monggo”
      “jinten niku ?”
      “kulo”
      “kulo jinten?”
      “kulo nuwun

     • He he he he rame euy….

     • Njihh Jeng miss Nona…ruame nembe sami dahar siang wonten rumah makan jinten…..

 25. Matur nuwun Ki Ismoyo, Ki Arema,Ki Satpam bunosipun sampun kulo unduh.
  Sssssssssssssst mugi mugi bunosipun saged wedar malih mangke bar pertandingan kedua.

 26. Sugeng sare kisanak …

  Sejak tengah malam Ki Is kok dereng tilik Padepokan nJih! Terus terang kulo kangen saestu …..

  Bagaimana tidak kangen ….? Ki Is itu tidak tegelan … Kalau denger bunyi catrik pating cruwet … kaya manuk podang sing isih remaja …
  Langsung satu rontal … gogrok …

  Menawi Ki Arema … panceng seneng ndelik … karo mesam-mesem … Kalau dirayu … paling-2 cuma ngomong … halahhhh …… langsung ethok-ethok mapan turu ….. Walaupun pingin kasih … nanging di wet-wet …. ini termasuk ciri orang sezamanku, jaman tirakat, biasa menghemat.

  Kalau nGGer Satpam bedo maneh ….
  Dibilang loma, ya loma …. nanging kalau maringi …. hadu …. disingitno … sampai tuyul-pun ora weruh panggonane. Wong tuwo digawe luwih sengsoro … Sing wis pikun, kudu takon karo dukun …. Sing waras dadi tambah bringas …

  Nyuwun sewu nJih iseng doang kok. Hiks,…. tak mblayu disik … sak durunge menerima serangan double bonus
  bet … bet … bet …. ewes….ewes … ewes … langsung ndekem di pojokan.

  • Wes..ewes..ewes..bablas sonub-e…

  • sakjane kangen kahanan zaman nyantrik bareng2 neng ADBM….

   sawat2an rontal…..sawat2an jagung….sawat2an pecel madiun sak krupuk puline….

   neng PdLS rodho garing…..untunge seh ono Nona…dadi rodho semangat olehe ngrembug OTE-OTE

   hikss…

   • Podo ndik endi tho, sink podo Ote-ote?
    Taknerusno nglindur manink ….

 27. matur suwun pak satpam
  ternyata ada bonus rontal 67
  buat bekel malam mingguan
  he-he-he….

 28. gue udeh coba ikutin perintah Ki Panji, mulai pencet view, edit, find…kok enggak ada HLHLP-68, mohon pencerahannya, dimana kelerunya.

  • Wah ini mah sama kayak PakDe Wid aja

 29. Di sebuah pasar tradisional.
  Pembeli: “Mas, telornya berapa sekilo?”
  Penjual: “Telor ayam atau telor bebek?”
  Pembeli: “Telor ayam.”
  Penjual: “Telor ayam biasa atau ayam kampung?”
  Pembeli: “Ayam biasa.”
  Penjual: “Yang lokal atau yang import?”
  Pembeli: “Yang lokal aja.”
  Penjual: “Yang lokalnya mau yang dari Jakarta, Bogor atau Depok?”
  Pembeli: “Yang Jakarta deh…” (Sambil terlihat kesal).
  Penjual: “Mau yang Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, atau Selatan?”
  Pembeli: “Mas ini jual telor atau mau jalan-jalan?”
  Penjual: “Maaf Bu, saya penjual mie ayam di sebelah. Kebetulan yang jual telor lagi ke belakang. Saya disuruh ngobrol dulu sama pembeli sampe dia dateng.

  • Yen iso diNJlimetke lah apa digawe gampang….?
   Ciri wancine awake dewe, leres mBoten Ki ?

   • Kita wujudkan pemerintahan yg birokratif-provokatif-koruptif…dijamin rakyate masif

    • Hiks…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: