HLHLP-113

sebelum>>| awal>>| lanjut>>

Iklan

Laman: 1 2 3 4 5

Telah Terbit on 4 Maret 2011 at 16:45  Comments (138)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/hlhlp-113/trackback/

RSS feed for comments on this post.

138 KomentarTinggalkan komentar

 1. SIDJI

  • SIDJI lagi…

   • SIDJI lagi…lagi

    • Wah…jan Ki Gundal gandul nyimpek-e kulo…bar mlayu dikengken teng gandok sebelah…jebul sing kene dibuka dijang-i dewe..

     • ha-lah Gantian ki Tmg,

      wektu kulo arep dhusel
      Ki Mita…diSROBOT 😀

     • Ha..ha..haaa !!

      ..eh..(bisik2)..Ki nopo Nyi njih…

     • kayak-e (ki)…ki Tmg,

      makanya pake sandi “test”
      kalo pake sandi “ROK”…!!

      100% mentrik,

     • …O…

 2. test

  • Monggo Ki/Nyi/Ni…Mita..test-e sampun lulus…

   • sowan sik

    • Monggo..monggo Ki Bancak…tumpeng-e sekedap malih mateng…tapi pitik-e dereng dibeleh..taksih sobo..

     • pitik-e pun diganti ngangge pitik alas, modine nggih pun dugi, namung nengga tamune dereng jangkep

  • test…test,

   selamat SORE sugeng RAWUH ki/nyi/NI Mita,
   salam tepank

   • tumben ANA cantrik ANYAR pak-DHe
    Satpam meneng ae….!!??

    pakDhe Satpam : “Ssst, he-he aja
    rame2 cobo diTEBAK sapa kuwi…”
    cantrik : “mangsud pakDhe sanes
    cantrik ANYAR, sesepuh-pinisepuh
    kang jelmA dadi priyayi Enom…”

    pakDhe Satpam : “sapa ae sing iso
    nebak BENER, tiket rontal dapet di
    CAIRkan malem ini…”
    cantrik : “rontal ASLI napa sekedar
    CAMILAN dhe,…kudu jelas aturane”

    pakDhe Satpam : “asli, betul-betul
    Aseli…sumplit”
    cantrik : “Siip dhe, tak REMBUGan
    dulu sama kadang2 Pdls…”

    he he …
    sampun tepang ki
    lho….
    sing pundi to???

    • M-I-T-A said….!!??

 3. Ngiyup sek,

 4. ANTRI sek,….selamat SORE

  • ambel tiket-E ning ENDI pakDHE….??

   • NENG NGGONE mBak/maS Mita.

  • ANTRI sek,….selamat MALAM

   • selamat malem ki Wiek,

    tiket Malang-mBANDUNG…nunggu ki Wiek
    lonGGar king tugas2 rutinan kemawon,

    lha njih to ki Menggung KartoJd,

 5. akhire iso selonjoran iki…

  ngene khan luwih echo tho pak lik

  • gak TILIK padepokan sebelah ki,…ada yang BARU

   • padepokan sing endi ki Menggung ?

    • Baru di Pakanbaru-nya, nang Suroboyo wis 7 tahun. Yen diitung itung flying hour-nya wis senior. Monggo ki dipun cobi mawon.

     • Ingkang sampun senior menika
      Ki Menggung YP punapa
      Kiaine Pandanalas….?

      Mugi2 Ki Djojo kersa paring
      penjlentrehan.

      Sugeng dalu Ki Djojosm.

     • menawi BAB senior kulo
      ngaKU kalah ki Gembleh.

 6. antri rotal

  • selamat sore

   • sugeng sonten

    • selamat poro cantrik dan matrik

 7. Surup-surup bukaan gandhok nggih…..

  Nuwun,

  Insya Allah. Dua waosan Dongeng Arkeologi & Antropologi akan diwedar sehabis Isya:

  1. Dongeng Sang Saka Gula Kelapa, Sang Merah Putih Bendera Majapahit, dan
  2. Tata Pemerintahan Kerajaan Majapahit.

  Nuwun,
  Sugêng sontên

  punåkawan

  • monggo enggal dipun wedar

   • Ingkang sabar rumiyin Ki Jabrik.
    Lha ingkang dipun kersa’aken wedharan rontal menapa wedharan Dongeng Arkeologi to Ki..?

  • Matur nuwun sak derengipun.

   Sugeng dalu Ki Puna.

 8. Wh wis akeh cantrike pada suwito…..?
  tak ono mburi ben kepenak sing bengak-bengok!

  ELING – ELING
  Jan jane Dik aku wis rindu
  Wis rong taun lawase ora ketemu
  Eling-eling Dik jamane semono
  Runtang-runtung anane ra ono liyo
  Jan jane Mas aku wis lali
  Gelang alit bebasan kang mungguh ing driji
  Ora gampang nambani cuwaning ati
  Ra semoyo mas, aku ra janji
  Horotoyoh… nganggo theklek kecemplung kalen
  timbang golek Dik, sing apik luwung balen
  Sabar Mas… mbok sabar, ora kesusu
  Yen kesusu tondone wis mesti kleru
  Estu Dik… wis dadi antebing kalbu
  Tak belani jiwa raga tulusing ati
  Sabar… bola-bali wis tak aturi
  Yen kuciwo njur getun tibane mburi

  • Wah lha kok dadi

   THEKLEK KECEMPLUNG KALEN…?

   Lho

 9. begitu gandhok, langsung mbrubul, … ikut antri ah, ….

  • Begitu Ki SukaS mBrubul langsung….
   ikut antri tiket ah……

   Sugeng dalu Ki.

 10. Ndherek antri.

  • nDherek ngantri.

 11. antri….antri…antriii

  • Sumangga Ki Abdula,
   kula aturi pinarak ingkang sekeca.
   Sekedhap malih dongeng arkeologi saking Ki Bayuaji sampun siap tayang.

   Sugeng dalu Ki.

   • nggih Ki ngendikane bakda Isyak , lha niko pun meh tengah dalu, kok dereng wedaran ugi nggih

    • Kula aturi sabar sak wetawis Ki,
     sekedhap malih…mak brul….
     dongeng arkeologi 2 seri langsung tayang.

     Lha Ki Ajar pak Satpam mBOten kersa kalah, langsung …mak brul….
     rontal 113 dipun wedhar
     kangge bonus HARI RAYA NYEPI.
     (nuwun sewu pak Satpam, menika sanes ogrokan lho…!)

     Sugeng dalu Ki Bancak.

     • he he …

    • sinambi nenggo wedaran Ki Bayu, niku wonten camilan.

     • Rebes Bes,
      hadus diacab, nuwus.

     • matur nuwun camilanipun, ning kok tanggung, mbok sekaliyan mawon , ben damel lego

     • hadu….
      jenenge wae camilan
      lha nek kabeh, lak makan malem niku
      he he …

 12. Matur nuwun Camilan’ipun,
  saged kangge tamba ngelak.

  Ki Ajar pak Satpam pancen hebat.

 13. Nuwun

  DONGENG ARKEOLOGI & ANTROPOLOGI
  SURYA MAJAPAHIT

  Atur Pambuka. Surya Majapahit. On 18 Februari 2011. HLHLP 106.
  1. Waosan kaping-1. Gampingrowo Alas Trik, Buah Maja yang Pahit (Parwa ka-1). On 18 Februari 2011. HLHLP 106.
  2. Waosan kaping-2. Gampingrowo Alas Trik, Buah Maja yang Pahit (Parwa ka-2). On 20 Februari 2011. HLHLP 107.
  3. Waosan kaping-3. Raden Wijaya, Dyah Sanggrāmawijayā Śri Maharajā Kĕrtarājasā Jayāwardhanā (Parwa ka-1). On 23 Februari 2011. HLHLP 108.
  4. Waosan kaping-4. Raden Wijaya, Dyah Sanggrāmawijayā Śri Maharajā Kĕrtarājasā Jayāwardhanā (Parwa ka-2). On 24 Februari 2011. HLHLP 109.
  5. Waosan kaping-5. Raden Wijaya, Dyah Sanggrāmawijayā Śri Maharajā Kĕrtarājasā Jayāwardhanā (Parwa ka-3). On 28 Februari 2011. HLHLP 111
  6. Waosan kaping-6. Raden Wijaya, Dyah Sanggrāmawijayā Śri Maharajā Kĕrtarājasā Jayāwardhanā (Parwa ka-4). On 2 Maret 2011. HLHLP 112.

  Waosan kaping-7:
  BENDERA KERAJAAN MAJAPAHIT dan
  Sang Saka Gula Kelapa, Sang Merah Putih

  Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela …….Sang Merah-Putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya”.

  Lagu diatas diciptakan oleh Ibu Soed tentang bendera Merah-Putih, bendera Indonesia. Bendera Merah-Putih? Sebenarnya hanya terdiri atas dua potong kain saja yang terdiri dari warna Merah berada diatas dan warna Putih berada dibawah yang kemudian dijahit menjadi satu.

  Namun kedua potong kain inilah yang menjadi lambang kebesaran bangsa Indonesia, ciri khas Indonesia, serta menjadi lambang kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku yang Bhinneka Tunggal Ika.

  Bila kita melihat deretan bendera yang dikibarkan dari berpuluh bangsa di atas tiang, maka terlintas di hati kita bahwa masing-masing warna atau gambar yang terdapat di dalamnya mengandung arti, nilai dan kepribadian tersendiri, sesuai dengan riwayat sejarah bangsa itu masing-masing.

  Demikian halnya dengan Sang Merah Putih bagi bangsa Indonesia, warna merah dan putih mempunyai arti yang sangat dalam, sebab kedua warna tersebut tidak begitu saja dipilih dan dibuat secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah yang sama lamanya dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia.

  Ditinjau dari segi sejarah, sejak dahulu kala kedua warna merah dan putih mengandung makna yang suci. Warna merah mirip dengan warna gula jawa/gula aren dan warna putih mirip dengan warna nasi. Kedua bahan ini adalah bahan utama dalam masakan Indonesia, terutama di pulau Jawa.

  Sejak dulu warna merah dan putih ini oleh orang Jawa digunakan untuk upacara selamatan kandungan bayi sesudah berusia empat bulan di dalam rahim berupa bubur yang diberi pewarna merah sebagian. Orang Jawa percaya bahwa kehamilan dimulai sejak bersatunya unsur merah sebagai lambang ibu, yaitu darah yang tumpah ketika sang jabang bayi lahir, dan unsur putih sebagai lambang ayah, yang ditanam di gua garba.

  Ketika Kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan adalah merah dan putih (umbul-umbul Abang Putih), ternyata Majapahit mempunyai bendera kerajaan yaitu bendera Merah-Putih dan Prajurit Majapahit dinamakan Prajurit Gula Kelapa.

  Gula Kelapa itu berwarna Merah dan terbuat dari sari buah Kelapa yang berwarna Putih. Ada juga yang menyebutkan bahwa prajurit Majapahit dinamakan Prajurit Getih-Getah seperti yang kita ketahui bahwa Getih itu berwarna Merah dan Getah berwarna Putih.

  Adapun makna dari bendera Merah-Putih ada dua yaitu Merah berati Berani dan Putih berarti Suci, belakangan ini ada juga yang menyebutkan bahwa merah-putih itu melambangkan darah merah dan tulang putih yang menyatu dalam jiwa raga kita.
  Sebelum Majapahit, kerajaan Kadiri telah memakai panji-panji merah putih.

  Sang Merah-Putih selalu berkibar dan disambut dengan sangat syahdu dan penuh perasaan hormat pada setiap hari Nasional maupun hari-hari kemenangan dalam bidang prestasi, serta upacara lainnya. Bendera kebangsaan bukan hanya sebagai lambang ataupun ciri khas bangsa Indonesia, tetapi dari pada itu Sang Merah-Putih telah menjadi bagian dari bagian setiap insan Indonesia. Dia telah mendarah daging, menjadi sumsum yang mengalir selamanya dalam diri rakyat Indonesia.

  Dua potong kain Dwi Warna Merah dan Putih yang kita kenal sekarang sebagai Bendera Kebangsaan Bangsa Indonesia ini telah dikukuhkan sebagai bendera kebangsaan bangsa Indonesia.

  Merah yang bermakna berani karena benar dan Putih yang bermakna suci. Pengorbanan yang besar telah ditorehkan rakyat Indonesia untuk Sang Merah-Putih ! Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah kebangsaan sejak 17 Agustus 1945 Sang Merah-Putih berkibar diseluruh tanah air dan tanggal 29 September 1950 berkibar di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

  Bila kita melihat deretan bendera yang dikibarkan dari berpuluh-puluh bangsa di atas tiang, maka terlintas di hati kita bahwa masing-masing warna atau gambar yang terdapat di dalamnya mengandung arti, nilai, dan kepribadian sendiri-sendiri, sesuai dengan riwayat bangsa masing-masing.

  Demikian pula dengan bendera merah putih bagi Bangsa Indonesia. Warna merah dan putih mempunyai arti yang sangat dalam, sebab kedua warna tersebut tidak begitu saja dipilih dengan cuma-cuma, melainkan melalui proses sejarah yang begitu panjang dalam perkembangan Bangsa Indonesia.

  Menurut sejarah, Bangsa yang sekarang mendiami daerah yang kita kenal dengan Indonesia, memasuki wilayah Nusantara ketika terjadi perpindahan orang-orang Austronesia sekitar 6000 tahun yang lalu datang ke Indonesia Timur dan Barat melalui tanah Semenanjung dan Philipina.

  Pada zaman itu manusia memiliki cara penghormatan atau pemujaan terhadap matahari dan bulan.
  Matahari dianggap sebagai lambang warna merah dan bulan sebagai lambang warna putih. Zaman itu disebut juga zaman Aditya Candra. Aditya berarti Matahari dan Candra berarti Bulan.

  Penghormatan dan pemujaan tidak saja di kawasan Nusantara, namun juga di seluruh Kepulauan Austronesia, di Samudra Hindia, dan Pasifik.

  Sekitar 4000 tahun yang lalu terjadi perpindahan kedua, yaitu masuknya orang Indonesia kuno dari Asia Tenggara dan kemudian berbaur dengan pendatang yang terlebih dahulu masuk ke Nusantara. Perpaduan dan pembauran inilah yang kemudian melahirkan turunan yang sekarang kita kenal sebagai Bangsa Indonesia.

  Pada zaman itu ada kepercayaan yang memuliakan zat hidup atau zat kesaktian bagi setiap makhluk hidup yaitu getih-getah. Getih-Getah yang menjiwai segala apa yang hidup sebagai sumbernya berwarna merah dan putih.

  Getih (dalam Bahasa Jawa/Sunda) berarti darah berwarna merah, yaitu zat yang memberikan hidup bagi tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hewan, dan Getah tumbuh-tumbuhan berwarna putih. Demikian kepercayaan yang terdapat di Kepulauan Austronesia dan Asia Tenggara.

  Pada permulaan masehi selama dua abad, rakyat di Kepulauan Nusantara mempunyai kepandaian membuat ukiran dan pahatan dari kayu, batu, dan lainnya, yang kemudian ditambah dengan kepandaian mendapat pengaruh dari kebudayaan Dong Song dalam membuat alat-alat dari logam terutama dari perunggu dan besi.

  Salah satu hasil yang terkenal ialah pembuatan genderang besar dari perunggu yang disebut nekara dan tersebar hampir di seluruh Nusantara. Di Pulau Bali genderang ini disebut Nekara Bulan Pejeng yang disimpan dalam pura.
  Pada nekara tersebut di antaranya terdapat lukisan orang menari dengan hiasan bendera dan umbul-umbul dari bulu burung.

  Demikian juga di Gunung Kidul sebelah selatan Yogyakarta terdapat makam berupa waruga dengan lukisan bendera merah putih berkibar di belakang seorang perwira menunggang kerbau, seperti yang terdapat di kaki Gunung Dompu.

  Sejak kapan bangsa-bangsa di dunia mulai memakai bendera sebagai identitas bangsanya?

  Berdasarkan catatan sejarah dapat dikemukakan bahwa awal mula orang menggunakan bendera dimulai dengan memakai lencana atau emblem, kemudian berkembang menjadi tanda untuk kelompok atau satuan dalam bentuk kulit atau kain yang dapat berkibar dan mudah dilihat dari jauh. Berdasarkan penelitian akan hasil-hasil benda kuno ada petunjuk bahwa Bangsa Mesir telah menggunakan bendera pada kapal-kapalnya, yaitu sebagai batas dari satu wilayah yang telah dikuasainya dan dicatat dalam daftar.

  Demikian juga Bangsa Cina di zaman kaisar Chou tahun 1122 sebelum masehi.
  Bendera itu terikat pada tongkat dan bagian puncaknya terdapat ukiran atau totem, di bawah totem inilah diikatkan sepotong kain yang merupakan dekorasi. Bentuk semacam itu didapati pada kebudayaan kuno yang terdapat di sekitar Laut Tengah.

  Hal itu diperkuat juga dengan adanya istilah bendera yang terdapat dalam kitab Injil. Bendera bagi raja tampak sangat jelas, sebab pada puncak tiang terdapat sebuah symbol dari kekuasaan dan penguasaan suatu wilayah taklukannya.

  Ukiran totem yang terdapat pada puncak atau tiang mempunyai arti magis yang ada hubungnnya dengan dewa-dewa. Sifat pokok bendera terbawa hingga sekarang ini.

  Pada abad XIX tentara Napoleon I dan II juga menggunakan bendera dengan memakai lambang garuda di puncak tiang. Perlu diingat bahwa tidak semua bendera mempunyai arti dan ada hubungannya dengan religi.

  Bangsa Punisia dan Yunani menggunakan bendera sangat sederhana yaitu untuk kepentingan perang atau menunjukkan kehadiran raja atau opsir, dan juga pejabat tinggi negara.

  Bendera Yunani umumnya terdiri dari sebuah tiang dengan kayu salib atau lintang yang pada puncaknya terdapat bulatan. Dikenal juga perkataan vaxillum (kain segi empat yang pinggirnya berwarna ungu, merah, atau biru) digantung pada kayu silang di atas tombak atau lembing.

  Ada lagi yang dinamakan labarum yang merupakan kain sutra bersulam benang emas dan biasanya khusus dipakai untuk Raja Bangsa Inggris menggunakan bendera sejak abad VIII. Sampai abad pertengahan terdapat bendera yang menarik perhatian yaitu bendera “gunfano” yang dipakai Bangsa Germania, terdiri dari kain bergambar lencana pada ujung tombak, dan dari sinilah lahir bendera Prancis yang bernama “fonfano”.

  Bangsa Viking hampir sama dengan itu, tetapi bergambar naga atau burung, dikibarkan sebagai tanda menang atau kalah dalam suatu pertempuran yang sedang berlangsung. Mengenai lambang-lambang yang menyertai bendera banyak juga corak ragamnya, seperti Bangsa Rumania pernah memakai lambang burung dari logam, dan Jerman kemudian memakai lambang burung garuda, sementara Jerman memakai bendera yang bersulam gambar ular naga.

  Tata cara pengibaran dan pemaSångån bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung, kibaran bendera putih sebagai tanda menyerah (dalam peperangan) dan sebagai tanda damai rupanya pada saat itu sudah dikenal dan etika ini sampai sekarang masih digunakan oleh beberapa Negara di dunia.

  Pada abad VII di Nusantara ini terdapat beberapa kerajaan. Di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya yang pada hakikatnya baru merupakan kerajaan dengan kekuasaan terbatas, satu sama lainnya belum mempunyai kesatuan wilayah. Baru pada abad VIII terdapat kerajaan yang wilayahnya meliputi seluruh Nusantara yaitu Kerajaan Sriwijaya yang berlangsung sampai abad XII.

  Salah satu peninggalannya adalah Candi Borobudur, dibangun pada tahun 824 Masehi dan pada salah satu relief pada dindingnya terdapat “pataka di atas lukisan dengan tiga orang pengawal membawa bendera merah putih sedang berkibar”.

  Adanya ukiran pada dinding Candi Borobudur (dibangun pada awal abad ke- 9) menjadi salah-satu bukti awal beliau, di mana pada ukiran tersebut menggambarkan tiga orang hulubalang membawa umbul-umbul berwarna gelap dan terang, di duga melambangkan warna Merah dan Putih.

  Keterangan untuk ukiran itu menyebutnya sebagai Pataka atau Bendera. Catatan-catatan lain sekitar Borobudur juga sering menyebut bunga Tunjung Mabang (Merah) dan Tunjung Maputeh (Putih).

  Ukiran yang sama juga tampak di Candi Mendut, tidak jauh Candi Borobudur, yang kurang lebih bertarikh sama.

  Dari bukti ukiran Candi Borobudur ini, Prof. H. Muhammad Yamin dengan rajin mengumpulkan banyak bukti sejarah lain yang dapat di kaitkan dengan pemujaan terhadap lambang, warna Merah dan Putih di setiap celah budaya Nusantara.

  Di bekas kerajaan Sriwijaya tampak pula berbagai peninggalan dengan unsur-unsur warna Merah dan Putih.
  Antonio Pigafetta, seorang pencatat dalam pelayaran Marcopolo di abad 16, dalam kamus kecilnya yang berisi 426 kata-kata Indonesia, memasukan entri Cain Mera dan Cain Pute, yang di terjemahkan sebagai Al Panno Rosso et Al Panno Bianco.

  Bila tidak sering melihat kombinasi Merah-Putih sebagai satu kesatuan, mungkinkah Pigafetta memasukkannya sebagai sebuah entri ?

  Pada Candi Prambanan di Jawa Tengah juga terdapat lukisan Hanoman terbakar ekornya yang melambangkan warna merah (api) dan warna putih pada bulu badannya. Hanoman = kera berbulu putih. Hal tersebut sebagai peninggalan sejarah di abad X yang telah mengenal warna merah dan putih.

  Prabu Airlangga, digambarkan sedang mengendarai burung besar, yaitu Burung Garuda yang juga dikenal sebagau Burung Merah Putih. Demikian juga pada tahun 898 sampai 910 Raja Balitung yang berkuasa untuk pertama kalinya menyebut dirinya sebagai gelar Garuda Muka, maka sejak masa itu warna merah putih maupun lambang Garuda telah mendapat tempat di hati Rakyat Indonesia.

  Kerajaan Singasari berdiri pada tahun 1222 sampai 1292 setelah Kerajaan Kediri, mengalami kemunduran. Raja Jayakatwang dari Kediri saat melakukan pemberontakan melawan Kerajaan Singasari di bawah tampuk kekuasaan Raja Kertanegara sudah menggunakan Bendera Merah Putih pada tahun 1292.

  Sejarah itu disebut dalam tulisan bahwa Jawa kuno yang memakai tahun 1216 Caka (1254 Masehi), menceritakan tentang perang antara Jayakatwang melawan R. Wijaya.

  Pada saat itu tentara Singasari sedang dikirim ke Semenanjung Melayu atau Pamelayu. Jayakatwang mengatur siasat mengirimkan tentaranya dengan mengibarkan panji-panji berwarna merah putih dan gamelan kearah selatan Gunung Kawi.

  Kidung Pararaton menerangkan:

  Samangka siraji jayakathong mangkat marep ing Tumapel, sanjata kang saka lor ing Tumapel, wong Deha naghala hala, tunggul kalawan tatabuhan penuh

  [Sekarang raja Jaya Kathong berangkat menyerang Tumapel. Tentaranya yang datang dari sebelah utara Tumapel terdiri dari orang orang Daha yang tidak baik, berbendera dan bunyi bunyian penuh].

  Pasukan inilah yang kemudian berhadapan dengan Pasukan Singasari , padahal pasukan Singasari yang terbaik dipusatkan untuk menghadang musuh di sekitar Gunung Penanggungan. Kejadian tersebut ditulis dalam suatu piagam yang lebih dikenal dengan nama Piagam Butak.

  Butak adalah nama gunung tempat ditemukannya piagam tersebut terletak di sebelah selatan Kota Mojokerto. Pasukan Singasari dipimpin oleh R. Wijaya dan Ardaraja (anak Jayakatwang dan menantu Kertanegara). R. Wijaya memperoleh hadiah sebidang tanah di Desa Tarik, 12 km sebelah timur Mojokerto.
  Berkibarlah warna merah dan putih sebagai bendera pada tahun 1292 dalam Piagam Butak yang kemudian dikenal dengan Piagam Merah-Putih, namun masih terdapat salinannya.

  Demikian perkembangan selanjutnya pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, menunjukkan bahwa putri Dara Jingga dan Dara Pethak yang dibawa oleh tentara Pamalayu juga mangandung unsur warna merah dan putih (jingga=merah, dan pethak=putih).

  Tempat raja Hayam Wuruk bersemayam, pada waktu itu keratonnya juga disebut sebagai Keraton Merah-Putih, sebab tembok yang melingkari kerajaan itu terdiri dari batu bata merah dan lantainya berwarna putih.

  Empu Prapanca pengarang buku Negarakertagama menceritakan tentang digunakannya warna merah-putih pada upacara kebesaran Raja Hayam Wuruk. Kereta pembesar–pembesar yang menghadiri pesta, banyak dihiasi merah-putih, seperti yang dikendarai oleh Putri raja Lasem.

  Nāgarakṛtāgama Pupuh LXXXIII: 1.
  An mangka kottaman sri-narapati siniwing tiktawilwaikanatha
  Saksat candreng sarat kastawan ira n-agawe tusta ning sarwwaloka
  Lwir padma ng durjjana lwir kumuda sahana sang sajjanasih teke twas
  Bhrtya mwang kosa len wahana gaja turagadanya himper samudra
  .

  [Begitulah keluhuran Sri Baginda ekananta di Wilwatika,
  Terpuji bagaikan bulan di musim gugur, terlalu indah terpandang,
  Berani laksana tunjung merah, suci bagaikan teratai putih,
  Abdi, harta, kereta, gajah, kuda berlimpah-limpah bagai samudera.]

  Kereta putri Daha digambari buah maja warna merah dengan dasar putih, maka dapat disimpulkan bahwa zaman Majapahit warna merah-putih sudah merupakan warna yang dianggap mulia dan diagungkan. Salah satu peninggalan Majapahit adalah cincin warna merah putih yang menurut ceritanya sabagai penghubung antara Majapahit dengan Mataram sebagai kelanjutan.

  Dalam Keraton Solo terdapat panji-panji peninggalan Brawijaya yaitu Raja Majapahit terakhir. Panji-panji tersebut berdasar kain putih dan bertuliskan arab jawa yang digaris atasnya warna merah. Hasil penelitian panitia kepujanggaan Yogyakarta berkesimpulan antara lain nama bendera itu adalah Sang Såkå Gulå Kelåpå. dilihat dari warna merah dan putih.
  Gula warna merah artinya berani, dan kelapa warna putih artinya suci.

  Di Sumatra Barat menurut sebuah tambo yang telah turun temurun hingga sekarang ini masih sering dikibarkan bendera dengan tiga warna, yaitu hitam mewakili golongan penghulu atau penjaga adat, kuning mewakili golongan alim ulama, sedangkan merah mewakili golongan hulu balang. Ketiga warna itu sebenarnya merupakan peninggalan Kerajaan Minang pada abad XIV yaitu Raja Adityawarman.

  Juga di Sulawesi di daerah Bone dan Sopeng dahulu dikenal Woromporang yang berwarna putih disertai dua umbul-umbul di kiri dan kanannya. Bendera tersebut tidak hanya berkibar di daratan, tetapi juga di samudera, di atas tiang armada Bugis yang terkenal.

  Bagi masyarakat Batak terdapat kebudayaan memakai ulos semacam kain yang khusus ditenun dengan motif tersendiri. Nenek moyang orang Batak menganggap ulos sebgai lambang yang akan mendatangkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta membawa arti khusus bagi yang menggunakannya.

  Dalam aliran agama asli Batak dikenal dengan kepercayaan monotheisme yang bersifat primitive, bahwa kosmos merupakan kesatuan tritunggal, yaitu benua atas dilambangkan dengan warna merah dan benua bawah dilambangkan dengan warna hitam. Warna warna ketiga itu banyak kita jumpai pada barang-barang yang suci atau pada hiasan-hiasan rumah adat.

  Demikian pula pada ulos terdapat warna dasar yang tiga tadi yaitu hitam sebagai warna dasar sedangkan merah dan putihnya sebagai motif atau hiasannya. Di beberapa daerah di Nusantara ini terdapat kebiasaan yang hampir sama yaitu kebiasaan memakai selendang sebagai pelengkap pakaian kaum perempuan.

  Ada kalanya pemakaian selendang itu ditentukan pemakaiannya pada setiap ada upacara-upacara, dan sebagian besar dari moti-motifnya berwarna merah dan putih.

  Ketika terjadi perang Diponegoro pada tahun 1825-1830 di tengah-tengah pasukan Diponegoro yang beribu-ribu juga terlihat kibaran bendera merah-putih, demikian juga di lereng-lereng gunung dan desa-desa yang dikuasai Pangeran Diponegoro banyak terlihat kibaran bendera merah-putih.

  Ibarat gelombang samudera yang tak kunjung reda perjuangan Rakyat Indonesia sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, putra-putra Indonesia yang dipimpin Sultan Agung dari Mataram, Sultan Agêng Tirtayasa dari Banten, Sultan Hasanudin, Sisingamangaraja, Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, Pangeran Antasari, Pattimura, Diponegoro dan banyak lagi putra Indonesia yang berjuang untuk mempertahankan kedaulatan bangsa, sekalipun pihak penjajah dan kekuatan asing lainnya berusaha menindasnya, namun semangat kebangsaan tidak terpadamkan.

  Empat warna utama dalam mitologi jawa, yakni Merah sebagai lambang amarah, Putih sebagai lambang Mutmainnah, Kuning sebagai lambang Supiah, dan Hitam sebagai lambang Luwainnah. Dua keraton di Solo, misalnya menggunakan lambang-lambang warna itu sebagai benderanya.

  Keraton Susuhunan Paku Buwono memakai simbol Timur-Selatan yang dilambangkan dengan warna Gulå-Kelåpå atau Merah-Putih. Sedangkan Keraton Mangku Negoro memakai simbol Barat-Utara yang dilambangkan dengan warna Hijau-Kuning. Getaran warna Hijau sama dengan warna Hitam lambang Luwainnah.

  Warna Merah dan Putih tidak hanya di pakai sebagai lambang penting oleh kerajaan Mataram. Pada abad ke-16, dua bilah cincin berpermata Merah dan Putih diwariskan oleh Raja Majapahit kepada Ratu Jepara yang bernama Kalinyamat.
  Kapal-kapal perang Ratu Kalinyamat ketika melakukan penyerbuan melawan orang-orang Portugis di perairan Laut Jawa, pada tiang-tiang utama kapal berkibar bendera Merah Putih.

  Di kerajaan Mataram sendiri, umbul-umbul Gulå-Kelåpå yang berwana Merah-Putih terus dimuliakan oleh Sultan Agung serta Raja-Raja yang meneruskannya.
  Perlawanan rakyat yang di pimpin oleh Pangeran Diponegoro pada abad ke-19 di mulai dengan barisan rakyat yang mengibarkan umbul-umbul Merah-Putih berkibar di mana-mana.

  Rakyat berkeyakinan bahwa Merah-Putih adalah pelindung mereka dari segala marabahaya. Pada abad ke-19 itu pula, para pemimpin dan pengikut gerakkan Paderi di Sumatera Barat banyak yang mengenakan sorban berwarna Merah dengan jubah berwarna Putih, untuk menandai gerakan perlawanan kaum Paderi terhadap Belanda.

  Kata tunggul, dwaja atau pataka sangat lazim digunakan dalam kitab jawa kuno atau kitab Ramayana. Gambar pataka yang terdapat pada Candi Borobudur, oleh seorang pelukis berkebangsaan Jerman dilukiskan dengan warna merah putih.

  Pada abad XX perjuangan Bangsa Indonesia makin terarah dan menyadari akan adanya persatuan dan kesatuan perjuangan menentang kekuatan asing, kesadaran berbangsa dan bernegara mulai menyatu dengan timbulnya gerakan kebangsaan Budi Utomo pada 1908 sebagai salah satu tonggak sejarah.

  Kemudian pada tahun 1922 di Yogyakarta berdiri sebuah perguruan nasional Taman Siswa dibawah pimpinan Suwardi Suryaningrat. Perguruan itu telah mengibarkan bendera merah putih dengan latar dasar warna hijau yang tercantum dalam salah satu lagu antara lain:
  Dari Barat Sampai ke Timur, Pulau-pulau Indonesia, Nama Kamu Sangatlah Mashur Dilingkungi Merah-putih. Itulah makna bendera yang dikibarkan Perguruan Taman Siswa.

  Ketika terjadi perang di Aceh, pejuang-pejuang Aceh telah menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih, di bagian belakang diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang serta beberapa ayat suci Al Qur’an.

  Para mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia yang berada di Negeri Belanda pada 1922 juga telah mengibarkan bendera merah-putih yang di tengahnya bergambar kepala kerbau, pada kulit buku yang berjudul Indonesia Merdeka. Buku ini membawa pengaruh bangkitnya semangat kebangsaan untuk mencapai Indonesia Merdeka.

  Demikian seterusnya pada tahun 1927 berdiri Partai Nasional Indonesia dibawah pimpinan Ir. Soekarno yang bertujuan mencapai kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia. Partai tersebut mengibarkan bendera merah putih yang di tengahnya bergambar banteng.

  Kongres Pemuda pada tahun 1928 merupakan detik yang sangat bersejarah dengan lahirnya “Soempah Pemoeda”. Satu keputusan sejarah yang sangat berani dan tepat, karena kekuatan penjajah pada waktu itu selalu menindas segala kegiatan yang bersifat kebangsaan. Sumpah Pemuda tersebut adalah tidak lain merupakan tekad untuk bersatu, karena persatuan Indonesia merupakan pendorong ke arah tercapainya kemerdekaan. Semangat persatuan tergambar jelas dalam “Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia” yang berbunyi :

  Pertama : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH YANG SATOE, TANAH AIR INDONESIA

  Kedua : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERBANGSA YANG SATOE, BANGSA INDONESIA

  Ketiga : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA

  Pada kongres tersebut untuk pertama kalinya digunakan hiasan merah-putih tanpa gambar atau tulisan, sebagai warna bendera kebangsaan dan untuk pertama kalinya pula diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh penciptanya sendiri WR Supratman.

  Pada saat kongres pemuda berlangsung, suasana merah-putih telah berkibar di dada peserta, yang dibuktikan dengan panitia kongres mengenakan “kokarde” (semacam tanda panitia) dengan warna merah putih yang dipasang di dada kiri. Demikian juga pada anggota padvinder atau pandu yang ikut aktif dalam kongres menggunakan dasi berwarna merah-putih.

  Kegiatan pandu, suatu organisasi kepanduan yang bersifat nasional dan menunjukkan identitas kebangsaan dengan menggunakan dasi dan bendera merah-putih.

  Perlu disadari bahwa Polisi Belanda (PID) termasuk Van der Plass tokohnya sangat ketat memperhatikan gerak-gerik peserta kongres, sehingga panitia sangat berhati-hati serta membatasi diri demi kelangsungan kongres. Suasana merah putih yang dibuat para pandu menyebabkan pemerintah penjajah melarang dilangsungkannya pawai pandu, khawatir pawai bisa berubah menjadi semacam penggalangan kekuatan massa.

  Pengibaran Bendera Merah-Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilarang pada masa pendudukan Jepang, karena ia mengetahui pasti bahwa hal tersebut dapat membangkitkan semangat kebangsaan yang nantinya menuju pada kemerdekaan.

  Kemudian pada tahun 1944 lagu Indonesia Raya dan Bendera Merah-Putih diizinkan untuk berkibar lagi setelah kedudukan Jepang terdesak. Bahkan pada waktu itu pula dibentuk panitia yang bertugas menyelidiki lagu kebangsaan serta arti dan ukuran bendera merah-putih.

  Detik-detik yang sangat bersejarah adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah pembacaan teks proklamasi, baru dikibarkan bendera Merah-Putih, yang kemudian disahkan pada 18 Agustus 1945. Bendera yang dikibarkan tersebut kemudian ditetapkan dengan nama Sang Saka Merah Putih.

  Kemudian pada 29 September 1950 berkibarlah Sang Merah Putih di depan Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Bangsa Indonesia oleh badan dunia.

  Bendera Merah-Putih mempunyai persamaan dengan bendera Kerajaan Monako, yaitu sebuah Negara kecil di bagian selatan Prancis, tapi masih ada perbedaannya. Bendera Kerajaan Monako di bagian tengah terdapat lambang kerajaan dan ukurannya dengan perbandingan 2,5 : 3, sedangkan bendera merah putih dengan perbandingan 2 : 3 (lebar 2 meter, panjang 3 meter) sesuai Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1958.

  Kerajaan Monako menggunakan bendera bukan sebagai lambang tertinggi karena merupakan sebuah kerajaan, sedangkan bagi Indonesia bendera merah putih merupakan lambang tertinggi.

  Bendera Indonesia, Merah Putih, sering diartikan “berani” dan “suci”. Apakah ini pemaknaan budaya modern atau budaya Indonesia promodern? Mengapa kini bangsa Indonesia memilih simbol merah dan putih sebagai jati diri? Mengapa merah di atas dan putih di bawah, bukan sebaliknya? Dari mana simbol ini berasal?

  Berbagai pertanyaan itu tak pernah diajukan orang sejak Mohammad Yamin menjelaskannya dalam buku yang tak pernah dicetak ulang. 6000 Tahun Sang Saka Merah Putih, tahun 1958. Dijelaskan, warna merah simbol matahari dan warna putih sebagai simbol bulan. Merah putih bermakna “zat hidup”. Hanya tidak dijelaskan makna “zat hidup”.

  Buku ini ingin membuktikan, Merah Putih sudah menjadi simbol bangsa Indonesia sejak kedatangan mereka di kepulauan Nusantara 6.000 tahun lampau.
  Makna merah-putih tidak cukup ditelusuri dari jejak arkeologi bahwa warna merah, putih, dan hitam dapat dijumpai pada berbagai peninggalan prasejarah, candi, dan rumah adat.

  Artefak-artefak itu hanya ungkapan pikiran kolektif suku-suku di Indonesia. Maka, arkeologi pikiran kolektif inilah yang harus digali dan masuk otoritas antropologi-budaya atau antropologi-seni. Alam pikiran semacam itu masih dapat dijumpai di lingkungan masyarakat adat sampai sekarang.

  Warna merah, putih, hitam, kuning, dan campuran warna- warna itu banyak dijumpai pada ragam hias kain tenun, batik, gerabah, anyaman, dan olesan pada tubuh, yang menunjukkan keterbatasan penggunaan warna- warna pada bangsa Indonesia.

  Kaum orientalis menuduh bangsa ini buta warna di tengah alamnya yang kaya warna. Benarkah bangsa ini buta warna? Atau bangsa ini lebih rohaniah dibandingkan dengan manusia modern yang lebih duniawi dengan pemujaan aneka warna yang seolah tak terbatas?

  Alam rohani dan duniawi. Alam rohani lebih esensi, lebih sederhana, lebih tunggal. Sedangkan alam duniawi lebih eksisten, kompleks, dan plural.

  Bangsa Indonesia pramodern memandang hidup dari arah rohani daripada duniawi. Inilah sebabnya penggunaan simbol warna lebih sederhana ke arah tunggal. Jika disebut buta warna, berarti buta duniawi, tetapi kaya rohani.

  Berbagai perbedaan hanya dilihat esensinya pada perbedaan dasar, yakni laki-laki dan perempuan. Semua hal yang dikenal manusia hanya dapat dikategorikan dalam dualisme-antagonistik, laki-perempuan. Matahari itu lelaki, bulan perempuan. Dan puluhan ribu kategori lain.

  Pemisahan “lelaki” – “perempuan” itu tidak baik karena akan impoten. Potensi atau “zat hidup” baru muncul jika paSångån-paSångån dualistik itu diharmonikan, dikawinkan, ditunggalkan. Itu sebabnya tunggalnya merah dan putih menjadi dwitunggal. Satu tetapi dua, dua tetapi tunggal. Dwitunggal merah-putih menjadi potensi, zat hidup.
  Harmoni bukan sintesis. Sintesis merah-putih adalah merah jambu. Bendera Indonesia tetap Merah Putih, dwitunggal.

  Dalam sintesis tidak diakui perbedaan karena yang dua lenyap menjadi satu. Bhinneka Tunggal Ika bukan berarti yang plural menjadi satu entitas. Yang plural tetap plural, hanya ditunggalkan menjadi zat hidup. Sebuah kontradiksi, paradoks, yang tidak logis menurut pikiran modern.

  Dalam pikiran modern, Anda harus memilih merah atau putih atau merah jambu. Lelaki atau perempuan atau banci.
  Dalam pikiran pramodern Indonesia, ketiganya diakui adanya, merah, putih, merah jambu. Merah jambu itulah Yang Tunggal, paradoks, Zat Hidup, karena Yang Tunggal itu hakikatnya Paradoks. Jika semua ini berasal dari Yang Tunggal, dan jika semua ini dualistik, Yang Tunggal mengandung kedua-duanya alias paradoks absolut yang tak terpahami manusia.
  Tetapi itulah Zat Hidup yang memungkinkan segalanya ini ada.

  Yang Tunggal itu metafisik, potensi, being. Yang Tunggal itu menjadikan Diri plural (becoming) dalam berbagai paSångån dualistik. Inilah pikiran monistik dan emanasi, berseberangan dengan pikiran agama-agama samawi. Harus diingat, merah-putih telah berusia 6.000 tahun, jauh sebelum agama-agama besar memasuki kepulauan ini. Warna merah, putih, dan hitam ada di batu-batu prasejarah, candi, panji perang.

  Putih adalah simbol langit atau Dunia Atas, merah simbol dunia manusia, dan hitam simbol Bumi atau Dunia Bawah. Warna-warna itu simbol kosmos, warna-warna tiga dunia.

  Alam pikiran ini hanya muncul di masyarakat agraris. Obsesi mereka adalah tumbuhnya tanaman (padi, palawija) untuk keperluan hidup manusia. Tanaman baru tumbuh jika ada harmoni antara langit dan bumi, antara hujan dan tanah.

  Antara putih dan hitam sehingga muncul merah. Inilah yang menyebabkan masyarakat tani di Indonesia “buta warna”.
  Buta warna semacam itu ada kain-kain tenun, kain batik, perisai Asmat, hiasan rumah adat. Meski dasarnya triwarna putih, merah, hitam, terjemahannya dapat beragam. Putih menjadi kuning. Hitam menjadi biru atau biru tua. Merah menjadi coklat. Itulah warna-warna Indonesia.

  Kehidupan dan kematian. Antropolog Australia, Penelope Graham, dalam penelitiannya di Flores Timur (1991) menemukan makna merah dan putih agak lain. Warna merah dan putih dihubungkan dengan darah. Ungkapan mereka, “darah tidak sama”, ada darah putih dan darah merah.

  Darah putih manusia itu dingin dan darah merah panas. Darah putih itu zat hidup dan darah merah zat mati. Darah putih manusia mendatangkan kehidupan baru, kelahiran. Darah merah mendatangkan kematian.
  Darah putih yang tercurah dari lelaki dan perempuan menimbulkan kehidupan baru, tetapi darah merah yang tercurah dari lelaki dan perempuan berarti kematian.

  Makna ini cenderung mengembalikan putih untuk perempuan dan merah untuk lelaki, karena hanya kaum lelaki yang berperang. Mungkin inilah hubungan antara warna merah dan keberanian. Merah adalah berani (membela kehidupan) dan putih adalah suci karena mengandung “zat hidup”.

  Mengapa merah di atas dan putih di bawah? Mengapa tidak dibalik? Bukankah merah itu alam manusia dan putih Dunia Atas? Merah itu berani (mati) dan putih itu hidup? Merah itu lelaki dan putih perempuan? Merah matahari dan putih bulan?

  Merah panas dan putih dingin? Artinya, langit-putih-perempuan mendukung manusia-merah-lelaki. Asal manusia itu dari langit. Akar manusia di atas. Itulah sangkan-paran, asal dan akhir kehidupan.

  Beringin terbalik waringin sungsang. Isi berasal dari Kosong. Imanen dari yang transenden. Merah berasal dari putih, lelaki berasal dari perempuan.
  Jelas, Merah-Putih dari pemikiran primordial Indonesia.

  Merah-putih itu “zat hidup”, potensi, daya-daya paradoksal yang menyeimbangkan segala hal: impoten menjadi poten, tak berdaya menjadi penuh daya, tidak subur menjadi subur, kekurangan menjadi kecukupan, sakit menjadi sembuh. Merah-putih adalah harapan keselamatan. Dia adalah daya-daya sendiri, positif dan negatif menjadi tunggal.

  Siapakah yang menentukan Merah-Putih sebagai simbol Indonesia? Apakah ia muncul dari bawah sadar kolektif bangsa? Muncul secara intuisi dari kedalaman arkeotip bangsa?

  Kita tidak tahu, karena merah-putih diterima begitu saja sebagai syarat bangsa modern untuk memiliki tanda kebangsaannya. Merah-Putih adalah jiwa Indonesia.

  ånå tutugé

  Nuwun

  cantrik bayuaji

  • Matur nuwun Ki Bayu,

   kula rantos tutug’ipun.

  • Matur sembah nuwun Ki Bayuaji, kulo tenggo dongeng lajengipun.

  • matur nuwun ki bayu. selain menambah pengetahuan, bisa menjadi bahan untuk ngajari anak.

  • Matur nuwun Ki, mugi mbenjang salajengipun kerso njlentrehaken bab lambang/simbol nagari majapahit.

   Salam,

   tmulyono

  • @KI bAYUAJI,
   Kulo tumbas buku AIRLANGGA (Biografi Raja Pambaru Jawa Abad XI)Karyanipun Ibi Ninie Susanti, isinipun ugi Dongeng Anthropologie, namung bernuansa ilmiah sanget dados kirang menarik. Benten kalih Dongengipun Ki Bayuaji ingkang sampun terkontaminasi Ki SHM dados langkung merak ati.
   Nuwun.

 14. Nuwun

  Sesuai janji (sehabis shalat Isya) Dongeng Arkeologi & Antropologi Surya Majapahit, waosan kaping 8 Tata Pemerintahan Kerajaan Majapahit (Parwa ka-1) sebentar lagi diwedar oleh Ki Bayuaji.

  Mohon maaf hampir lupa karena sedang nyiapin bal-balan gêni, tapi ini lebih seru, karena beberapa pemainnya, kedua matanya ditutup.
  Jadi mereka bermain menggunakan “gerak naluri”.

  Latihan semacam ini harus dituntun oleh pelatih yang mumpuni, dan dari pengalaman selama ini untuk mencapai sampai pada tingkat dasar saja (jagi belum mahir betul) membutuhkan waktu kurang lebih lima sampai enam minggu, tetapi harus istiqomah latihan.

  Latihan ini tidak menggunakan unsur-unsur “yang aneh-aneh” (seperti halnya kuda lumping). cukup mengandalkan “gerak naluri kendali diri” saja.

  Nuwun

  punåkawan

 15. Nuwun

  DONGENG ARKEOLOGI & ANTROPOLOGI
  SURYA MAJAPAHIT

  Atur Pambuka. Surya Majapahit. On 18 Februari 2011. HLHLP 106.
  1. Waosan kaping-1. Gampingrowo Alas Trik, Buah Maja yang Pahit (Parwa ka-1). On 18 Februari 2011. HLHLP 106.
  2. Waosan kaping-2. Gampingrowo Alas Trik, Buah Maja yang Pahit (Parwa ka-2). On 20 Februari 2011. HLHLP 107.
  3. Waosan kaping-3. Raden Wijaya, Dyah Sanggrāmawijayā Śri Maharajā Kĕrtarājasā Jayāwardhanā (Parwa ka-1). On 23 Februari 2011. HLHLP 108.
  4. Waosan kaping-4. Raden Wijaya, Dyah Sanggrāmawijayā Śri Maharajā Kĕrtarājasā Jayāwardhanā (Parwa ka-2). On 24 Februari 2011. HLHLP 109.
  5. Waosan kaping-5. Raden Wijaya, Dyah Sanggrāmawijayā Śri Maharajā Kĕrtarājasā Jayāwardhanā (Parwa ka-3). On 28 Februari 2011. HLHLP 111
  6. Waosan kaping-6. Raden Wijaya, Dyah Sanggrāmawijayā Śri Maharajā Kĕrtarājasā Jayāwardhanā (Parwa ka-4). On 2 Maret 2011. HLHLP 112,
  7. Waosan kaping-7. Bendera Kerajaan Majapahit. On 4 Maret 2011 HLHLP 113.

  Waosan kaping-8:
  TATA PEMERINTAHAN KERAJAAN MAJAPAHIT (Parwa ka-1)

  Dari Pararaton dan Nāgarakṛtāgama dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan dan politik Majapahit sudah teratur dengan baik dan berjalan lancar. Konsep politik ini menyatu dengan konsep jagat raya, yang melahirkan pandangan cosmoginos.
  Majapahit sebagai sebuah kerajaan mencerminkan doktrin tersebut, kekuasaan yang bersipat teotorial dan disentralisasi dengan birokrasi yang terinci.

  Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan.
  Ada pun wilayah tinggal para dewa lokapala terletak di empat penjuru mata angin. Untuk terlaksananya kekuasaan, raja dibantu oleh sejumlah pembantu, yang tidak lain penjabat-penjabat birokrasi kerajaan.

  Dalam susunan birokrasi demikian, semakin dekat hubungan seseorang dengan raja maka akan semakin tinggi pula kedudukannya dalam birokrasi kerajaan.

  Nāgarakṛtāgama pupuh 89 : 2 memberitakan bahwa hubungan negara dengan desa begitu rapat seperti singa dengan hutan. Jika desa rusak, negara akan kekurangan bahan makanan.

  apan ikang pura len swawisaya kadi singha lawan sahana
  yan rusaka thani milwa ng akurang upajiwa tikang nagara
  yan taya bhrtya katon waya nika paranusa tekangreweka
  hetu nikan pada raksan apageha lakih phala ning mawuwus

  [Negara dan desa bersambung rapat seperti singa dan hutan,
  Jika desa rusak, negara akan kekurangan bahan makanan,
  Kalau tidak ada tentara, negara lain mudah menyerang kita,
  Karenanya peliharalah keduanya, itu perintah saya!]

  Struktur birokrasi dalam hierarki Majapahit dari tingkat pusat ke jabatan yang lebih rendah adalah:

  1. raja;
  2. yuwaraja/kumaraja (raja muda);
  3. rakryan mahamatri katrini;
  4. rakryan mantri ri pakirakiran;
  5. dharmadhyaksa.

  1. Raja.

  Raja adalah pemegang otoritas tertinggi, baik dalam kebijakan politik mau pun istana lainnya. Kedudukannya diperoleh dari hak waris yang telah digariskan secara turun-temurun.

  Di samping raja, ada kelompok yang disebut sebagai Bhatara Sapta Prabu semacam Dewan Pertimbangan Agung. Dalam Nāgarakṛtāgama (Pupuh 73:2), dewan ini disebut pahom narendra yang beranggotakan sembilan orang; sedangkan dalam Kidung Sundayana disebut Sapta Raja.

  kunang i pahom narendra haji rama sang prabhu kalih sireki pinupul
  ibu haji sang rwa tansah athawanuja nrepati karwa sang priya tumut
  gumunita sang wruheng gumunadosa ning bala gumantyane sang apatih
  linawelawo ndatan hana katrpti ning twas mangun wiyoga sumusuk

  Pada masa Raja Dyah Hayam Wuruk, mereka yang menduduki jabatan tersebut di antaranya:
  1. Raja Hayam Wuruk;
  2. Kertawardhana (Ayah Sang Raja);
  3. Tribhuwana Tunggadewi (Ibu Suri);
  4. Rajadewi Maharajasa (Bibi Sang Raja);
  5. Wijayarajasa (Paman Sang Raja);
  6. Rajasaduhiteswari (Adik Sang Raja);
  7. Rajasaduhitendudewi (Adik Sepupu Sang Raja);
  8. Singawardhana (Suami Rajasaduhiteswari);
  9. Rajasawardhana (R. Larang, Suami Rajasaduhitendudewi).

  2. Yuwaraja/Rajakumara/Kumaraja (Raja Muda)

  Jabatan ini biasanya diduduki oleh putra mahkota. Dari berbagai prasasti dan Nāgarakṛtāgama diketahui bahwa para putra mahkota sebelum diangkat menjadi raja pada umumnya diberi kedudukan sebagai raja muda. Misalnya, Jayanagara sebelum menjadi raja, terlebih dahulu berkedudukan sebagai rajakumara di Daha.

  Hayam Wuruk sebelum naik takhta menjadi raja Majapahit, terlebih dahulu berkedudukan sebagai rajakumara di Kabalan. Jayanegara dinobatkan sebagai raja muda di Kadiri tahun 1295.

  Pengangkatan tersebut dimaksud sebagai pengakuan bahwa raja yang sedang memerintah akan menyerahkan hak atas takhta kerajaan kepada orang yang diangkat sebagai raja muda, jika yang bersangkutan telah mencapai usia dewasa atau jika raja yang sedang memerintah mangkat.

  Raja muda Majapahit yang pertama ialah Jayanegara. Raja muda yang kedua adalah Dyah Hayam Wuruk yang dinobatkan di Kahuripan (Jiwana). Pengangkatan raja muda tidak bergantung pada tingkatan usia. Baik raja Jayanegara mau pun Hayam Wuruk masih kanak-kanak, waktu diangkat menjadi raja muda, sementara pemerintahan di negara bawahan yang bersangkutan dijalankan oleh patih dan menteri.

  3. Rakryan Mahamatri Katrini

  Jabatan ini merupakan jabatan yang telah ada sebelumnya. Sejak zaman Mataram Kuno, yakni pada masa Rakai Kayuwangi, jabatan ini tetap ada hingga masa Majapahit.

  Penjabat-penjabat ini terdiri dari tiga orang yakni:
  rakryan mahamantri i hino,
  rakryan mahamantri i halu, dan
  rakryan mahamantri i sirikan.

  Ketiga penjabat ini memunyai kedudukan penting setelah raja, dan mereka menerima perintah langsung dari raja. Namun, mereka bukanlah pelaksana-pelaksana dari perintah raja; titah tersebut kemudian disampaikan kepada penjabat-penjabat lain yang ada di bawahnya.

  Di antara ketiga penjabat itu, rakryan mahamantri i hino-lah yang terpenting dan tertinggi. Ia memunyai hubungan yang paling dekat dengan raja, sehingga berhak mengeluarkan piagam (prasasti).

  Oleh sebab itu, banyak para ahli yang menduga jabatan in dipegang oleh putra mahkota.

  4. Rakryan Mantri ri Pakirakiran

  Jabatan ini berfungsi semacam Dewan Menteri atau Badan Pelaksana Pemerintah. Biasanya terdiri dari lima orang rakryan (para tanda rakryan), yakni:

  1. Rakryan Mahapatih atau Patih Amangkubhumi;
  2. Rakryan Tumenggung (Panglima Kerajaan);
  3. Rakryan Demung (Kepala Rumah Tangga Kerajaan);
  4. Rakryan Rangga (Pembantu Panglima);
  5. Rakryan Kanuruhan (penghubung dan tugas-tugas upacara).

  Para tanda rakryan ini dalam susunan pemerintahan Majapahit sering disebut Sang Panca ring Wilwatikta atau Mantri Amancanagara.

  Dalam berbagai sumber, urutan jabatan tidak selalu sama. Namun, jabatan rakryan mahapatih (patih amangkubhumi) adalah yang tertinggi, yakni semacam perdana menteri (mantri mukya).

  Untuk membedakan dengan jabatan patih yang ada di Negara daerah (profinsi) yang biasanya disebut mapatih atau rakryan mapatih, dalam Nāgarakṛtāgama jabatan patih amangkubhumi dikenal dengan sebutan apatih ring tiktawilwadika.

  Gajah Mada sebagai patih adalah Sang Mahamantri Mukya Rakyran Mapatih Gajah Mada

  Berikut Nama Nama Patih Majapahit menurut Kitab Pararaton :
  1. Mahapatih Nambi 1294 – 13162.
  2. Mahapatih Dyah Halayuda (Mahapati) 1316 – 13233.
  3. Mahapatih Arya Tadah (Empu Krewes) 1323 – 13344.
  4. Mahapatih Gajah Mada 1334 – 1364
  5. Mahapatih Gajah Enggon 1367 – 1394.
  6. Mahapatih Gajah Manguri 1394 – 13987.
  7. Mahapatih Gajah Lembana 1398 – 14108.
  8. Mahapatih Tuan Tanaka 1410 – 1430

  5. Dharmadhyaksa

  Dharmadhyaksa adalah penjabat tinggi yang bertugas secara yuridis mengenai masalah-masalah keagamaan. Jabatan ini diduduki oleh dua orang, yaitu:

  1. Dharmadhyaksa ring Kasaiwan untuk urusan agama Siwa,
  2. Dharmadhyaksa ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha.

  Masing-masing dharmadhyaksa ini dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan yang disebut dharmaupapatti atau upapatti, yang jumlahnya amat banyak. Pada masa Hayam Wuruk hanya dikenal tujuh upapatti, yakni: sang upapatti sapta:

  i. sang pamget i tirwan,
  ii. kandhamuni,
  iii. manghuri,
  iv. pamwatan,
  v. jhambi,
  vi. kandangan rare, dan
  vii. kandangan atuha.

  Di antara upapatti itu ada pula yang menjabat urusan sekte-sekte tertentu, misalnya: bhairawapaksa, saurapaksa, siddahantapaksa, sang wadidesnawa, sakara, dan wahyaka.

  6. Paduka Bhatara (Raja Daerah)

  Dalam pembentukannya, kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan Singasari, terdiri atas beberapa kawasan tertentu di bagian timur dan bagian tengah Jawa. Daerah ini diperintah oleh uparaja yang disebut Paduka Bhattara yang bergelar Bhre.

  Gelar ini adalah gelar tertinggi bangsawan kerajaan mereka berada di bawah raja Majapahit sebagai raja-raja daerah yang masing-masing memerintah sebuah negara daerah.
  Biasanya mereka adalah saudara-saudara raja atau kerabat dekat.

  Tugas mereka adalah untuk mengelola kerajaan mereka, memungut pajak, dan mengirimkan upeti ke pusat, dan mengelola pertahanan di perbatasan daerah yang mereka pimpin.

  Selama masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350 s.d. 1389) ada 12 wilayah di Majapahit, yang dikelola oleh kerabat dekat raja (Lihat pada waosan berikutnya tentang Wilayah Kekuasaan Kerajaan Majapahit).

  Tanda
  1. Rakryan;
  2. Arya;
  3. Dang Akarya.

  Di Majapahit para pegawai pemerintahan disebut tanda, masing-masing diberi sebutan atau gelar sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. Dalam hal kepegawaian, sebutannya mengalami perubahan dari masanya; gelar yang sama Kerajaan Mataram belum tentu bermakna yang sama dengan masa Majapahit, misalnya gelar rake atau rakai dan mangkubumi.

  Ditinjau dari gelar-sebutannnya seperti yang kedapatan pada pelbagai piagam, tanda ini dapat digolongkan yakni: golongan rakryan atau rakean, golongan arya, dan golongan dang acarya.

  1. Rakryan

  Rakryan disebut juga Rakean, beberapa piagam, di antaranya Piagam Surabaya, menggunakan gelar rake yang maknanya sama dengan rakryan. Jumlah jabatan yang disertai gelar rakryan terbatas sekali. Para tanda yang berhak menggunakan gelar rakryan atau rake seperti berikut:

  1. Mahamantri katrini, yaitu mahamantri i hino, mahamantri i sirikan, dan mahamantri i halu. Misalnya, pada Piagam Kudadu tertulis:
  a. rakryan mantri i hino adalah Dyah Pamasi;
  b. rakryan mantri i sirikan adalah Dyah Palisir;
  c. rakryan mantri i halu adalah Dyah Singlar.

  2. Pasangguhan, sama dengan hulubalang. Pada zaman Majapahit hanya ada dua jabatan pasangguhan, yakni: pranaraja dan nayapati.
  Misalnya, pada Piagam Kudadu, tarikh 1294:
  a. mapasanggahan sang pranaraja, Rakryan mantra Mpu Sina (nama ini ditemukan juga dalam Piagam Penanggungan)
  b. mapasanggahan sang nayapati, Mpu Lunggah.

  Pada zaman awal Majapahit, ada empat orang pasangguhan, yakni dua orang yang disebutkan di atas ditambah rakryan mantri dwipantara Sang Arya Adikara dan pasangguhan Sang Arya Wiraraja.

  3. Sang Panca Wilwatikta, yakni lima orang pembesar yang diserahi urusan pemerintah Majapahit. Mereka itu rangga dan tumenggung.
  Piagam Penanggungan menyebut:
  a. Rakryan Apatih adalah Pu Tambi,
  b. Rakryan Demung adalah Pu Rentang,
  c. Rakryan Kanuhunan adalah Pu Elam,
  d. Rakryan Rangga adalah Pu Sasi, dan
  e. Rakryan Tumenggung adalah Pu Wahana.

  4. Juru pangalasan, yakni pembesar daerah mancanegara. Piagam Penanggungan menyebutkan raja Majapahit sebagai Rakryan Juru Kertarajasa Jayawardana atau Rakryan Mantri Sanggramawijaya Kertarajasa Jayawardhana. Piagam Bendasari menyebut Rake Juru Pangalasan Pu Petul.

  5. Para patih negara-negara bawahan.

  Pada Piagam Sidateka tarikh 1323 disebutkan:
  a. Rakryan Patih Kapulungan: Pu dedes;
  b. Rakryan Patih Matahun: Pu Tanu.

  Piagam Penanggungan, tarikh 1296, menyebut Sang Panca ri Daha dengan gelar rakryan, karena Daha dianggap sejajar dengan Majapahit.

  2. Arya

  Para tanda arya mempunyai kedudukan lebih rendah dari rakryan, dan disebut pada piagam-piagam sesudah Sang Panca Wilwatikta. Ada berbagai jabatan yang disertai gelar arya.

  Piagam Sidakerta memberikan gambaran yang agak lengkap, yakni:
  1. Sang Arya Patipati: Pu Kapat;
  2. Sang Arya Wangsaprana: Pu Menur;
  3. Sang Arya Jayapati: Pu Pamor;
  4. Sang Arya Rajaparakrama: Mapanji Elam;
  5. Sang Arya Suradhiraja: Pu Kapasa;
  6. Sang Arya Rajadhikara: Pu Tanga;
  7. Sang Arya Dewaraja: Pu Aditya;
  8. Sang Arya Dhiraraja: Pu Narayana.

  Karena jasa-jasanya, seorang arya dapat dinaikkan menjadi wreddhamantri atau mantri sepuh. Baik Sang Arya Dewaraja Pu Aditya maupun Sang Arya Dhiraraja Pu Narayana mempunyai kedudukan wreddhamantri dalam Piagam Surabaya.

  3. Dang Acarya

  Sebutan ini khusus diperuntukkan bagi para pendeta Siwa dan Buddha yang diangkat sebagai dharmadhyaksa (hakim tinggi) atau upapatti (pembantu dharmadhyaksa kesiwaan dan dharmadhyaksa kebuddhaan).

  Jumlah upapatti semula hanya berjumlah lima, semuanya dalam kasaiwan (kesiwaan); kemudian ditambah dua upapatti kasogatan (kebuddhaan) di kandangan tuha dan kandangan rahe. Dengan demikian, semuannya berjumlah tujuh dalam pemerintahan Dyah Hayam Wuruk.

  Pembesar-pembesar pengadilan ini biasanya disebut sesudah para arya. Contohnya, susunan pengadilan seperti yang dipaparkan dalam Piagam Trawulan, tarikh 1358, sebagai berikut.

  1. Dharmadhyaksa Kasaiwan: Dang Acarya Dharmaraja;
  2. Dharmadhyakasa Kasogatan: Dang Acarya Nadendra;
  3. Pamegat Tirwan: Dang Acarya Siwanata;
  4. Pamegat Manghuri: Dang Acarya Agreswara;
  5. Pamegat Kandamuni: Dang Acarya Jayasmana;
  6. Pamegat Pamwatan: Dang Acarya Widyanata;
  7. Pamegat Jambi: Dang Acarya Siwadipa;
  8. Pamegat Kandangan Tuha: Dang Acarya Srigna;
  9. Pamegat Kandangan Rare: Dang Acarya Matajnyana.

  Tambahan dua orang upapatti yang biasa disebut (sang) pamegat dilakukan sesudah tahun 1329, yakni pada zaman pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, karena pada Piagam Berumbung, pamegat kandangan tuha dan rare belum disebut.

  Penyebutan yang pertama didapati yang pertama terdapat pada Piagam Nglawang, tidak bertarikh.

  ånå candhaké

  Nuwun

  cantrik bayuaji

  • Yth, @KI bAYUAJI.
   Kulo tumbas buku AIRLANGGA (Biografi Raja Pambaru Jawa Abad XI)Karyanipun Ibi Ninie Susanti, isinipun ugi Dongeng Anthropologie, namung bernuansa ilmiah sanget dados kirang menarik. Benten kalih Dongengipun Ki Bayuaji ingkang sampun terkontaminasi Ki SHM dados langkung merak ati.
   Nuwun.

  • Matur sembah nuwun Ki Bayuaji, kulo tenggo dongeng candakipun.

 16. Nomer 6 maning tapi plus 0, dadine antrian 60

 17. Hadir dan mengundang,
  Monggo, camilan babak kedua sampun dientas …
  Echo saestu …

  • Ikut undangan ki Ronggo.

 18. Wah camilane jan-jane gurih, tapi kok atos yo nganti pating klotak.
  Sugeng enjing poro Kadang.
  Sugeng menyepikan diri

  • nJenengan nglethak sing radi mlempem. Dadi wektu digoreng atos ….

 19. selamat pagi

 20. camilan jilid kalih pundi Pakde?

 21. selamat pagi,

 22. Ki Widura aya .. aya wae. yen mlempem la rak mboten saget dikletak to Ki. Isone di emut.

 23. Esuk-esuk nonton TV masalah PSSI, sing gonjang ganjing ora bar-bar.
  Ganti moco koran kok ono tulisane Pak JK, sing biso direnungake.
  Monggo sambil nunggu wedaran bagian loro diwaos disik.

  Sepak Bola Kita
  M Jusuf Kalla
  Melbourne, 29 November 1956, menjadi kenangan terindah bagi sepak bola Indonesia. Pertandingan perempat final Olimpiade XVI, Indonesia-Uni Soviet, berakhir 0-0. Bangsa bangga dan bahagia meski hanya seri.
  Namun, kegembiraan hanya dua hari. Pada 1 Desember 1956, Saelan—kiper terbaik PSSI—tak bisa menahan empat gol Uni Soviet. Ramang cs tak mampu menembus gawang Lev Yashin, kiper legendaris Uni Soviet. Mereka kemudian menjadi juara.
  Kegembiraan hilang, tetapi sampai sekarang pertandingan itu tetap jadi kebanggaan PSSI. Saban bicara sepak bola, pasti pertandingan itu diingat. Bayangkan bila Indonesia menang waktu itu. Mungkin 100 tahun dibicarakan dan dibanggakan.
  Itulah bola. Bola dapat membangkitkan semangat dan harga diri bangsa. Tiga bulan lalu, dalam perebutan Piala AFF, kita beberapa kali menang. Kita sebagai bangsa bersemangat. Sepak bola merupakan olahraga paling populer di dunia.
  Tiga hal
  Mengapa kita menonton bola? Setidaknya kita melihat tiga hal dalam pertandingan sepak bola. Pertama, semangat dan perjuangan untuk menang; kedua, keindahan dengan kecakapan dan pemain yang sportif; dan terakhir tentulah ketegangan. Kalau tim seimbang, hasilnya sulit ditebak. Semua itu bisa kalau ada semangat dan sportivitas serta kecakapan pemain dan tim.
  Dengan sarana media, khususnya televisi, sepak bola berkembang dari hobi jadi industri dengan menjual tiga hal tadi. Saban ditanya di luar negeri tentang olahraga apa yang paling populer di Indonesia, sering saya bingung menjawab antara sepak bola dan bulu tangkis. Dalam jumlah peminat, jelas sepak bola lebih banyak. Namun, sepak bola kita sulit berprestasi. Yang bisa mendapat medali emas Olimpiade dan memenangi kejuaraan adalah bulu tangkis.
  Mencari cara meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia dewasa ini sama sulitnya mencari solusi mengurangi korupsi. Begitu banyak rapat, seminar, dan diskusi yang diadakan. Belum maju-maju juga.
  Pemain semestinya tidak sulit dicari dari sekitar 50 juta anak muda di negeri ini yang berumur 17-30 tahun. Pelatih telah didatangkan dari berbagai negara. Dari Tony Poganik yang jadi pelopor sepak bola modern di Indonesia—termasuk membawa PSSI ke Olimpiade—hingga W Coerver, dan sekarang Alfred Riedl. Tentu di samping pelatih dalam negeri.
  Dana? Di luar pemerintah, hampir semua orang kaya atau perusahaan ternama di Indonesia mendukung. Tatkala Galatama digalakkan, ikutlah Pardedetex di Medan, Probosutedjo dengan Mercu Buana, Sigit dengan Arseto, Astra dan Krama Yudha, Bakrie dengan Pelita, Niac Mitra di Surabaya, dan saya turut dengan Makassar Utama (MU) di Makassar. Masih banyak lagi. Sekarang LSI dan LPI melibatkan pemda ber-APBD besar dengan dukungan dua perusahaan ternama: Bakrie dan Medco.
  Dari sisi pemerintah, atensi presiden sangat tinggi: menonton pertandingan memberi dukungan. DPR memberi perhatian sampai rapat khusus untuk PSSI. Dulu saya sering ditanya bagaimana menjuarakan PSSI. Saya kesulitan menjawab karena tatkala memimpin PSM dan MU pada 1980-1990, terasa betapa sulit menjuarakan mereka. Ada juga jawaban klasik: kita maju, cuma negara lain lebih maju lagi.
  Komentar yang masuk akal datang dari teman saya, Bob McKerrow. Mantan ketua delegasi Palang Merah Internasional di Jakarta sekaligus pelatih atletik ini menyatakan kepada saya bahwa Indonesia sulit maju dan jadi juara sebab pemain sepak bola pada dasarnya adalah pelari yang berpikir dengan reaksi.
  Pelari berpikir
  Di kota-kota Indonesia, khususnya kota besar, sudah sulit menemukan anak-anak bermain sambil berlari karena lapangan dan taman kurang. Jalan-jalan sangat padat dengan kendaraan. Pelari harus dibina dari awal sehingga bakat berkembang.
  Kemudian saya menghitung apa yang dilakukan dalam 90 menit di lapangan dengan 22 pemain. Selama 90 menit pemain memainkan bola. Rata-rata setiap pemain menguasai bola empat menit. Dikurangi satu menit saat bola dioper, berarti setiap pemain menguasai bola rata-rata tiga menit. Yang dilakukan selama 87 menit adalah berlari sambil berpikir dan bereaksi ke mana bola.
  Tentu dibutuhkan kerja sama dan kecakapan. Jadi, pemain bola adalah remaja dan pemuda yang fisiknya kuat untuk berlari selama 90 menit, berinteligensia, bereaksi dengan teknik yang baik, dan mampu bekerja sama.
  Karena di kota-kota sulit mencari pelari remaja, pemain bertalenta harus dicari dan dilatih di daerah-daerah yang masih punya tempat luas dan kebiasaan bermain. Pemain asing, khususnya dari Afrika dan Amerika Latin yang bermain di Liga Indonesia, saya yakin, juga berasal dari desa yang sejak kecil bermain sambil berlari.
  Sumber kedua yang punya dasar berlari dan bereaksi adalah prajurit muda di asrama TNI. Saban hari prajurit berlari dan punya reaksi baik. Di semua asrama pasti ada lapangan bola.
  Tentang semangat. Waktu mengubah semangat dan motivasi. Dahulu di zaman perserikatan, semangat tim adalah semangat daerah. Ramang bangga dengan PSM dan Witarsa bangga sebagai orang Persib. Mereka tak pindah-pindah sampai pensiun dengan harapan dapat bonus dan bisa menjadi pegawai negeri sipil. Sekarang pemain dalam liga, selain mempertahankan nama tim, masing-masing juga bangga dan senang akan transfer dan gaji tinggi. Itu sangat wajar karena sepak bola sudah jadi industri.
  Semua faktor itu harus disatukan oleh pengurus PSSI yang paham dan berdedikasi serta, tentunya, punya kepemimpinan dan manajerial teruji. Apakah pengurus PSSI harus mampu secara finansial? Itu sangat baik, tetapi pengurus yang baik justru bisa memajukan PSSI secara finansial dan itu bisa diraih apabila ada semangat yang sama dari semua pengurus untuk mencapai prestasi.
  Penonton, sponsor, dan iklan akan sangat banyak apabila ada prestasi. Jadi, ada lingkaran antara dana dan prestasi. Itulah industri!
  Sekarang publik disuguhi tontonan pencalonan pengurus dengan semangat pantang menyerah. Kalau semangat ini diterapkan di lapangan, sungguh terpuji. Janganlah energi habis untuk kongres dan demonstrasi, tetapi bersatu untuk tim yang kuat dan berprestasi.
  Ada banyak teman dan media yang minta saya turut dalam pencalonan ketua umum PSSI. Saya jawab, ”Cukup sudah 10 tahun di bola, 20 tahun lalu. Mengurus bola itu bikin sulit tidur. Tim menang, kita gembira sampai larut sambil makan dengan pemain. Bicara gol indah. Esoknya ucapan selamat dari semua orang. Tim kalah, kita termenung, bahas kekalahan, saling menyalahkan sampai larut malam. Besok dapat kritik dan makian.”
  M Jusuf Kalla Ketua PSM Makassar 1977-1985; Ketua Makassar Utama 1979-1989

  • Setuju pak JK.

   • Setuju Pak JK, kalau camilan hlhlp-113 bagian 3 diwedar sebagai bonus Hari Nyepi ….

    Bravo Pak JK. yang bersedia ngogrok-ogrok agar bonusnya rontok kabeh ……

    Matur Suwun Pak JK.

    • Kit mbiyen aku pancen setuju karo Pak JK.

     • asal tidak untuk RI-1

  • Berarti pak JK merupakan salah satu orang Indonesia yang WARAS yang bisa membicarakan masalah bola secara logis.

   Monggo pak JK, kami rindu yang lebih cepak dan lebih baik.

 24. kalau yang minta Ki Temenggung Widura, Pakde Satpam mesti oke, camilan jilid 3 langsung diwedar, nuwun

  • Pangkatku diundakne menjelang Rontal HLHLP habis …. Ya wis kita doakan supaya nGGer Satpam kasih hlhlp-113 sekarang sebagai HADIAH kenaikan pangkat dari Ki Bancak dan Ji Honggopati.

 25. Awan2 para Menggung gek dho nyepi neng gandhok’e dewe2, mesti karo dikancani ^^^^^K’e dewe2.

  Sugeng siang.

 26. Pak Guru Gembleh pancen wis terkenal galake. Angger memberi hukuman maring muride ora tanggung-tanggung, nganti muride pada gila. Sawijining dina, muride sing paling nakal takon maring Pak Guru Gembleh, “Pak, apa bapak akan menghukum saya gara-gara sesuatu yang tidak saya kerjakan?”
  Pak Gembleh mangsuli, “Oh, tentu saja tidak, nak! Mana mungkin saya menghukum siswa karena hal yang tidak dia kerjakan? memangnya ada apa nak?”
  Murid nakal nyrenges, “Saya tidak mengerjakan PR Pak!”

  • Ki Guru Gembleh ternyata gampang diakali ….. hiks … hiks …. Ni Ken Padmi isih mangkel ayake …
   Impelikasi dari cerita ini ialah guru sing gampang dikibuli murid itu sama dengan Patriot. Eeh dudu iku … aku lali … sing jelas ana iot-e.

   Wis tak blayu disik … ora pingin nyampure urusan orang yang pernah nyandang luka diwaktu remaja …

   • Ki Rangga Widura memang pintar menebak,

    Pak Guru Gembleh hanya bisa nyengir sambil membatin :
    ” Ya tentu saja kamu tak sempat mengerjakan PR to nak, lha wong tadi malam kamu kan disuruh ibumu main yang jauh, biar tak mengganggu Pak Guru yang sedang ngapelin ibumu to…???”
    (MAAF BARU BOLEH DIBACA SETELAH JAM 22.00 karena ini konsumsi untuk para Menggung)

    • oohhh mekaten tho ….
     Arek sing nakal iku putrane Ni anu dari Ki Anu ….
     Pantesan …

     Nangin atine Ni Anu rada anu karo Ki Anu ….
     Kulo bade anu riyen nJih …

  • Pas PSB, Pak Guru Gembleh weruh wali murid sing narik atine. Pak Gembleh langsung nyedeki, karo nggolet-nggolet bahan pembicaraan. Wektu kuwe Pak Gembleh weruh calon murid sing rada aneh. Dheweke nyeletuk, “Anak sekarang memang aneh-aneh ya? Lihat itu! masa anak laki-laki pake anting?”
   Wali murid mau mangsuli, “Bukan Pak, dia anak perempuan. Dia itu anak saya..”
   Pak Gembleh: “Oh, ma’af! Saya tidak tahu kalau anda Ibunya.”
   Wali Murid: “Bukan, saya BAPAKNYA.”

   • wkwkwkwkwkwwkwkwkwk

   • Wengi iki malem minggu
    Nimas Padmi aku kangen ro awakmu…

    (Mesthi dijawab : okeh tunggale)

   • sik….sik….sik….
    lha iki sing dimangsudke Pak Gembleh sing endi to….?
    yen Gembleh sing iki ora tau kleru je…!

    Ki Menggung….mBok kula diewangi to…!!!

    • @ Kagem Ki Gembleh.
     Saya menduga-duga alias mereka-reka bu guru Ni KP ini mempunya-i personal sensi karo njenengan ki. Gek wingi disamadengankan idi**. Saiki malah dikiro kenya wandu. Aku jadi ngguyu kepingkel-pingkel, arep ngewangi ora wani mengko dimusuhi kenya sing asline ayu teuuuuuuuunan (soale aku wis ret the real face-nang FB).

     • kula mpun ngundhuh sing asline lho Ki Menggung.
      Rontale sing asli.

     • Bandingane : dian sastro, alya rohali, aura kasih, bcl, cut tari, KD

 27. Sekedar iseng :

  Ebiet :
  Ketika pulang aku tufun ke kali
  dan berkaca di atas air
  kulihat wajahku kurus dan tua

  Leo Kristi :
  Kalau cermin tak lagi punya arti
  pecahkan berkeping-keping
  ku kan berkaca di riak gelombang
  sambil teriakkan satu kata, AYO NDANG DIWEDHAR….!

  Ebiet lagi :
  Dulu aku pernah punya cita-cita
  hidup jadi petani kecil
  tinggal di rumah desa dengan sawah ladang
  di sekelilingku
  Luas kebunku, kan kutanami buah dan sayuran
  dan di kandang blakang rumahku,
  kupelihara bermacam piaraan.

  Istriku pun harus cantik, lincah dan gesit
  (obsesi Ki PA, mangkane ora ndang entuk)
  tapi dia juga harus rajin dan pintar
  (yg ini mungkin mirip Ni KP)
  siapa tahu ku kan terpilih jadi kepala desa
  (hiks, kayak’e Ki Menggung)
  kan kubangkitkan smangat rakyatku
  tuk membangun desaku.
  (Ki TruPod, Ki Djojo, Ki Honggo)

 28. Pakde Satpam, ingkang 1/3 nopo nenggo bakda magrib kados abene?

 29. setelah membaca akhir dari camilan 2/3, ternyata panembahan s.h. mintardja bisa juga bercerita tentang “kegarangan” tokoh yang biasanya digambarkan sebagai sabar, lembut dan welas asih. empu sidikara contohnya.

  • sumangga rontal asli inggih sampun cumepak Ki.

   • kasinggihan ki, kula sampun ngundhuh.

    matur nuwun.

 30. Matur nuwun Ki Ajar pak Satpam,
  rontal asline sampun kula undhuh.

  • ndherek ki Gembleh,

   Matur nuwun Ki Ajar pak Satpam,
   rontal asline dereng kula undhuh.

 31. sekedar guYONanan malem minGGonan…!!

  “MANA yang JANTAN”

  Di Pendopo sebuah Padepokan, 2 cantrik Bandel lagi berdebat.
  keDUA-nya saling ber-SITEGANG merasa jawaban dia-lah yang benar.
  he-he3x, opo toh sakjane sing di-RIBUTno kedua cantrik bandel.
  Oooh, rupanya ada 2 cicak yang merambat
  di TIANG pendopo,
  1 besar dan 1 cicak terlihat berPERAWAKan kecil.

  Cantrik-1 : “yang BESAR itulah cicak
  jantan-nya…!!”
  Cantrik-2 : “bukan , yang KECIL cicak
  jantan-nya…!!”

  Cantrik-1 : “yang BESAR …!!” sambil
  melotot
  Cantrik-2 : “bukan , yang KECIL…!!”
  melotot juga

  Cantrik-1 : “kalo cicak jantan KECIL,
  mana kuat dia gendong BETINAnya …!!”
  Cantrik-2 : “kalo cicak jantan BESAR,
  mana mampu dia kejar BETINAnya …!!”

  Kebetulan ada Bu GURU melintas di depan Padepokan dan
  Mendengar rebut-ribut di Pendopo,
  Bu GURU cantik, begitu kadang2 cantrik menyebut namanya…Baru 2 minggu pindah
  dari brang TENGAH….masih SINGle.

  Bu GURU : “kisanak berDUA lagi ngReBUTin apa….??”
  Cantrik-1 : “cicak yg BESAR itulah yang JANTAN …!!” sambil jarinya menunjuk ke
  Tiang Pendopo.
  Cantrik-2 : “bukan , yang KECIL itulah JANTAN…!!” sambil jarinya menunjuk juga
  ke Tiang Pendopo.

  Cantrik-1 : “menurut Bu GURU mana JANTAN
  nya …??” sambil memanDANG wajah si-iBU.
  Cantrik-2 : “ya BU, mana JANTANnya…??”
  tak mau kalah sama Cantrik-1……he3x kagum
  ya Trik, awas nGIler 😀

  diPASRAHi menebak, BU GURU merasa gugup dikit…campur ragu-ragu…..karena jawaban apapun nanti, keDUA cantrik bandel harus dapat menerima, tanpa nGEYEL lagi.

  Sambel meng-amat2i tingkah laku dan cara jalan keDUA cicak….BuGURU mengigit bibir BAWAH sembari tangan kanan memegang dagu mungile….hmmmm-hmmmm

  Bu GURU : “sekarang kisanak berDUA lihat betol2, keDUA Cicak yang ada di TIANG….
  lihat-lihat,keduanya JANTAN tulen,karena
  dari tadi keduanya GAK pernah gandengan tangan, Apalagi berSIUMan….!!”

  Cantrik-1+2, Ooooh, “…………^oOo^………….!!
  cantrik terkagum dan meng-KAKU bawah
  (eeh kleru ding….KALAH)

  • Cantrik-3 yang dari tadi mendengarkan merasa bingung,

   “Lha kalo kedua Menggung, eh kleru, Cicak itu jantan tulen mengapa ketika melihat Bu Guru cantik kok tidak ada yang mendhusul atau menchungul ?”

   • Mesti Bu Guru cantik kleru…!!!

    • haa-lah,…lha tadi leh kulo
     ndhamel jawaban ngge BU GURU
     mpun mumet MIKIRe, he3x…!!

     selamat malem ki Gemleh, Pak
     GURU, BU GURU….

   • Cicak yg mendenger gREMENGan siCantrik-3 memBERI isarat :
    “ssst, belom ADA tanda….silahken cicak meLONCAT”

    • “….O…..” nunggu TANDA toh,
     ben ra diSILANG pak mantri.

    • gimana bisa loncat…?
     lha wong sudah mengKAKU bawah.

 32. bensin di seluruh riau habis….modyar…

  • Huwaduh, kalau Riau kehabisan bensin berarti,
   ibarat tikus mati di lumbung padi.

 33. matur nuwun jangkepipun

  • Matur nuwun Ki Satpam camilan pungkasan sampun kulo unduh

   • Matur suwun kangge cecak-ipun …

    • Eeeh rontal pamungkas.

 34. Matur nuwun camilannya sudah diganti makan malam.

 35. Sugeng enjang poro kadang, monggo ingkang dereng mundut ransum langsung kagem sarapan kemawon, wonten halaman unduh, prasmanan.

  • Selamat pagi .. poro sanak kadang selamat menikmati liburan panjang. Rontal sudah diunduh maturnuwun ..

  • Geng enjang ki, para sakadang cantrik/ mentrik padepokan

   • Sugeng siang Ki Djojosm.

 36. GenkJang … sumuanya ….

 37. selamat pagi semuanya

 38. Sesudah rontal 113 diwedar, kelanjutannya apa melengkapi gandok 113 hal 3 dan camilan hal 3, atau langsung wedaran 114 ya ?

 39. Dijarke ra nggape
  Dijawel ra noleh
  Suwe2 dak sawat bakiak tenan….(Kagem Rr. Ayu Padmi)

  • Adhuuh!!! lara tenan lho ki! Pak Satpam, mbok niki cantrik pelaku kekerasan dalam padhepokan niki ditindak tegas!! anggota front pandanalas iedian apa ya?

   • djemPOL ki Pandan, wes nang diPONDONG
    ning ALAS ae Ki… 😀

   • Iki Padmi jadi2an…sajak nyolowadi

   • disawang dari mananya ki,

    kulo niTENAne sing BRENGOSen….Padmo,
    kalo suka pake liptick merah….Padmi,

    ra pareng duko,

 40. Bakiak napa sami kalian Theklek to Ki PA ?

  Sugeng siang.

  • Bakiak niku panganan khas jogja : bakiak pathok

 41. HLHLP-113 sampun kulo undhuh, matur nuwun.
  Sugeng siang sanak kadang sedoyo.

 42. Kesengsem eseme wong wedok
  Klesam klesem nunggu bukaan gandok….NGGOMDHOK

 43. PANAS dhe,…!!!

  cicak mlebu kantong, buaya minta diGENDONG
  buka ganDOK duuuuuuoooooooonnng….he-he-25x

  • UADEM dhe,…!!!

   tuku bakpia neng pathok numpak ANDHONG
   buka ganDOK duuuuuuoooooooonnng….he-he-25X

 44. sumpek, buuuuuuukkkkaaakkkkk-ke lawaaaaaaangeee

  • NJih …. cmilane di keluarkan sekalian ….

   • udan2 ngemil camilan pancen uenak,
    mendhet’ipun wonten pundi Ki Rangga ?

 45. cemilan dan rontal pwoal sudah langsung dibantai,
  grusak-grusuk mirip ikan mujaer makan daun talas,
  nyilem lagi achhhh………..
  sebelum nyilem, berpantun dulu ach :

  DAUN SIRSAK DAUN MANGGA
  DIGODOK DICAMPUR KEDONDONG,
  SUDAH SESAK, SUDAH BEGA

  GANDHOK ANYER, PLIS DONG………….

  maksude…?

 46. Matur nuwun, Ki
  sampun mendet ceblokan ing kandang.

 47. horeeee, …. dapet rontal 114.

 48. Tks p Satpam.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: