PdLS-11

<<sebelum | awal | lanjut>>

Iklan

Laman: 1 2 3

Telah Terbit on 4 Desember 2009 at 17:48  Comments (89)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/pdls-11/trackback/

RSS feed for comments on this post.

89 KomentarTinggalkan komentar

 1. He….he….he…..
  cara lawase kawula kedah matur, ada cover ada harapan.

  • nderek idem cara lawase kedah matur

 2. ikut ndeprok disini juga … teriring do’a semoga ki Is selalu diparingi kesehatan dan semua yang dikerjakan ini selalu mendapat ridlo Allah demikian juga untuk para kadang padepokan semuanya …
  maturnuwun kagem ki GD, ki Arema, ki Ismoyo dan bebahu lainnya … ada cover ada harapan … padahal cover PdLS-nya ki Is sdh jadi digital file semuanya … jadi harapan-nya : semoga lancar saja … he3 ….

  Amin…..
  Matur suwun

  • Kulo turut ngamini Ki Laz.
   BTW napa Ki Laz meniko ndaleme teng tlatah Bekasi?

   • Ndherek amin…
    Sekalian ndherek nge test..

    • Lho kok malah nderek Amin,
     Amin kalawingi sampun dipindah dateng lapas Cipinang lho Ki MarT.

   • inggih saestu ki Djojosm … griya (Harapan Baru) kaliyan kantor (belakang Islamic Centre) wonten Bekasi kemawon … menawi mboten salah ki Djososm wonten Bekasi ugi inggih ki … wonten pundi ki sekalyan nderek tepang nggih ki … saking ‘anak buah’ ki Arema yang makarya upa ke tlatah Bekasi … h3 …
    Salam

 3. Ikut antre untuk PDLS-11. Semoga para bebahu selalu dianugerahi keselamatan dan kesehatan.

  Amin…..

  • agung sedayu jebul ning singasari….

   • mBok menawi badhe sinau Sasra Birawa Ki.

    • sinau sosor bik rowo

     • wonten ing tlatah Jepara/Kudus tegesipun ukara sak derengipun rowo, sak sampunipun sosor radi nggegirisi lho Ki.

     • iyye ke …

      dua tiga ayam berlari
      klo begitu i’m sorry

     • Ayam den lapeh…

 4. Saya juga absen disini !

  Sugeng ndalu !

  • saye pun..saye pun….saye nak hadir juge…

   • Sugeng dalu Ki KartoJ
    Sugeng dalu Ki PandA
    ingkang leres absen napa hadir ?

    • mboten wonten sing leres ki..

     sing lepat : hadir utk absensi

 5. Kula nuwuuuun!!!
  Menawi danganing penggalih para bebahu, ……… keparengo kulo, pun Truno Podang nderek nyantrik wonten padepokan mriki.
  Wondene kala wanci kulo ip : Nedonipun namung sekedhik, ingkang kathah nambahipun. Boten nate mrengkelan, kejawi kecentok lingir sumber. Boten remen nerak susilo, punopo malih sesarengan yudoyono. Mbokmenawi taksih kirang data2 pribados puniko saged dipun tambah panjenengan piyambak, mergi saenipun kemawon.
  Nuwun.

 6. Sugeng enjang Kyai sedanten.

  Monggo dipun sekecakaken toya jahe kaliyan jadah bakaripun.
  Kulo badhe nglajengaken resik-resik gandhok, mbok menawi wonten kepekan rontal ingkang kececer….

  * siul…siul…

  • Sugeng enjing Kang…panjenengan mesti lagi madhosi rontal retype njihh Ki..mboten penak sing djvu kemawon Ki ?

 7. matur suwun..nggonku searching nganti KOMA…..

  • Jagoannya kena pukul hingga KOMA. Sesudah KOMA ia menemukan ilmu yang baru!

 8. Matur nuwun rontal PdLS-11
  Saestu ki Pandan, le goleki nganti koma ha..ha..
  (maklum koco motone ketlisut)

  salam,

 9. nyobain sentong kenen, khusus untuk penganten anyer…
  KangTomy, apa kabar
  Kang Gembleh, pripun kabari
  Adi Pandanalas yang nakal…semoga terus nakal
  untuk seluruh kru yang bertugas (Ki Arema DKK)selamat bertugas (roh ADBM masih muncul di Blog ini)
  Salam kompak untuk seluruh wargi yang belum disebutkan namanya…..

 10. Sejatosipun njih leres ngendika panjenengan Ki, namung kados pepatah SAID :
  “Maksud hati memeluk Ken Dedes, apa daya kanthong tak sampai”
  Gamblangipun dereng gadhah Kompie….hiks…hiks…( uiisiiinn aku )

  Nanging boten dados menapa Ki, langkung rekaos langkung eco raosipun….hehehe….
  😀

  * menghibur diri

 11. Selamat pagi Ki Arema, Ki Ismoyo dan para sedulur padepokan pelangi.

 12. Kitab PdLS 11 sdh diunduh Ki, matur nuwun

 13. ngindik2 lawang gandok 12..

  ki Senopati sajake gek reresik neng sentong tengen….sinambi “ngelirik” ken dedes

  • mung kembarane ken dedes koq durung ketok b*****e (ki Truno Mode On)

 14. Sampun kang wonten gandok retype.
  Malah kelihatannya sudah plong/ lega sudah di retype.

  • wah…
   mpun kulo ngaku kawon ki…
   panjenengan langkung cepet saestu…ndrawasi tenan je..

   • Niku kan ilmu saking njenengan kang. Kulo namung menerapke mawon.
    Kulo mboten wantun menggunakan istilah b***** ajrih bisulen. Blaik.

    • niku ilmu pamungkasipun ki Truno koq ki…

  • Inggih Ki, sampun plong saestu. Sampun angsal 2 kitab retype, PdLS 3 kaliyan ADBM 301 saking Ki Sunda.
   Marutnuwun….

   *tambah sregeb resik-resik gandok… 😀

 15. Matur sembah nuwun ki Arema, ki Ismoyo , Ki Gede kitab PsLS11-ipun sampun dipun unduh

 16. matur nuwun ki Arema, ki Ismoyo, ki GD dll … sampun nderek ngunduh PdLS 11 … monggo dilajengaken …

 17. Absen…

  • hiksss…

   sugeng rawuh Nyi…

   • Yen wis ketemu njur ilang kata katane.
    Gagap mode: on

    • gembrobyos tenan iki..

    • ilang kolor e…

     • berbisik..: “ilang mbelinge ki…”

     • Ora sah gemrobyos ki, sebenere ora mung Ki Pls, kabeh cantrik ya pada nervous yen ketemu Ken Padmi, mung mereka ora pada wani ngakoni

     • iki sing dak senengi neng awakmu Mi…

      PeDePul ….

     • Ni KP yo melu gemrobyos di oyak Ki PLZ…

     • Kepriben pan bisa ngoyak, wong nyawang sekang kadohan bae wis lemes..

     • Wah…! sik nyawang wae wis lemesssssss…..

     • Wah anomali Ki PLZ, liyane nyawang dadi deg-degan..lha iki nyawang malah lemes…

     • lemes aku…

      gek disawang wae bocahe langsung mengkeret…

     • Bhediang rumiyin Ki ben anget…!

     • nopo sing mengkeret ki..?

     • nganu ki….mmmmm…..mboten koq

      mmmmmmmmmmm

     • Oooh…anunya ki Pandan
      mengkeret……..(ihik2)

     • ngene iki nek kesuwen ngantri gandok 12…

      pengin ra mbeling wae angele puwoll

      ki senopati koq mboten rawuh2 tho..

  • Kok Mi, Ki Pandan….

   • Padmi ki…

    enake dipun celuk : Mi…

 18. hadir. wilujeng siang.

  • nuhun. langsung ngunduh.

 19. masuk gandok, ngisi buku tamu, langsung ngunduh. uenake pol! salut, gandok ini terasa seperti gandok lawas… sweet memories!

 20. Ah … senangnya … bisa berkumpul kembali … bagaikan melihat pelangi muncul di padepokan tercinta ..

 21. Matur Nuwun Ki Gede, Pakde Senopati….
  hadir belakangan,ngunduh nunggu antrian

  Umpet-Umpetan seperti ini lebih enak ki,
  lebih greget….bisa memacu An*******n (hiks)

  • Ki Yud..! kamar-e dileboni khabeh…mboten ngregeti tho ?

   • kulo nggih gumun…sedino iso ngrampungi 11 sentong…

    opo rahasiane ki Tmg.

    • lh anjih ki……mumpung kosong
     eman-eman (ki Pandan cantolane
     MadBB di cari2 sama Ni Nunik ki)

 22. nyoba ngisi disini..
  masih suruh nunggu gak ya????
  hiks.. aku ga diakui…

 23. Akhirnya……persembunyian Pdls-11 ketemu juga
  asyikkkk…gilaaaaaaa….bener-bener bikin penasaran….

  • kang…dipadosi Padmi teng nginggil niku lho

   • lha bener toh…..cantrik2 Pdls podo
    asiiik gilaaaaaa,

    • lha bener toh…..cantrik2 Pdls podo
     gilaaaaaa, asiiik*

     * ternyata dibalik jadi lain artinya..

     • Apel bengi aach. Ngonconi ki Anatram. ki Yudha P sama Kang Pls juga ki Kompor.
      Tapi kelangan ki Kontoswedul (meh salah nulis). opo wis malih rupa, apa lagi ke mancanegara, apa…………..

 24. Sugeng sonten…, :))

 25. Monggo Ki Djojosm, sinambi ngeling-eling cantrik adbm jaman semono..
  Ki Sutajia, Ki Kontoswedul, Ki Terangguk-angguk, Ki Termangu-mangu, Ki …lsp..

  • Kaliyan Ki Lateung nggih Ki. Kinten2 pripun kabare Ki Lateung sak menika nggih ?

 26. Gandhok 12 sampun sumadya Ki, monggo katuran pinarak….

 27. iya iki mata ku sampek meh copot…..golek i gandok 11 ket saiki urung temu…byuh byuh angel men…saudara2 yg tahu mohon di beri tahu kalo ga tahu ga usah repot2

  • pada huruf koma pada kalimat dimana ya, di gandok

 28. padahal huruf sak huruf tak plototi tapi ngenteni tanda tangan dada pancet ga jebul 2 ,,,jane lek delek e neng endy toooooo…..

  • Ki Gembul,

   Ki Arema ngedab-ngedabi tenan, gawe cantrik mumet.
   rontalipun pada huruf koma pada kalimat dimana ya, di gandok

  • Bahasa medis semaput iku apa Ki Gembul ?
   Nah ndek kono iku panggonane ngumpet.

 29. Maturnuwun rontalipun.
  Ki GD, Ki Ismoyo, Ki Arema dll memang oye !
  Suasana Padhepokan kembali menjadi regeng dan guyub.
  Adimas Kompor sudah on lagi, tinggal nunggu Ki Bukansms.
  KangmBok Padmi lan KangmBok Nunik uga wis rawuh, kari nunggu Nyi Dwani lan Nyi Demang.

 30. ki gembleh kalo ngunduh kitab 11 di mana ???

 31. makasih eyang gagakseto kebaikan mu ga kan aku lupakan

 32. Wah .. mripat ku loro … nyariin pelangi nipun.
  Hatur nuhun sadayana ….

 33. waduh kok susah banget ya donlotnya, suka macet dan putus putus

 34. Melu-melu absen ah
  selamat siang semuanya
  matur nuwun ki lama nggak nengok gandok sudah ikut donlot

 35. wah komane susah temen di golekki. bareng wis ketemu luega

 36. Whe para saderek aku kok ora biso ngunduh ki piye toh


  Petunjuk tautannya ada di tanda baca koma yang aya kurung di bawah:
  enaknya rontal ditaruh dimana ya[,] di gandok belum ada tempat untuk memajang, mau dicantolkan ke dinding tetapi dindingnya masih basah.
  klak (klik kanan) save link as (jika menggunakan mozilla) atau save page as (jika menggunakan IE), lalu ekstensi *.doc diganti dengan *.djvu.
  Monggo Ki sanak.

  • Ki Arema mbok nek bede’an yang bermutu ah….
   Mripat mlolo nggoleki je……………..

   he he …
   kersanipun rame ki sanak…
   njenengan kok alamatipun katah
   satpam padepokan namung kenal ingkang sampun terdaftar


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: