PdLS-32

<<sebelum | awal | lanjut>>

Laman: 1 2 3

Telah Terbit on 7 Januari 2010 at 00:15  Comments (143)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/pdls-32/trackback/

RSS feed for comments on this post.

143 KomentarTinggalkan komentar

 1. Sugeng enjang para kadang PDLSers/ADBMers….
  Mari kita awali hari ini dengan hati yang cerah dan penuh rasa syukur.

  • nombor hiji….

   • Nomer setunggal…

    • Jebul Ki Atrak sampun ‘methungul’ teng mriki…

     • Jebul Ki Atram sampun ‘mechungul’ teng mriki…

     • nopo sing “methungul”……
      sinten sing “mechungul”…

      methungul vs mechungul

     • methungul : methu mak ngul
      mechungul : mechu mak ngul

     • ..ndamel helm mboten..?

     • NOMER SITHOK ……
      emboh podo ngerti opo ora!

     • Sithok = siji tapi saking mburi…

     • Nek sithok thil ! berarti setunggil…sanes setunggal !

 2. selamat pagi semua……..numpang absen nih

 3. sugeng enjang para sedherek.
  hadir isuk isuk, ben ra sumuk.

 4. Tingak…. – tinguk…..
  Sanak kadang Pelangisingosari iki isih ngantuk apa wis pada berangkat nyang sawah?
  kok sepi….
  Brangkat macul ah…
  Ngapunten nggih, dinten puniko mbokmenawi mboten saged sambang padepokan, wonten pakaryan/garapan ing saknjawinipun tlatah Singosari.

  • sugeng tindak ki. ngatos atos nggih. sampun dahar sing atos-atos kados ta watu, wesi dll.
   boten parenk duka lho… he he he

   • Selamat menunaikan tugas ki Arema
    Kyaine ra parenk mampir2…..hiks

    Lancar-sukses-kembali Padepokan
    bawa “BONUS” ngo cantrike 😀
    Sugeng enjang sedulur Pdlser sedoyo

    • Sugeng tindhak Ki Seno…Ki Tmg mboten tumut tho ?….ngedhusi jaran kemawon njihh..

     • ngedhusi jaran-dholanan
      blumbang ki At…..hiks

     • jaran bule sing poni

     • sugeng enjang ki Pandan,
      Ni Pandan lagi luar kota njih….hiks 😀

     • Ki Tmg. ngedhusi jaran koq malah dolanan blumbang…mulane suantene kemrecek…!
      ..ssst..mboten parenk kecek njihh Ki…!

     • ssstt…ki At ra parenk rame2 sing seneng kecek niku priyayi “sudirman- tengah”…..!!

      ra parenk nesu njih,

     • ambo indak ngecek ..
      sia ko keceknyo..

     • hiks…..kulo seneng sing
      cilik-peret 😀

      terjemahan bebas :
      ambo indak ngecek….
      sia ko keceknyo……

      -aku seneng jemek
      -jemek gawe kecek2

 5. sugeng enjing…

 6. Selamat pagi semuanya,
  Sugeng enjing poro sederek,
  Hadir…….

  salam,

 7. Sugeng enjing saderek,
  Melu absen

 8. selamat pagi menjelang siang. sudah kemecer melihat senyum merekah Ki Arema…

  • waaahhhhh, ki hartono ternyata juga keliling dari satu padepokan ke padepokan lain yach..
   hehehehe…

   sugeng enjing ki..
   juga kagem ki arema.. sugeng enjing..

 9. Sugeng siang poro pini sepuh lan saderek sedanten, HADIR…

  • we lah…
   nek iki ponokowon saestu…

   genk tepank kang…

   • Wah..punokawane meh komplit iki..Semar sampun !, Petruk sampun !….sinten malih njihh …sing ndapuk dados Gareng nopo Bagong…

    Sugeng tepang Ki Lurah Petruk..

    • ki Petruk…..suwe ra kepethuk

     Sugeng tepang Ki Lurah Petruk..

 10. sabar menanti…

 11. Sampurasun, Kulonuwun
  Astrajingga al Bagongi tumurun ing Marcapada nuweni para kaki kang jinggleng ing padepokan mriki

  • Monggo Ki..monggo silahkan manuk ! disekecaaken !

   nderek tepank !

 12. WAduh maaf absen telat.

  • enyong juga telat absen

 13. Kulonuwun

  • Monggo Ki ..pintu sampun kulo buka lebar..monggo sami jagongan teng mriki…..

   Nuwun sewu sandale dilepas..njihh..

 14. tebak-tebakan gambar….iki sing dikeplak kiro-kiro sopo yo?..sing ngeplak sih kethoke Kebo Sindet.. terus sing bingung ning burine sopo yo ?

  • Mugi2 sanes cantrik sing mb****g njih Ki…

  • Ujar kulo kok pun Kebo Idjo, ………. dipun kemplang kalih Ken Angrok, ……… mbokmenawi sampun kebangeten nggene cluthak.
   Lha puniko ing wingking ketingan Ki Buyut Panawidjen ingkang ketingal lingsem mirsani kedadosan puniko.
   Sugeng tindakan Ki Ajar Arema, menawi tindak Jakarta, pinarak Bekasi monggo!

  • Ki Suta, …….. menawi mbedekipun leres pikantuk nopo?

   • Pikantuk Nini Ken padmi..ananging gelut dhisik kaliyan Ki pandanAlas..

    • wah….monggo kemawon nek badhe disayembarake…

     kulo mpun ditampik menteh2an koq ki…

     namung nek keparenk, kulo tak nyempil sakdulitan kemawon…hiksss

     • haiyaaaah…….

     • Filosofi Ki Pandanalas,
      Biar digantuang, di pisang masak,
      Biar dikuruang, di lumbung padi,
      Biar ditimbun, asal di atas,
      Biar ditolak, asal bisa nyempil, ….. he he he…..
      Ora pareng dukoooo!!!

 15. terus antene dokter sing biasane dinggo lanangan Kediri kok gak ono yo ?…

 16. komen mbelink lsg di-spamisasi…

  • …berarti kulo mboten mbelink…

   • ngestoaken ki,…panjenengan ancene cantrik leres-lempeng…

    kulo wau nyobi badhe menggojeg (jare ki banu)…malah mboten ketingal…dipun spamisasi..

    • ..O..berarti panjenengan wau sempat bengkong..terus sakniki lempeng malih njihh Ki ?…hiks.

    • lah .. jarene pertama2 kuwi mbengkong-mengkeret…
     terus ujug2 lempeng dewe … mbuh mergo ketiban gunung kecemplung mblumbang…

     husshhh…ra parenk ngendikan 4-serangkai : g-b-s2

 17. nderek langkung ki … sinambi nitip daftar hadir … he3 …
  moga2 saja masih bisa lulus meski kebanyakan mbolos …

 18. Menawi Ki Arema nembe bidal tindakan, kulo nembe wangsul Ki, langsung absen disik . .
  Sugeng sonten poro kadang, harinya agak mendung setelah sepanjang jalan diguyur hujan.

 19. Sugeng sonten ki Seno,
  nembe wangsul tindakan njih…..??

  hadir nunggu cantolan rontal,

  • kulo malah nembe tindhak wangsul…hikss

 20. Eee…lae…lae blegegeg ugeg…ugeg…sadulitha…hemel…hemem,
  jebul bocah-bocah Petruk, Carub-Bawor-Bagong-Astrajingga pada gegojegan nang kene….lha Gareng ko ra diajak pisan.

  Sugeng dalu Ki Senopati,
  Sugeng dalu Ki Sanak sedanten,

  Tamba kangen…….nyambangi padepokan, hiks.

  • Sugeng enjing Ki Ismoyo…….

   Garengpung…taksih ngiyup kejawahan !

 21. Baru datang dari nganglang.
  Capek…, istirahat rumiyin nggih….

  • Dereng Taneg, menopo dereng Ngedang, Ki?
   Boro-2 Ngedang …. leyeh-leyeh mawon dereng tuwuk …
   Menawi mekaten … tak nggletak neng emper kewamon.

 22. 2 hari nungu tetep belom nongol tapi tetep semangat …..

 23. Pas baru NGLILIR, arep turu maneh ora iso …. ya wis tak jaga padepokan wae …
  Wedang jahen-e wis adem ….

  • selamat pagi ki Wid…..

   esuk-esuk kemul sarung,nutupi ngisor-dhuwur
   ati-ati ki…..sing tengah mechungul (hiks) 😀

   • Kados thuyulllllll ….

    • thuyulll….sing arep methungul

 24. selamat pagi.
  pekanbaru 2 hari ini cerah, semoga yang banjir lekas surut. jd ki pandan bisa mlampah mlampah

  • Selamat pagi ki wie
   sugeng enjang sedulur Pdlser sedoyo

   jawa timur cerah…..?
   jawa tengah mendung….?
   jawa barat gerimis…..?

   ki PA kebanjiran njih….hiks 😀

   • Basah…basah…basah…mandi maduuuuu..!

  • Neng Plb sing ujan awit mbengi Ki.
   Penak sarungan koyo Ki YP

 25. Urung ono no 2 yon lesenan desik

 26. jawa timur cerah…..?
  jawa tengah mendung….?
  jawa barat gerimis…..?
  …………
  Jakarta TEGUG BERIMAN
  Tegal BAHARI
  Bogor TEWGAR BERIMAN
  teruske dewe………………

  • Pekanbaru kota BERKUAH…(banjir poreper)

 27. laporan pandangan mata:

  jakarta berkabut, mendung putih rata, ada alur mendung hitam yang naga-naganya akan semakin menebal.

  kemarin peruntungan saya apes ki sanak, …
  perjalanan 50km-an ditempuh dalam waktu 3,5 jam. biasanya 45 menit sampai 1 jam.

  untuk di rumah masih ada persediaan parem boreh.

  semoga hujan besar, banjir dan macet seperti kemarin tidak terjadi lagi.

  • Beruntunglah orang yang masih sempat menikmati kemacetan, karena darisanalah seseorang itu dapat melatih dirinya untuk sabar. Dan ini bukan soal pengapesan atau peruntungan.

 28. ke sawah buru-buru, tidak sempat pasang tempat cantolan, terpaksa menunggu menjelang Maghrib.

  hikss….., sabar nggih…..

  nunggu ki SENOPATI masang cantolan,
  pasang tautan dari sawah…..siapa takut (hiks)

  • ojo2 senopatine malah kecanthol neng sawah…
   terus ngluku..lali ra nggawe cantholan…

   hiksss

   • rupa-ne (hiks)….ki Senopati lagi
    demen2ne dholan ning sawah,

    ning sawah nopo ning omahe sing
    dhuwe sawah njih….. 😀

    • ..karo mancing welut !..hiks.

    • rebutan nyekel welut….nopo
     rebutan melepas welut,

 29. kula sabar koq ki nunggu wedharan kitab.
  wah tak kira pekanbaru bakalan cerah seharian jebule saiki malah udan karo nganggo angin. mau bengi sumuk dadi ya pantes nek udan karo angin.
  ki PLS ngatos atos nek tindakan.

  • ngestoaken ki….
   mangke sonten rencanane badhe nganglang..ngukur dawaning lintas timur…ninjau daerah sing jemek..

   mugo2 jemek-e kondusif

   • ngestoaken ki……

    ati2 kepleset……sing jemek ra sah dilewati ki,
    ditunggu peret-e kemawon (hihihihihi)

 30. absen siang Ki Seno, hi hi hi belum wedar ya, diisyaratkan untuk sabar, pasti dong….

 31. wah ane dewekan nih, sepi banget, lagi pada kemana ya? lagi makan2 ya?

  • saya temani ki….

   nyuwun sewu, ki SENO mpun pasang cantolan
   nopo dereng njih….??

   • Ki Seno masih sibuk ngisi air disawah maklum lagi giliran sawahnya Ki SEno soalnya padinya lagi mbunting, jadi sepertinya blom sempat bikin cantolan.

    • nek nganthi sore durung rawuh juga, aku kawatir ki Seno ngleru anggone maculi sawah….

     ojo2 sawahe tonggo sing ketok ijo tur rungkut dipaculi sisan….

     • ..macul rumput…hiks.

     • mbok aja pada meri kari Ki Seno ta ya……….
      Lha sing dienggo Ki Seno ki rak pacule Ki Seno dewe dudu pacule tanggane, perkara sing dipaculi ki Seno ya ora dirembug, lha saksenenge Ki Seno

     • Hiks…pacule ki SENO lagi
      ada di Pande besi ki Astra
      (perbaikan grepis2e)……

      lha yang sekarang dibawa sama ki SENO,pacule si Tk
      pande besi niku…. 😀

      nyuwun sewu ra parenk nesu njih…..hiks2

 32. Membuat kalimat dengan kata jemek . .

  Weh dalan menyang padepokan kok wis jemek, cantrik mentrik wis mesti podo lewat kene ki mau. Wong bar udan dilewati yo mesti ae jemek. Ben jemek yo tetep antri disik . . mugo mugo entuk lemek, nggo lungguh neng jemek jemek.

  • kadingarèn kok jemèk ta yu, biasané rak pulen ta ?

 33. Assalamualaikum. wr. wb, Sugeng siang poro kadang.
  Nderek tepang. Tumut ngantri cantrik enggal, senadyan sampun ketinggalan tebih, nanging tetep tabah nderek ngleluri karanganipun mendiang (swargi) Mbah SHM.
  Nanging nuwun sewu mocone rodo kecontalan awit ngangge ejaan lama.

  Monggo pun sekecakaken.

  • Nggih monggo Ki Bilung, dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Matur nembah nuwun sampun ngasto buntelan kangge pacitan sonten puniko.
   Nuwun sewu, menopo Ki Bilung Srwt ingkang pidalem wonten Garut nggih, …….. lan taksih tedak turunipun Ki Ageng Selo, amargi sagid mengendalikan bledeg.

 34. Sugeng siang Ki Gendut;

  jemek karo nyemek meniko benten lho. Yen nyemek-nyemek punopo nggih?

  • Nek nyemek2 biasane rodho anget…hiks.

   nderek tepak Ki Bilung..

   • Ki Gendut, Ki Atrakdj (angel nulis lan macane), dalah Genduk mBilung, tak kandani ya
    Sing nyemek2 anget ki aspal sing lagi digodog nong jerone drum

  • nyemek niku panggenane teng ngarep…..jemek
   seneng manggon neng mburi….. 😀

   salam kenal ki BS,

   • ..mboten teng….njero Ki ?…hikss

  • Sugeng siang Ki Bilung.

   Nyemek-nyemek niku jemek mboten atos nggih mboten Ki, kados . . opo yo contone . .

   • contone jenang alot ha ha ha

 35. huacih… eh… huadirrrrr…….

 36. Ki astrajingga al bagongi,

  We la dulur dewe to iki.
  la yen aspal digodog rak puanas banget ngono.
  tangan nyenggol rak mlonyoh.
  Kamongko nyemek iku rodo anget-anget disruput wayah gerimis nikmat lho.

 37. Dulurku lanang Petruk, wis mulih megawe durung koq ora ono kabare.

 38. Ki Truno Podang;

  Nderek tepang,

  Klo wonten Ujung Kilen Banten Ki
  celak penyeberangan Merak.

 39. ke sawah buru-buru, tidak sempat pasang tempat cantolan, terpaksa menunggu menjelang Maghrib.

  Ki Seno punopo to maknane kalimat kolo wau?

 40. maghrib waktu Mekah koyone…weleh-weleh…5 jam maning kiye…

 41. sholat-sholat. iku maknane

 42. bener koyone, magribe neng cordoba

 43. matur suwun

 44. wah koq durung diwedhar ya kitabe?
  apa nunggu Ki PLS kundur seka jalan jalan?

 45. sawahe bar diluku, dadi ceblok nok sawah cantolane, mulane lagi digoleki

  • arep nggoleki, dalane jemèk ki, …

 46. bener ki, jemek merga akeh sing ngemek

 47. wah ayake akeh sing gotong royong ngemek-ngemek, cantolane wis kedemek, matur suwun

 48. Matrur nuwin Ki Seno, teka2 olih eseman.
  Mugi rahayu ngkang tansah pinangguh.

 49. senyumnya manis sekali 🙂 , hatur nuhun Ki.

 50. Eseme Ki Seno manise ngungkuli madu…..
  matur nuwun, rontal 32 sampun kawula unduh.

  Sugeng dalu Ki TruPod,
  Wilujeng sumping Ki Sunda.

  • Sugeng ndalu ki Gembleh. Nuwun sewu ki buku icon-nipun nembe 3/4 bagian diseling MAD_BB lajeng PDLS. Mangke manawi sampun kelar kulo kabari.

   @ Ki Seno matur nuwun lontaripun sampun dipun unduh.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: