PdLS-34

🙂

Dini hari (uthuk-uthuk) saya harus pergi nggarap pakaryan di sekitar kediaman Ken Arok dan tempat bermain Ken Dedes. Mungkin sore baru pulang, sehingga barangkali seharian tidak menyapa sanak kadang PdLS.

Arema

Laman: 1 2 3

Telah Terbit on 10 Januari 2010 at 18:39  Comments (97)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/pdls-34/trackback/

RSS feed for comments on this post.

97 KomentarTinggalkan komentar

 1. Ahirnya tercapai juga cita cita ingin nomor siji

  • nomer loro…taksih wonten ransuman bojazz ki..?
   genk enjink

   • Abseen Ki Seno, Hebat Ki Djojosm, no 1, saya nomor 4 saja deh

    • Nomor tiga ki Affa, sanes empat.

     • Nomer ampek !

     • nomer limo…..isih apik

 2. hasrat jiwa dibatasi kemampuan wadag..
  kemampuan wadag dibatasi rentanya usia..
  rentanya usia mengubur semua hasrat jiwa..

  JEBUL WES SEPUH..

  pengine melu mroping+ngretaip…namung kesandung ulo2 neng nduwur kuwi

  • Kang PLS kulo kesupen ingkang sampun dikintun niku judulipun napa, mangke kulo telusuri malih.

   • wah…bmoten kadose sedoyo :
    ‘unknown tittle’ je ki

    nganu kemawon, koleksi panjenengan dipun kentun kemawon

    • hikss….
     lha koleksine Ki Djojosm katah je, saklintunipun ebook, musik, video, inggih kagungan koleksi manuk, koleksi kembang, koleksi …….???
     saged setunggal kontener niku.

     • ngestoaken ki Senopati…

      kulo ngertos, sakjane panjenengan badhe ngendikan : koleksi mentrike kathah…

      hiksss,…mung radhi lingsem..mergo nembe ndhapuk dados senopati panutanipun cantrik…xixixi

      mboten parenk duko lho ki

     • hiks…lingsem..langsung sare…

     • ..O..nek lingsem langsung sare Ki ?…wah blaik mangke kitabe mboten diwedar lho…

     • blaik tenan…

      malah kadose radhi duko je…

      (mau lali ra tak paringi wewaler : ra parenk duko)

     • Manuk kulo namung setunggal ki milik pribados, menawi ayam wonten. Ayam tetangga ngendog lan angrem teng pekarangan kulo sakniki sampun netes wolu, lha niki milike sinten ki???? Yen mentrik wonten kalih saweg latihan jurus tapa ngidang.

  • Menawi hasrat jiwa ngunduh utawi “nyenggek” mboten terkubur nggih ki.
   hikss…..

   • nek ngunduh+nyenggek…niku hasrat pasif-intuitif ki…faktor kewadagan dan usia bukan menjadi halangan…

    hiksss…..nek mroping-ngretaip…membutuhkan keselarasan hasrat-wadag

  • ..O.. niku sing syair-e :

   Hasrat hati hanya sekedar bertanya
   mengapa wajahmu selalu berduka
   ……

   Sugeng siang sedoyo !

   • selayang pandang …sedoyo sugenk siank

 3. e alah….kepribe…

  • apane ki?

 4. Assalamualaikum . . sugeng siang poro kadang cantrik mentrik, siang hari yang cerah mbeber kloso ikutan antri kitab 34.

 5. Katur Kaki Panguwaos Padepokan PdLS, para cantrik, putut manguyu, cokol, para janggan, Ki Demang, para Danyang, para sutresna PdLS, mugi sageda dados panglipur:
  …………………………………
  Uga, nalika aku isih timur
  Nyadong katresnaning bapa biyung
  Langit pijer tansah sumunar padhang njingglang.
  Nanging wektu iki,
  Pajar enjing wus mangrantu sawatawi dangu
  Nalika jalma mungkasi andon lampah.
  Langit abang mbranang
  Swaraning jangkrik , cecak, gangsir lan kodok
  Ngidung tembang kinanti bebarengan.
  Ewa semanten rembulan mlumpat mlumpat ing suwalipun mega.
  Lha, kok, ana janma nyawang petenging ati tanpa kedep.
  Ndheprok ngetung cacahing pepeteng.
  Luh sinuci mbedhedek nyawang kahanan mau
  Suralaya udan tangis.
  Sakedap rembulan kendel anteng
  Dene cahyanipun tansah panggah sumunar terang,
  Malah prasasat ngedusi awak kang lungkrah
  Sumulang ndeleng kahanan mengkono iku
  “Ngger, wis wancine budhal menyang,
  tinggalna aboting luh kang tansah mbrebes
  tinarbukaa ing ngarsaning kang gawe urip
  ngekep randu ing alas wetan kono.”

  • derodog..dog.dog..pyarrr….

   ndadosaken..GORO..GORO…

   san soyo ndalu areres lintange wluku

   • Ki PandanAlas ngendika :
    ……………..
    ndadosaken..GORO..GORO…
    san soyo ndalu areres lintange wluku
    …………………………………

    Wis awan Ki ……….NGLINDUR ayake si kaki

    • Swaraning jangkrik , cecak, gangsir lan kodok
     Ngidung tembang kinanti bebarengan.
     Ewa semanten rembulan mlumpat mlumpat ing suwalipun mega.

     sing NGLINDUR kaki sinten ki…

    • nonton wayang…cedhak sinden
     pas…….. ngo tombo ngantuk

     monggo,diteruske ki Mantep
     eeeh….kleru ki Dalang,

     • Ki pandanalas………….. tangi ki wis awan………

      Ki Yudha, nek cedhak sinden ngantuke ilang, gregah, tangi kabeh Ki

     • meh tangi, koq durung ono sinden nyedhak…

     • Kedhah moro teng pekarangan !
      mboten pareng nyegat teng ndalan !

   • Goro goro…punopo meniko goro goro..
    Bumi gonjang ganjing langit kelap kelip
    katon bengkah
    Hyang Antobogo kopat kapit buntute..
    Betoro betari
    Widodoro widodari
    Cantrik mentrik…

    Podo nyadong rontal…

 6. Nuwun sewu nderek sowan…bade tumut nyantrik..

  Monggo Ki..

 7. On 11 Januari 2010 at 13:13 djojosm Said:

  Manuk kulo namung setunggal ki milik pribados, menawi ayam wonten. Ayam tetangga ngendog lan angrem teng pekarangan kulo sakniki sampun netes wolu, lha niki milike sinten ki???? Yen mentrik wonten kalih saweg latihan jurus tapa ngidang.

  nek manuk, kulo nggih gadhah..
  nek ayam, tinggal nyegat, kthah sing sobo kebon..
  nek mentrik..lah niki sing radhi sisah madhosi…
  topo ngidang sakjane khan teng ngalas ki..

  • Ki Pls..nek teng tlatah mBekasi sampun mboten wonten alas !…dhados leh-e topo ngidang diganti teng pekarangan !

  • MOdel modern tapa ngidang nang internet

  • mbok kulo dikirimi ki….lokal kemawon njih
   dibarter sama rontal Pdls-32A….!!!….nuwun

  • oh…
   nek ngono parikane diganti :
   pithik kampus sobo pekarangan

   • Sssst…..Lektor-e mesem2 ra dadi
    nesu,sugeng siang ki Seno…… 😀

    • lex lektor…ketemuan ro ken clark..(sedulure ken padmi)

  • Pitik kampus sing stw

  • Ki Pandanalas atur sabda: “Ayam tetangga ngendog lan angrem teng pekarangan kulo sakniki sampun netes wolu”
   …………………………………..

   nJur pithike tanggane kok ngendog diapake karo ki pandanalas ??????

   hiks….

   • diithik-ithik

 8. On 11 Januari 2010 at 15:12 pandanalas Said:

  lex lektor…ketemuan ro ken clark..(sedulure ken padmi)

  kenapa ken clark,jika mau terbang mesthi
  tangane diangkat siji…….???

  • sing siji nyekeli kolor…(kolore neng njobo)

   • ni ken padmi nguya-nguyu….ngawe
    kolor kok neng njobo (simple jawab
    ki ken clark).

    halah….iku jenenge sem*** man

    • Wah..! opo yo Sem***man kuwi….durung donk aku…

    • ki Atrakdj…….ra sah binggung
     *** telu2ne kabeh digowo Kyaine
     (ki PA)….!!!

     • iki do mbahas opo tho…

 9. laporan cuaca..
  surabaya hujan deras.. ga bisa pulang..
  so.. ngisi daftar hadir sekalian unduh pdls 31-33..
  siippp tenan…

  matur nuwun ki seno…

 10. retype pdls 31, 32 & 33 sudah dikirim ke “pelangisingosari@gmail.com”

  • proof 29 sedang dikerjakan, Ndan!

 11. huadiiiiirrrrrr…….!

 12. Sidane ketemu neng kene…. 😀

 13. Sugeng dalu, sugeng sare ………

 14. hadir maningggggg….

 15. Assalamualaikum wr.wb.
  Sugeng enjing poro kadang.
  Bibar Subuh jawah-jawah nderek antri.

 16. Esuk uthuk-uthuk, gud morning eperi bodi, ho a yu. kepriben

 17. terimakasih…..pagi2 dah dikasih sarapan rontal…..

 18. Ki Arema uthuk uthuk wis tindak ngayahi tugas suci demi keluarga tentunya juga untuk bangsa dan negara, monggo Ki semoga pakaryan Ki Arema sukses tanpa halangan yang berarti, ugi maturnuwun kitabipun sampun diunduh.

 19. mecungul..lagi

 20. eh..rontal 34 sampun kaunduh. matur nuwun ki

 21. Telima kacih Ki,
  sampun ka unduh

  salam

 22. Matur nuwun Ki

 23. matur suwun ki….

  salam pasif-intuitif…

  • salam poro Kyai, poro priyayi njih….?

   • kuwi salam cantrik sing isone nyadong-nyenggek-nyunduh…….

 24. Arema :
  Dini hari (uthuk-uthuk) saya harus pergi nggarap pakaryan di sekitar kediaman Ken Arok dan tempat bermain Ken Dedes. Mungkin sore baru pulang, sehingga barangkali seharian tidak menyapa sanak kadang PdLS………….matur nuwun ki cantolane
  hadir sekalian ngunduh Pdls-34.

  ki SENOPATI Pdls, kok sering2 ngaglang njih..?
  ngarap pakaryan luar kota…..nyangcul sawah luar
  perdikan, po nyi SENO ra curige……. 😀
  (selamat bertugas ki Arema, sukses, lancar selalu)

  • mesthi lali mbukak gandhok anyare…

   (sengojo utk mencapai quota komen minimal)

   • trik ngeles jitu ki SENO (lali, lupa)
    ono siji meneh….!!!

    hikss…….mboten mireng Ki, kulo sampun tilem 😀

    • tambah setunggal malih ki, maaf tidak ada mentrik ehh.. kleru… tulisan yang memenuhi kriteria anda.
     sugeng enjing menjelang siang ki Yudha, Ki Pls, sae sedaya ta?

     • genk siang…

      ki wie nopo remen dolanan wulu pithik ?…wulu pithike pethak mulus lho ki..

    • sugeng siang ki Wie,

     dolanan wulu pitrhik, ngo
     opo ki PA….??

     kulo remen dolanan jriji
     luwih steril je……..hiks2

     • kaplok2an wulu pitik ki…
      kadang2 malah dielus2 sek ben alus…

      nek dolanan jeruji, wedi nek kecucuk

     • nek dolanan jeruji, wedi nek kecucuk…….??

      tugel ngluget teklek terasi,…..wedi banget
      kecucuk jruji,

      salah yo ben…. 😀

 25. Matur suwun Ki Arema, kulo absen lan unduh malih

 26. matur nuwun ki arema kitabe sapun di donlot

 27. Kaki Panguwaos Padepokan PdLS, mbok aku ditulari ngelmu aji-aji convert djvu  doc. Kareben aku bisa ambiyantu para kaki lan para kadang padepokan anggone retype lan reedit rontal PdLS. Matur nuwun sadurunge.

  • silahken di klik gambar retja di sebelah kanan ki.

 28. ngantri untuk gandok 35

 29. sssttt…ki senopati mpun rawuh,..sakniki nembe ngawat2i gendhak sebelah….eh klenthu…gandhok nding..nyuwun sewu

  • ..nembe ngawat2i ?….nopo mpun do bolong Ki..

   • Sugeng sonten Kang PLS , Ki Atakdj.
    Ki Atrakdj niku copi-ane KI Kartojd leres mboten? Sing asli luwih ganteng daripada fotone.

    • ngatos2 ki…
     engkang kagungan asmo langkung setunggal meniko mesti wonten pamrihipun, kadostho :

     1. ki Anatram/ki Mataram
     2. ki Arema/deasy93/pelangisingosari
     3. ki atrakj/ki kartajuda
     4. ki yudha permana/ki yud10
     5. ki sopo maneh yo…

    • Hiksss…topi kulo koq ujug2 dadhi sesek !…trs lirak lirik mentrik-e Ki Djojosm…hikss

     Sugeng sonten ugi Ki Djojosm..kadhos pundhi kabaripun ?..mongso rendeng mekaten sanggaripun mesti tambah anget njihh…cantrik mentrik-e tambah kathah !

     • Alhamdulillah ki Atrakdj rejeki niku sampun wonten ingkang ngatur. Kpan badhe tindak teng Bekasi?

    • 6. ki Ismoyo/ki Ismanto/ki gagaksate

   • Dalam Cerita di MadBB,

    Ki Atrakdj = Ki Ajar Pamotan Galih
    Ki Kertoyudo = Ki Ajar Cinde Kuning
    Ki Atrak = Macan Kuning

    Mboten Mirenk, nembe tilem

 30. bubar nggaru,. jebul wus mecungul, nggih matur nuwun

 31. selamat sore ki SENO,
  gandok Pdls-35 dereng buka njih

  apa lupa naruh kuncinya ya….??

 32. Matur nuwun sanget,PdLS-34 sampun kulo undhuh.
  Sugeng sonten sedoyooo……

 33. matur nuwun rontal 34 sampun kaunduh.

 34. Ki Seno …
  Sugeng enjing!
  Maaf, tidak ada tulisan yang memenuhi kriteria Anda. nyuwun sewu …

  • Iya nih Ki Widura, sudah sakaw pengen segera ngelihat daya tahan kebosindet dihajar gabungan kalabama sama gundala sasra.

 35. subuh nih bentar lagi
  met subuh semua ya…

  • Selamat pagi kisanak, saya hadir ki

 36. Suwun, Ki atas kitabnya.

 37. test


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: