PdLS-35

Tautan rontal mungkin sudah tidak ada, jika tidak ada file djvu tersedia di: Halaman Unduh

Karena alasan teknis, naskah dalam bentuk teks dihapuskan, dipindahkan ke : Halaman Baca

Laman: 1 2 3

Telah Terbit on 12 Januari 2010 at 22:33  Comments (111)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/pdls-35/trackback/

RSS feed for comments on this post.

111 KomentarTinggalkan komentar

 1. pertama absen.

  Monggo Ki

  • retype pdls-34 via surel sudah diterima ki ?

   Sudah Ki.
   Terima kasih

   • Nomer LORO …..

    • Halam nomer 2 sudah ada yang tertawa … ,
     tinggal nunggu singkong bakar-nya diwedar …

     • nomer 3

    • nomer TELU….

     • ..eh salah..Nomer opat !

    • Nomer tilu !!

    • Nomer TELU ….

  • Nomer LORO.
   Selamat sore Ki Arema …..
   Menopo nembe leyeh-leyeh ….. kalian mirengno gending jawa …..
   Guuaayyeennnggggg tenan …

   • Nomer telu…..

    sugeng enjang ki Seno
    segeng enjang pdlser sedoyo

 2. Assalamualaikum wr.wb.
  Selamat pagi, sugeng enjing poro kadang nderek antri nggih.

 3. Sugeng enjing juga, selamat pagi juga. Weh . . ternyata gandok tigalima wis bukak, ikutan antri juga Ki.

 4. Ikutan antri,

 5. Antri juga,…

 6. assalamualaikum. wr. wb
  selamat pagi ki arema yang baik & para cantrik sekalian

  Walaikumsalam Wr. Wb.

 7. Dalam jilid 35, saya harap Ken Dedes tidak banyak ngambek ….. bosen …. dengeren isteri cerewet …
  Hiks …. mumpung ora ono sing tersinggung.

  Kalau sudah kawin, Ken Dedes mungkin nggak berani bawel … bisa-2 ditempiling oleh Tunggul Ametung.
  Tak mblayu disik … mumpung KP durung teko …

  • Ki Wid, Ni KP mboten mampir….nopo jothak njihh ?

   • Ni KP nembe nganglang neng tlatah kulon, ngancani Ke Kertoyudo …. kelihatannya muuueeessssrrrrraaaa sanget lho .. Hiks ….

    • Waduh..!..matriii aku !….iso2 malah dituding2 karo Ni Kp iki…hiks.

  • lha saya hadir ini ki..
   bawa dingklik ini..mau di”sawad”???
   😀

   • Wis tak ndelik neng mburine Ki Goenas …. wae … Hayoooo …. wani ora nyawad dingklik ..

    • la wong ki goenas ga pernah nongol lagi di wp kok..
     luwih seneng sahut2an kalih ki pandan nang fb, dadi hayooo ae..
     🙂

     • saut2an koyo manuk wae..

     • Oooohhhh …. orang Madure … bilang Nuk Manukan, ya?
      Ki Pandan janere, baru dapat garwo ampil … kok … gitu … hiks,

 8. Selamat pagi Ki Arema, Ki Ismoyo, Ki Banuaji, Ki Widura, Ki Truno Prenjak, Ki Lazuardi, Ki Zacky, Ki Gagak, Ki Pandanalas, Ki Goenas, Ki Djojosm, Ki Yudha, Ki sukasrana, Ki Ryan, Ki Adhie, Ki Atrakdj, Ki Anatram, Ki Donoloyo, Ki Wiek, Ki Bilung, Ki Gendut, Ki Sunda, Ki Kombor, Ki Joto, Ki Eko, Nyi Ken P, Nyi Nunik, wah sapa maning yaa? abis ana ewonan,
  nuwun sewu bagi yang belum tersebut karena kekhilafan saya, Antriiiiiiiiii

  • Selamat Pagi juga ki Alfa….

  • ono singkatane koq ki :

   poro cantriks…poro mentriks..poro bebahu sedoyo..

   (wis mewakili semuanya toh..)

   • ki pandan saya lagi mencoba daya ingat, tapi yang ingat suman segitu walau sudah mencoba mengingat-ingat, hiks

    • Sugeng enjing Ki Affa, sedoyo kadang !

   • tapi yang pertama dulu….masih ingat
    ya ki…??

    priyiyine…?? nopo ki Affa isih eling lan kelingan,

    • jarene nek sing enak tur penak kuwi gampang laline

    • gampang lali tapi ra gampang
     dilalekno…..(sewaktu-waktu
     bisa kambuh dan kumat kembali)
     hiks-hiks 😀

     aku dewe asline yo ra mudeng
     binggung jal….??

     • Sugeng siang ki Affa Bekasi lagi mendung nih, dari pagi sampai sekarang. Lagi kademen ki mentrike urung pada teka.

     • pesen setunggal sing kinyis-padet-singset-semek-mlethet..orisinil

  • sugeng siang ki affa..
   maklum telat, baru datang setelah bosan sama garapan disawah..hiks..

   kula hadir ki djojosm..
   sudah hangat belum???
   😀

   • hikss…

    ki Djojosm kadose nembe “diangetke” kaliyan Ni Nunik……

    • Iya ini Ni Nunik “kewanen” arep ngangetake si embah. Yen wani tenen tak parani nang Ngawi lho.

     • wah..berarti pekarangane ki Djojosm iso kosong..raono sing njogo ayam2e…hikss

     • Hikss..di nget nopo diangetke Ki ?

     • “diangetke”…

      opo maneh usum udan ngene iki…

      hiksss…isis nek dewean

     • inggih ki..
      dateng ngawi wonten kompor minyak engkang mboten di-agem..
      monggo dibetho kemawon kangge anget2an..
      hehehehe..

 9. selamat pagi sedulur…huuuaaaaddiirrr

 10. Dinten niki wonten wedaran ki…?

  Hiksss…..
  Sesuai ulo-ulo…wedaran 2 hari sekali…tapi sopo ngerti ono dewo lewat nggowo bokor kencono…who knows…ra parenk duko…

 11. selamat pagi, sugeng enjing, gut morning sedaya kemawon.
  ndherek ngesuk-suk teng gandok njih ki.
  eh kpq di PDLS niki coverew mesti wonten ceweq e nggih? koq kaya ki PLS wae penggemar mentrik hi hi hi..
  ra parenk duko lho ….

  • lah nek penggemar cantrik,..malah menjadi tanda tanya agenk lho ki….hiksss

   • biasane ne ono ki PLS mesti ono KP…

   • hixxx…. hixxx….
    dados mentrik sing digemari kathah nggih ki? napa namung setunggal kemawon alias Ni KP?

   • ki Wie…..ki PA niku sanes pengemar
    mentrik-mentrik.

    Priyayi siji niku digemari mentrik2
    (ngelem dhisik ben dikirimi e-book MGC)

    • matur suwun…

     mergo dilem, wis tak kirimin kitab MGC teng gendhak sebelah…hikss

    • matur nuwun ki PA……akhirnya
     gendhak sebelah keluar juga,…

     • Nek ngoten kulo tak nderek gendhakan rumiyin..xixixi !

     • monggo..kulo pesen setunggal

 12. ki Senopati PdLS koq ra niliki gandhoke kene yo,..pdhal gendhak sebelah wis disambangi..hiksss

  ssstttt…. Ki Senopati nembe semedi.
  hikss….

  • teng gendhak sebelah pundi ki anggene semedi….?

 13. Sugeng enjing Kang Pls ki YudP kulo radhi bingung maos komen njenengan gendhak napa gandok sih sing leres. Menawi teng tlatah Cirebon, gendhak niku selir ga resmi.
  Ingkang leres sing pundi toh????

  • kulo njih kadang2 klentu je ki…
   kadang salah mlebu gandhok,..kadang salah gendhak…hiksss

   • Gendhak..nopo nggendhak..xixixi

  • sugeng siang ki Djojosm….kulo
   mung manut wayah kemawon.

   esuk-esuk mlebu gandok……hiks
   wayah surup mlebet gend**k…..hiks2

 14. Sugeng siang poro Cantrik, poro Mentrik Padepokan Kemandungan.
  Sugeng siang Ki Arema dalah poro kadang sinorowedi, mugi2 panjenengan sedoyo tansah pikantuk sih katresnanipun Gusti Allah ingkang murbeng jagad.
  Monggo sinambi ngrantu wedaripun rontal 35, panjenengan sedoyo kulo aturi pasugatan uyon2 jineman laras slendro patet 9, kanti pesinden Mentrik PDLS ingkang kondang kaonang-onang ing Singosari mriki. Sumonggo, ………

  • Ki Truno pripun kabare, dangu mboten ol

   • Sugeng dalu Ki TruPod, Ki Djojo,
    sinaosa sampun milai jawah deres ananging tanggul “lendut benter” ing tlatah Sidoarjo taksih “aman terkendali”.
    Kados pundi wartos ing tlatah mBekasi Sonoan Dikit ?

   • Pikantuk donga lan pangestu panjenengan sedoyo dinten puniko kulo sampun ngraos sehat meh bregas kados wingi uni.
    Monggo sami dipun lajengaken anggenipun lelangen ndriyan, midangetaken kutut manggung sinambi leyeh2, nyruput wedang sere pacitanipun jenang alot.

 15. Para kadang, para cantrik, para putut manguyu, jejanggan, para endhang, ki sanak sadaya, mugi dadosaken uninga, bilih ing wulan Januari punika Ki Begawan Singgih Hadi Mintardja (ingkang sampun tutup yuswa), mendak sewelas tahunipun mbenjang tanggal 18 Januari 2010.Panjenenganipun seda tanggal 18 Januari 1999 ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Lahir ing kitha kang sami tanggal 26 Januari 1933.
  Kangge ngemutaken sadaya peninggalanipun Ki Bagawan, samiya memuji rasa syukur lan karahayon, miturut paugeran agami piyambak-piyambak. Rasa sih katresnan saking Gusti Kang Wasesa. Nuwun. Ki Maruto

  • Matur nuwun Ki Maruto sampun kersa paring uninga.
   Mangga para kadang ADBMers / PDLSers sesarengan atur pamuji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Kang Murbaing Dumadi.

 16. sendika dhawuh ki Maruto..

 17. Arema :
  pinter……
  he he he …., ngapunten ki
  lha nek: “dudu watu dudu gunung. Sabamu ing sendhang, péncokanmu lambung kéring. Praptèng wisma, si pucung muntah kuwaya”

  niku lho engkang namine “gendhak”…sampun dipun damelke POCUNG kaliyan ki Senopati teng gendhak sebelah…

  • Niku cangkriman, bedhekane “KLENTHING”, ndherek antri !

  • “dudu watu dudu gunung. Sabamu ing sendhang, péncokanmu lambung kéring. Praptèng wisma, si pucung muntah kuwaya”

   Batangipun mbok menawi “JUN”

  • klenthing ki, …

 18. bar udan udan nang ndalan, nderek absen

 19. hadirrrrrrrrr………..!!!

  • Wah patriotik juga yah, udan2 nekad,……….!

   • Udan udan sapa sing gelem diudani
    (mangsudde kodanan, dudu wuda tranpa ageman)

 20. Sugeng ndalu ki tumenggung, tumut ingok-ingok gandhok mriki, gandok sebelah sami tilem.

  • Lha kulo teng gandok sebelah malah diudani pitaken kata sandi kalih Ki Gagakseto. Dados nggih boten saged sowan Ki Ismoyo niki lah.

   • lha nggi mpun, disekécakké teng mriki mawon, …

    • Satpam-e taksih enggal. Ajrih menawi wonten cantrik sing nggembol BAHAN PELEDAK ning kathok kolore … hiks

 21. Nderek Absen. Sugeng dalu.

 22. Maaf … gara-2 Jembatan Ngeprih (Kab. Malang) Ambrol, jilid-35 terpaksa tertunda …..
  Ki Senopati kena jalur MACET Total.

  Monggo sambil rondha, ngunjuk rondhe …
  Mumpung ana sing ngancani ….. rondh …….
  Hikssss

 23. gagakseta gak iso dibuka….kepriben..

 24. We lha kreteg kok ambrol kepriye to, lha adonane dudu semen, wedi, watu, karo wesi, ning lempung ya ambrol

  • Sing salah saneh adonan-nya, Ki.
   Mpu Purwa nembe duko abot ….. ilmune dihentakaken teng Kretek Ngeprih …

   • waduh,.. mesti ne ana eretan sing ngetem.. 🙂

 25. On 14 Januari 2010 at 00:41 sukasrana Said:
  lha nggi mpun, disekécakké teng mriki mawon, …

  On 13 Januari 2010 at 22:00 Truno Podang Said:
  Lha kulo teng gandok sebelah malah diudani pitaken kata sandi kalih Ki Gagakseto. Dados nggih boten saged sowan Ki Ismoyo niki lah.

  On 13 Januari 2010 at 21:31 donoloyo Said:
  Sugeng ndalu ki tumenggung, tumut ingok-ingok gandhok mriki, gandok sebelah sami tilem.

  On 14 Januari 2010 at 06:13 Sutajia Said:
  gagakseta gak iso dibuka….kepriben..

  Nyuwun sih agunging pangapunten Ki Sanak sedanten.
  Atas bantuan Senopati Ki Arema, Gandok gagakseta baru dimodifikasi agar suasana berasa seperti di ADBM ataupun di PDLS, jadi gandhok yang lama disembunyikan. Sedikit hari lagi “BUNGA DI BATU KARANG” diwedar, agar suasananya seperti di gandhok ini, sekali lagi mohon maaf.

  monggo kulo aturi tindak rawuh nyambangi Gagakseta-2, klik wonten ngandap puniko :

  http://cersilindonesia.wordpress.com/

  Nuwun

  • walah…
   pantes.. bolak balik kuncinipun kula putar puter mboten saged mlebet…

   nggih pun, kula rantosi…hiks..

  • BUNGA DI BATU KARANG, sepertinya pernah baca sedikit waktu dulu, ada yang namanya Galih Warit, eem trus ada orang berkuda misterius pakai baju kutungan. Kalau jadi diwedar waaah nostalgia lagi…. mangayu bagya…..

 26. Alahamdulillah, matur nuwun sampun ngunduh, klo wastani ambrolipun Jembatan Ngeprih (Kab. Malang), dereng saget pun atasi. Syukur menawi Ki Arema sampun mboten kenging macet malih.

 27. Sekedar Info :
  Padepokan Gagakseta mulai kemarin ditutup dengan seng, para cantrik kebingungan tidak bisa masuk
  ke padepokan……!!!

  Pantes…..tak dhusel, tak dorong, tak seruduk
  tetep ra iso mlebu, lha ngerti ra iso mlebu yo
  tetep tak coba terus (jenenge nefsu je……ra mandeg nek durung kuesel tur loyo) 😀

  sugeng enjang ki Arema, ki Ismoyo dan poro Bebahu Padepokan, cantriks-mentriks GS+Pdls….
  hadir absen ki SENO, nyi SENO,lik SENO, de SENO
  ra parenk nesu njih,….. 😀

  • kiai siji iki wis ketularan djadjar….

   ki Tmg : “lihatlah rumah yg terbakar itu….bukankah itu rumahmu?”

   ki Senopati : “bukan…bukan….itu memang bukan rumahmu”…

   • sugeng enjang ki PA, pripun kabare
    ni KP njih….??

    • nembe nganglang teng km 0

    • Aceh njih ki……..nopo mboten
     singitan teng “sudirman-tengah”

     sumber telik sandi sebelah,

     • km 0 … niku mboten mechungul babar blass..(nek methungul konotasine dadi laen)..

      mungkin nembe angkrem…

     • Lho…nopo sampun ngendog ?

 28. Harab bersabar, …..
  matur nuwun Ki, sampun ka unduh.

  salam,

 29. hujan pagi hari memang membuat harap bersabar … he3 …
  suwun ki Arema dan Ki is … kitab langsung masuk bangsal pustaka …

 30. terima kasih atas kesabaran ki seno, ki is, dan para cantrik mentrik semuanya….
  hadir se x gus (sengaja dipisah ndak ki PA radha radha piye…)ngunduh. tengkyu

  • ki Wie…….iki mesti lebih dari satu njih
   ki PA kudu ngombe jamu “ramuan torpedo” ngo
   ngimbangi,….minimal jo sampe kalah (hiks2)

   • kalah kaliyan sinten ki? mentrike napa cantrike napa ki seno npa ki Is???
    he he he ra parenk duka lho…
    wah Ki PA sajake kadhemen soale Pekanbaru mendhung terus, mbedhidhing hawane….hixx…hixx

    • nelongso ki…ora ono sing dienggo “ngangetke”..

     enakan ki Djojosm…oleh tawaran “anget2” soko Ngawi….

    • lha mumpung ki Djojosm…lagi
     konsentrasi ke Ngawi,

     Njenengan bisa lebih leluasa
     gembol lan gendong mentrik2e
     ki Djojosm…. 😀

     • kulo dereng tepank ki…

      mangke malah klenthu nggemboli ayam2 tonggonipun ki Djojosm

     • kangge kula mBoten dados menapa Ki Pls, sak uger taksih kelebet kategori :
      – ayam kampung
      – ayam kampus
      ingkang mBoten kula remeni :
      – ayam (bikin) mampus

      he…he…he…

 31. Haiti sedang mengalami MUSIBAH NASIONAL yang sangat parah. Kita patut turut prihatin. Gempa yang berkekuatan 7.0 skala Ritcher, telah memporak-porandakan ribuan bangunan, mendatangkan akibat atas setidaknya 3 juta penduduk, dimana 70,000 orang diantaranya meninggal dunia.
  Kiranya Allah memberi kekuatan kepada mereka yang sedang menderita ……

  • turut berduka…dan berdoa semoga yang
   mengalami cobaan diberi ketabahan dan
   kekuatan,

   • turut berduka cita atas musibah yang melanda saudara kita di Haiti,
    semoga ALLAH tetap menjaga semangat rakyat Haiti untuk mengatasi keadaan yang dialami dan segera bangkit untuk membangun kemabali.
    AMIN.

 32. asa berdosa gak pernah ketinggalan ngunduh kitabna tapi ra tau ngisi daftar hadir apa lagi coment sempurane kangge sing mbaurekso padepokan PDLS .

 33. Untung Sabar dan tetap Berharab, akhirnya mak nyuuuush..!
  matur nuwun.

  • Selamat pagi, saya hadir. Hidangan saya sruput Ki terimakasih.

 34. nek sabar pancen subur… suwun ah kitabnya


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: