PdLS-38

<<sebelum | awal | lanjut>>

Laman: 1 2 3

Telah Terbit on 19 Januari 2010 at 12:00  Comments (178)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/pdls-38/trackback/

RSS feed for comments on this post.

178 KomentarTinggalkan komentar

 1. Wah, sudah ada covernya,..Asyiikk,… 🙂

  • Nomer satu lagi, ndengaren,…

   • Nomer Dua …!!

    • Nomer Telo ……
     Asyikkkkk …… langsung ngunduh …
     Matur Suwun Ki Seno untuk rapelannya …

     • NOMOR HIJI

  • Nomer Dua !!

  • enyong nomer 4

 2. Jenang alot, dodol, suwar suwir, gethuk lindri …….
  Urap, gudhangan, pecel, lotek, gadho2, trancam …….
  Peyek, krupuk, rengginang, amplang, opak, emping …..
  Antri, antri, antri, antri, antri ………………..

 3. nderek antre…

 4. ….. Aulianda Said …..
  ….. Widura Said …….
  ….. Atrakdj Said ……
  ….. pandanalas Said …
  ….. mukidi Said …….

  Iki apa isih saksedulur to, koq pada nganggo paraban Said ?????

  hicks…hicks….hicks…

  • wah..ki bayuaji kadose nembe rawuh njih…

   mekaten ki…cantrik2 engkang sampun register, dipun paringi kanugrahan asmo wingking SAID…

   termasuk panjenengan…

   • he he
    Sugeng tepang ki Pandanalas “nggak pake SAID”

    • sami2…

     panjenengan sangking tlatah pun di ki..

     nopo sederekan kaliyan ki banuaji

     • Inggih mekaten Ki Pandanalas, waleh-waleh punapa, kula asli saking tlatah wetan, satunggal padukuhan kalian Ki Ageng Titis Anganten, malah taksih kapernah nakdulur.
      Mugi paterpangan punika saged nyaketaken tali silaturahmi sesami titah. Nuwun.

     • Inggih Ki, waleh-waleh punapa, kula inggih bayuaji, asli saking tlatah wetan, nakdulur kaliyan Eyang Titis Anganten. Mugi patepangan punika saged ngraketaken tali silaturahmi sesami titah. Nuwun.

     • matur suwun ki…

      jebul sangking banyuwangi tho…

     • Sugeng dalu Ki Bayuaji
      Sugeng dalu Ki Pls
      kula nggih gadhah kanca ingkang radi akrab wonten tlatah mBlambangan, asmanipun Prabu Menak Djinggo.
      Menawi mBoten lepat, rumiyin piyambakipun kagungan pusaka Wesi Kuning kados gadhahipun Akuwu Tunggul Ametung.
      Panjenengan tepang mBoten Ki ?

     • Ki Gembleh.
      We ladalah jebule kancane Ki Gembleh kuwi panjenengane Sinuwun Menakdjinggo (sanes merk rokok nggih ki???, soale teng ngriki mboten pareng pasang iklan).
      Nggih tepang sanget ki lha wong kula nggih taksih asring dolanan gobag sodor, patil lele, lagon tembang cublek-cublek suweng kaliyan ki Dayun (punakawan panjenengane Sinuwun Menakdjinggo) je. Hicks….

     • Lho, gobag sodor kaliyan lagon cublak2 suweng rak saking tlatah Mentaram to Ki BayuA ?
      Kejawi menika, panjenengan ketrucut mawi ukara “je”.
      Yen kepareng kula bedhek, menapa panjenengan Ki BanuA ?

     • Nyuwun sewu kula koq dereng tepang kaliyan panjenenganipun Ki BanuA.
      Perkawis ukara “je” lha dospundi, kula rak asring ngumbara kados Ki Ageng Titis Anganten, tlatah Jawadwipa saking Alas Purwa, padukuhan Banger, Arosbaya tlatah Bangkalan, Ujunggaluh, Glagah Wangi,Perdikan Banyu Biru, dumugi JungKulon,
      waleh-waleh punapa kula punika inggih abdi, kang nembe ngayahi wajib ethok-ethoke dadi punggawa praja padukuhan JawaDwipa.
      Mekaten Ki.

     • wah, menawi makaten kula lepat.
      sugeng tetepangan Ki BayuA, kula manggen wonten tlatah “lendut-benter”, dados inggih sami-2 tlatah Bang Wetan. Nuwun.

 5. Terima kasih Ki Arema…. akhirnya keluar juga.

  • Terima kasih Ki Arema….keluar juga akhirnya.
   enteng rasane, ilang ngelune….

   • Hikssss….

   • hikssss…..kok puanjang ki,
    barusan keramas njih….???

 6. said : “Keluar Masuk > Gratis”
  opo maneh … wuihhh gilani

 7. nderek nyadong jatah

  • hahaha,.. nyadong,…

   • pasif-intuitif…

    pasif : mung nyadong
    intuitif : harap2 cemas

    • = Maskumambang

     • Nyuhunkeun,…

 8. Akhirnya, ….

  Ikut antri juga.
  salam,

 9. Nuwun sewu, kulo cantrik enggal. Nopo kepareng ndherek jagongan??

  • Ndaftaripun kalih Ki Pandanalas,
   Syaratipun ngasto Pisang kepok sa’tundun, telo budin 5 wit, rokok klembak sak slepi.
   Ampun kesupen ngasto : Visi, Misi panjenengan bade nderek lenggahan.

   Maskumambang

   • nyuwun sewu ki…

    nek ndaftar teng kulo, malah mboten mawi srono..namung cekap nyuggest kemawon…

    nyuggest friend…a special friend

   • Ki Linggar langsung batal daftar jagongan, wedi mbek sarate.

 10. Hmmm…. cukup tersembunyi juga nih kitab PDLS-38. Matur nuwun Ki.

  • He he he, ………….
   Mengail di sungai keruh.

 11. wah suadah harap2 cemas, ternyata….

  • Ternyata Maskumambang.

   • Yang membuat (e)Mas kumambang apa ya Ki Truno??
    Masih saudarakah Maskumambang dengan Kangkumampul??

   • Maskumambang itu lho yang berwarna kuning, yang hidupnya di atas tanaman rajeg di tepi jalan.
    Ia sejenis tumbuhan parasit, …… ya seperti Ki Truno ini, ……. hanya nyadong, ngedonload, mbaca, bekoar-koar, sakouw, ngogrok-ogrok, ngoglek-oglek, ngulik-ulik, ……… ning, …….. ora pareng dukoooo.
    Nyeken gak bisa, ngripue gak bisa, bisane opo?
    Okelah kalo begitu – okelah kalo begitu- okelah kalo begitu.
    Salam Maskumambang

    • ha..ha..ha..

     GBD………gwe banget dech…

     (cantrik senior hiperbolik-simbolik)

     • Sore ini harap harap cemas menanti kitab pengubat sakaw, yang kalo menurut ki Pls “intuitif”.

     • njih ki..

      lah wong direwangi dadi maskumambang wae malah ditinggal sare je..

      nopo maleh nek kendel kemawon

    • Menurutku Ki, itu jeritan rindu istrinya Bambang. Sengau mode on.
     “Oh, Masku….Mambang”

 12. kula nderek ki truno podang mewawi saged..
  la wong gd-ne semene opo iso ngambang..hiks…

  matur nuwun ki seno..
  masio belum dibaca mulai jilid 3…
  hehehhehehe… nderek ki hartono, dikumpulke ae..

 13. “Maaf, tidak ada tulisan yang memenuhi kriteria Anda.”
  bisa Sensi lho kalo di Ambang kan, apa kah akan dibuat meng Gurita dahulu kah ???

  • “Awas anjing Galak”….ngendikane

   • Ana cantrik anyar arep melu jagongan dikon ngadep Ki PLS gngowo “special friend” malah keweden. Dekne ora wani muncul.
    @ Ki Linggar asal sampun lolos satpamipun ki Arema njenengan sampun saged tumut gojegan teng mriki mboten sah nenteng napa napa.
    Btw menawi badhe teng Bekasi kulo seneng yen dioleh olehi jajan pasar sapedati.

    • sekalian lembunipun ki?

    • Sugeng dalu Ki Djojo,
     para kadang kok sampun sami ngendikan maturnuwun to ?
     Sejatosipun rontal 38 ndhelik wonten pundi nggih ?

     • kula nggih madosi ki. namung kayanipun namung damel harap2 cemas kemawon.

     • adat-ipun ingkang remen mbeda para cantrik supados “harap2 cemas” menika Ki Pls je.
      Lha menika kok kadingaren panjenenganipun mboten ngulik-ulik tuwin ngogrok-ogrok.

     • @ sugeng dalu ki Gembleh
      Pancen jamane sampun semrawut. Katah ingkang menyebar wujud semu ki, sajatosipun rontal 38 dereng dipun wedar, paling cepat benjang siang. ( Niki miturut filing kulo)

      @ Ki Wie leres ki. Menawi saged salembu nipun kagem mbajak sawah kulo.

 14. wah pancen bener je, nyadong niku pasif intuitif, lha wong yo nyatane raiso bantu cawe cawe, isane mung matur nuwun

 15. sugeng ngdalu para sedulur, enyong hadir ki….

  • mangga Ki,
   mbekta sata kalih klembak menyan napa mboten ?
   kula mpun sedia klobot jagung.

  • Sata itu jenis hidangan yang keberadaannya meliputi daerah seluruh Indonesia. Coba saja :
   -Sata Banyumas,pake cambah-pake kacang goreng,sambel kacang
   -Sata Sokaraja,pake cambah-sambel kacang.
   -Sata Surabaya,pake bihun
   -Sata Banjar,
   -Sata Sadang,pake lobak
   -Sata Madure,pake ceker ayam
   -Sata Padang,
   -Sata Bandung,
   -Sata Palembang,
   -Sata Betawi, pake santan
   -Sata Pekalongan, pake tauto
   -Sata Medan,
   -Sata Makasar
   -Sata Malang,
   Coba mohon bantuannya, di mana kota di Indonesia yang tidak punya masakan Soto?

   • lho, … sakngertos kula, “sata” menika rak “mbako” ta ki, …

    lha menawi “soto” menika ingkang saged dipun sruput.

    • lha menawi “soto” menika ingkang saged dipun sruput.niku “soto” lah yen “siti” ????

     • yen siti sok marakke “sepmrepet” je, …

      mboten pitados ?
      mangga kula aturi mandeng siti sinambi ngicipi “sotho”.

   • Menawi boten klentu …
    – Sata Bekasi, pakai jengkol
    – Sata Kerawang, pakai kangkung
    – Sata Cikampek, pakai pete
    – Sata Sengkaling, pakai daun lontar
    – Sata Batu, pakai lamtoro

    Hiks …

    • Piyayi siji iki nek krungu bab panganan, masio lagi tangi turu, langsung nyambung.
     hiks…
     sambel pecele taksih to ki..

     • Persediaan sampin nipis …
      Nenggo kiriman, atau Nembe siap-2 ngluruk Mediun lan Malang …
      Mudah-2an jembatanne wis dadi ..
      Masa kalah karo Mahesa Agni dan Ken Arok yang bisa kerja cepat ..

    • Lha nopo teng LA nggih wonten soto Ki Wid?

     • Njing wonten, Ki …. Soto-soto-an
      (serba substitute: garam, gula, kunyitnya), hiks ..
      Jenenge Suto …. , substitute Toya …

     • Enaknya kalau disruput … sambil baca jilid-38,
      bisa sruuuuppppppp..sssssssss
      Mudah-2 Ki Seno mireng ….

     • Lha tadi udah koment di nduwur kita, brarti sedang ada kontakt dengan-38nya?

    • Para kadang kula gadah cangkriman, monggo panjenengan bedhek:

     Barang enak dicampur barang enak, dadine ora enak</b Apa toh yo kuwi ?????

     • Barangkali !!
      ….barang di kali..hikss..

     • Mbako enak sama soto enak di campur jadi bubrah…

     • SOTO Madura dicampur SATA Temanggung; rasane
      ya amburadul.
      …hicks

   • Kalo di Surabaya…
    Soto “Ada”..!!!

 16. hadir yang penting ngisi absen.

 17. Sugeng dalu cantrik & mentrik sedoyo.
  Nderek absen.

 18. duh ketinggalan gerbong kereta nih…

  • meski ketinggalan kereta, tapi enggak ketinggalan soto-nya Ki TP.
   Omong-omong tentang soto.., saya lebih suka sate, hampir semua sate dari manapun saya suka,
   sate padang
   sate madura
   sate betawi
   sate banjar
   ada satu sate yang tidak berani saya memakannya…yaitu sate kuningan.
   siapa yang sanggup makan sate kuningan???

   • Ada yang mau nggak sate yang satu ini.
    Gedung Sate
    Hicks
    Sugeng enjing para kadang, cantrik, para putut manguyu, jejanggan, para endhang, para kaki: pandanalas, gembleh, ismoyo,widuro, truno podang (he ora pareng nesu yen durung ditimbali).
    Kairing donga puja puji mugi Gusti Kang Akarya Jagad tansah paring Sih Kawelasipun saha karaharjan rahayu dumateng kita sadaya.

    • mungkin ada…persoalannya, bagaimana manggangnya?

     • Wilujeng siang Ki Sunda, he he he..
      Kalau gedung sate dipanggang, karunya pak Gub jeung pak Wagub atuh….
      Kumaha teh akang.
      hicks

     • Aya-aya wae Ki Sunda, panon poe disasate .

 19. We lha mari udan hawane kok adem tenan. Poro cantrik isih podo sare . . yo wis tak antri disik.

 20. Antri pagi, nunggu lontar.

  • Antri sambil harap-harap cemas nunggu rontal di wedar..

 21. Biasane rontal baru diwedar ketika saya tidur ..
  Ki Seno, kulo mapan tilem sak meniko ..
  Diwedar kemawon, mensakno cantrik-2 sing sakaw …
  Sugeng dalu … heerrr rr … ohh ngorok tha aku … nyuwun sewu!

  • enyong setuju ki widura

 22. (dengan gaya Rhoma Irama)
  sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu…

  • kayaknya Ridlo Roma

   • saudara kembarnya..

  • gaya Rhoma mah, terrr…laaaa…luuuu

 23. Assalamu’alaikum, alow apa kabar para sedulur……… semoga sehat selalu, Amiin.

 24. On 20 Januari 2010 at 09:17 ki sunda Said:

  gaya Rhoma mah, terrr…laaaa…luuuu….LAMA
  niru Bang haji lho ki, bukan bermaksud
  yang “LAIN-nya”

  • terrr…laaaaa…luuuu…lama medhar kitabe tha ki?
   he he he
   sugeng enjing para sedherek

   • TER LALU LAMA MENUNGGU….
    begitu ya ki?

    sama deh (mugi-mugi Senopatine mireng)

  • 🙂 yang menarik dari bang haji Rhoma ini adalah:
   1. gaya bicaranya
   2. gaya nyanyinya
   3. gaya yang “lain”-nya
   mana yang lebih dominan?

   • Gayanya kaya Raja ….. walaupun cuma raja dangdud ..
    Gaya yang lain …? nggak bisa ngebor …. hiks ..
    bisanya gaya nyongkel …..

   • tentu yang “lain” ki….

   • Nomor 1 dan 2 sudah banyak yg niru ki,
    tapi utk no 3, belum ada yang mampu atau mau
    (gak tahulah aku)

   • gaya Bang Haji….mengarap “SAWAH” ki,
    perpaduan tradisional-modern.

    sluman-slumun-slamet……

 25. @ All (gaya fesbuk): soto, sotho, dan sata itu beda lho. soto makanan, sotho (kepalan tangan), sata tembakau…

  • enyong milih soto sokaraja baen ki. mak nyusss…

   • Kitab 38, lebih ma’ nyussssssss…..

  • lha yen siti..?

   • siti bojo ku ki..

 26. iya iya sing urung jajal, coba baen maring sokaraja, sotone jan uenak pooll, maring soto sutri bae pokoke

  • Yen arep mangan nang soto sokaraja saka Bekasi ngetan terus ya Ki. Ana tanjakan terus mudun biluk kiwe biluk tengen. Nah kuwi cedak beringin gedhe ana warung. Eh ana cah wadon ayu ora nganggo celana tapi ngango jarit. Wis embuh nulis apa pokoke judule sakaw

   • koq pirso2ne njero jarit ra nganggo celono..

    nopo ngagem kocosoca tembus pandang njih..

  • ki Djojosm…….saya ikut pesen satu porsi
   soto jarik, nasi putihnya dipisah, ngak usah
   pake kebaya ki….polosan kemawon.

   • ngunjuke napa ki?
    wadang jahe, teh nubruk , kopi napa s***

   • Aku ora melu2, ……… jalaran Nyi Truno lokatan melu moco.

    • hiks-hiks…….ki TP vs Nyi TP
     selamat malam menjelang pagi ki,

   • minumnya…….eehm sama seperti yang
    dipesen ki Truno ki,
    biar gampang dan cepet tersaji (hiks2)

 27. udu soto SOkaraja ning Sroto sokaraja…
  neng kene ora ana kiye….

 28. sugeng siang..

  mari makan siang demi perut yang telah keroncongan..
  menunya soto.. boleh dari madura atau dari makasar..
  enak yang mana yach???
  😀

  • @ mbak/jeng Nunik,
   mbok aku dikirimi sotone wae.
   kanggo tombo ngelih. hicks

  • anaknya sih makan siang sambil baca lanjutannya MA vs KS hehehe…

   • Putranipun yuswo pinten mbakyu Aulinda, ….. kok sampun wasis maos Mahkamah Agung versus Krakatau Steel?

    • hiks..
     bisa dibawa-in clurit sama ki aulinda lho ki trupop.. la kok mbakyu..hehehe..

     @ki cantrik bayuaji, kulo kirim sotone nggangge mesin fax saged nopo mboten ki??

     @ki aulinda, mbaca pangeran mangkubumi ki, lagian ga tahu apa itu MA vs KS.. hiks..

     • oooo..
      Mahesa Agni vs Kebo Sindet tho..
      hiks..nyuwun ngapunten ki aulianda, la wong lontare trima mlebu bangsal pustaka thok, ditumpuk sing rapi nganti wuakeh baru dibaca..hehehehe

     • we lha kepriben, sing jenenge mesin fax kuwi kaya apa, ra weruh ki mbakyu.
      Nong ndesaku sing ana ya kenthongan karo kliningan je

 29. jadi penasaran
  bgmn kesudahan duel mereka

 30. hidup Mahisa Agni…hidup ki Arema…hidup PDLS-ers
  menunggu adalah seni..
  durung wedar ta?

  • seni menunggu antrian…..
   (cantolan, lanliyo-liyane)

 31. unduh…. terima kasih….

 32. Matur nuwun kitab38 nipun Ki Arema, njenengan kok senyum-senyum teras maos komene para cantrik.
  Pesan beliau jangan lupa kilk kanan, pdf diganti djvu dst……..

 33. matur suwun ki

 34. Soto rasa lontar jan kepenak tenan,..maturnuwun Ki Is,..

 35. Senyummu, bahagiaku

  matur tengkyu Ki.

 36. suwun ki SENO……sedot dhisik

 37. sinambi ngenteni diwedar ayo padha cangkriman, nyilih cangkrimane Ki Asmuni – srimulat (alm). ayo padha di batang ” ana – ora ana – kadang2 ana – kadang2 ora ana, apa hayo?”

  • Upil kebo.

   • salah…ki Truno

 38. Wah nyruput soto dulu, ………..
  Saya pake tupat dan dicampur saja, ……..
  Matur nuwun Ki Arema pasugatan panjenengan mak nyoez, ……. Soto Sekengkel Banyumasan ingkang kaping 38.

 39. lha wis wedar jebule…matur nuwun ki Ismoyo, kepareng kula badhe ngundhuh rumiyin..

 40. Saya jadi senewen, mana yang dibaca dulu :
  -Buntal, Pangeran Juwiring dan Arum, – BdBK
  -Mahisa Agni, Kebo Sindet, Kuda Sempana, – PDLS
  -Inten Prawesti, Kidang Alit, Nyi Upih., – IYS
  Akhirnya malah tak tinggal kabeh, leyeh2 sambil ngebayangin nyruput Soto Lamongan.

 41. wah, kok ngomongin soto lamongan yo, ada apa kiranya? wong saya yang asli tempatnya soto ini aja lebih senang sego boranan kok…. hehehe

 42. Resep Soto Lamongan
  Bahan :

  300 gram ayam kampung
  1.500 ml air untuk merebus
  1 cm lengkuas, memarkan
  2 butir cengkih
  1 tangkai serai, memarkan
  garam secukupnya
  minyak untuk menumis

  Bumbu halus :
  5 butir bawang merah
  3 siung bawang putih
  2 cm kunyit
  2 cm jahe
  1/2 sendok teh merica
  1 1/2 sendok teh ketumbar
  4 butir kemiri

  Pelengkap :
  100 gram taoge
  50 gram soun, rendam
  100 gram kol putih, iris halus
  2 butir telur rebus, belah dua
  1 sendok makan bawang putih goreng
  jeruk nipis
  sambal cabai rawit
  kecap manis

  Cara olah :
  Rebus ayam bersama lengkuas, cengkih, serai, dan garam.
  Sementara itu buat bumbu halus, kemudian tumis hingga harum, masukkan dalam rebusan ayam.
  Angkat ayam kemudian suwir-suwir. Sisihkan.
  Tata dalam mangkuk, taoge, soun, kol putih, ayam, telur rebus, dan tuangi dengan kuah.
  Lengkapi dengan sambal cabai, kecap manis, jeruk manis, dan taburi dengan bawang putih goreng.
  Untuk 5 porsi.

  Sementara untuk bubuk koya, bahan koya tuh gampang banget kok
  kerupung udang ama bawang putih goreng ditumbuk jadi satu dah jadi deh koyanya

  akhirnya silahkan menikmati

  • @ ekonik3:
   1. mbok aku dikirimi sotone wae, kangelan maca resep tur isih repot nggawe soto, lha mangane kapan ????

   2. reep kaya kiye ki kudu dimintaken hak paten supaya
   ora digondol ambek wong liya, eman-eman. Iki rak aset bangsa tak iye.

   hicks…

  • Wah ! kebetulan sekarang posisi di Lamongan…cari soto dulu ah !….nah itu depot soto Asih…mampir dulu ah !…lho koq tulisannya bukan soto Lamongan ? tapi soto “Ada” ….Matur nuwun Ki Econit sugeng tepank !

 43. matur nuwun

  • idem ki, …

 44. Matur nuwun Ki Arema.
  Ki Seno.
  Sugeng dalu Ki Sanak sedoyo.
  Meniko bade enggal maos pejahipun Kebo Sindet.

 45. Matur nuwun kitabipun Ki, lanjut antri ke 39.

 46. Sroto Sokaraja-ne disruput
  Sata Temanggung-e dilinthing
  Kopi s***-ne wis kebul-kebul
  Tesmak-e dienggo
  Rontal 38 diwaca…..mak nyushhhhhhhh…..

  maturnuwun Ki Seno tuwin Ki Is.

 47. Matur nuwun Ki Arema.

 48. Kenapa ya kalo habis slesai membaca suatu jilid terus penasaran.
  Lha coba ada 50 jilid tersedia, mungkin bisa dilahap satu minggu habis.
  Jadi teringat dek jaman semono, …………
  Kalo baca buku Kho Ping Ho, bisa 20 jilid dilalap dalam satu malam.

  Maskumambang

  • sarujuk…suwetuju….

   pripun neng bangsal kitabe dibukak byak….cantrike ben biyaya’an mendem kitab…

   nek kulo taksih ngugemi wewaler PdLS … jadwal tayangipun 2 hari sekali ….(sabdho-pangendiko senopati..ayake)

 49. Wah, cantrik-e nyerah, wis dhi-petani siji-siji tumone no 38 raketemu…tobaaaat.

  Lho ..?…?…

  • Kang Donoloyo, tumane ana ing gundule gundul pringis kuning …. hicks. celamet paghi.

 50. sugeng enjang ki SENO……
  sugeng enjang Pdlser sedoyo

  antri hadir….rebutan masuk
  digandok sebelah,

  • Sugeng enjing Ki Tmg.,Ki Seno, Sedoyo kadang !

   • selamat pagi ki Karto…ki Atrakdj

   • bledekan

    barang ora enak + barang ora enak = dadine barang enak…….????

    • TONG + SENG

     Ganti menu, mosok soto karo sroto terus, mboseni, saiki dongeng tongseng.

     Tongseng ngendi sing enak lan miroso ??


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: